EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:193:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 193, 25. júl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 193

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
25. júla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 872/2007 z 24. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 873/2007 z 24. júla 2007, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 1913/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 874/2007 z 24. júla 2007, ktorým sa stanovuje konečná výška pomoci na sušené krmivo na hospodársky rok 2006/2007

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 876/2007 z 24. júla 2007, ktorým sa v nadväznosti na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej dohody o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2245/2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 o dizajnoch Spoločenstva (1)

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 877/2007 z 24. júla 2007, ktorým sa v nadväznosti na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej dohody o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2246/2002 týkajúce sa poplatkov splatných Úradu pre harmonizáciu na vnútornom trhu (ochranné známky a dizajny)

16

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 878/2007/ES z 23. júla 2007, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie č. 804/2004/ES, ktorým sa zriaďuje akčný program Spoločenstva na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Spoločenstva (program Hercule II)

18

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/522/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/802/ES, pokiaľ ide o bravčové mäso získané z ošípaných, ktoré boli očkované oslabenou konvenčnou očkovacou látkou v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2007) 3418]  (1)

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top