Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:193:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 193, 25 юли 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 193

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
25 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 872/2007 на Комисията от 24 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 873/2007 на Комисията oт 24 юли 2007 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1913/2006 относно определянето на подробни правила за прилагането на агромонетарния режим на еурото в селското стопанство

3

 

*

Регламент (ЕО) № 874/2007 на Комисията от 24 юли 2007 година за определяне на окончателния размер на помощта за сух фураж за пазарната 2006/2007 година

5

 

*

Регламент (ЕО) № 875/2007 на Комисията от 24 юли 2007 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо помощта de minimis в сектора на рибарството и за изменение на Регламент (ЕО) № 1860/2004

6

 

*

Регламент (ЕО) № 876/2007 на Комисията от 24 юли 2007 година за изменение на Регламент (EО) № 2245/2002 за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета относно дизайните на Общността вследствие на присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни (1)

13

 

*

Регламент (ЕО) № 877/2007 на Комисията от 24 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2246/2002 относно таксите, платими на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни и модели) вследствие присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни

16

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

 

*

Решение № 878/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2007 година за изменение и удължаване на срока на действие на Решение № 804/2004/EО за създаване на програма за действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на Общността (програма „Херкулес II“)

18

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/522/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 юли 2007 година за изменение на Решение 2006/802/ЕО относно свинското месо, получено от свине, които са били ваксинирани с жива конвенционална ваксина в Румъния (нотифицирано под номер C(2007) 3418)  (1)

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top