Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:193:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 193, 25. heinäkuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 193

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
25. heinäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 872/2007, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 873/2007, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2007, maatalouden euromääräisen valuuttajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maatalousalalla annetun asetuksen (EY) N:o 1913/2006 muuttamisesta ja oikaisemisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 874/2007, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2007, kuivatulle rehulle myönnettävän tuen lopullisen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2006/2007

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 875/2007, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2007, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastusalalla ja asetuksen (EY) N:o 1860/2004 muuttamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 876/2007, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2007, yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 täytäntöönpanosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2245/2002 muuttamisesta Euroopan yhteisön liityttyä teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvään Geneven asiakirjaan (1)

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 877/2007, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2007, sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) suoritettavia maksuja koskevan asetuksen (EY) N:o 2246/2002 muuttamisesta Euroopan yhteisön liityttyä teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvään Geneven asiakirjaan

16

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 878/2007/EY, tehty 23 päivänä heinäkuuta 2007, yhteisön toimintaohjelman perustamisesta yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavien toimien tukemiseksi tehdyn päätöksen N:o 804/2004/EY muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta (Herkules II -ohjelma)

18

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/522/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2007, päätöksen 2006/802/EY muuttamisesta Romaniassa perinteisellä elävällä heikennetyllä rokotteella rokotetuista sioista peräisin olevan sianlihan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3418)  (1)

23

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top