EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:343:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 343, 2010. gada 29. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.343.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 343

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 29. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par dienu, kad stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu par savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1256/2010 (2010. gada 17. decembris), ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas Melnajā jūrā

2

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1257/2010 (2010. gada 20. decembris), ar ko pagarina ar Regulu (EK) Nr. 920/2005 ieviestos pagaidu izņēmuma pasākumus attiecībā uz Regulu Nr. 1 (1958. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas, un Regulu Nr. 1 (1958. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas Atomenerģijas kopienā lietojamās valodas

5

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1258/2010 (2010. gada 20. decembris), ar ko atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 104/2000 nosaka orientējošās cenas un Savienības ražotāju cenas dažiem zvejas produktiem 2011. zvejas gadam

6

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1259/2010 (2010. gada 20. decembris), ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1260/2010 (2010. gada 22. decembris), ar kuru 2011. gadam publicē lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām, ko ieviesa ar Regulu (EEK) Nr. 3846/87

17

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1261/2010 (2010. gada 22. decembris), ar kuru atsevišķu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importam uzliek pagaidu kompensācijas maksājumu

57

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1262/2010 (2010. gada 22. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 462/2010, (ES) Nr. 463/2010 un (ES) Nr. 464/2010 attiecībā uz termiņu konkursiem par ievedmuitas nodokļa samazinājumu, kuru 2010. kvotas gadam piemēro Spānijā un Portugālē importētajai kukurūzai un Spānijā importētajam sorgo, kā arī attiecībā uz minēto regulu darbības termiņa beigām

76

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/813/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2010. gada 22. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2009/25 par 2010. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2010/32)

78

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 772/2010 (2010. gada 1. septembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 555/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas potenciālu un kontroli vīna nozarē (OV L 232, 2.9.2010.)

79

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top