EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:267:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 267, 10. október 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.267.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 267

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
10. októbra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 945/2009 z 9. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 946/2009 z 8. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky tmavej v zónach IIIa a IV; vo vodách ES zón IIa, IIIb, IIIc a IIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 947/2009 z 9. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/2010

5

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (1)

7

 

*

Smernica Komisie 2009/129/ES z 9. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (1)

18

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/746/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. októbra 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva členským štátom na programy kontroly, inšpekcií a dozoru v oblasti rybného hospodárstva na rok 2009 [oznámené pod číslom K(2009) 7592]

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top