Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:193:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 193, 2007. gada 25. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 193

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 25. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 872/2007 (2007. gada 24. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 873/2007 (2007. gada 24. jūlijs), ar kuru groza un labo Komisijas Regulu (EK) Nr. 1913/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus euro agromonetārā režīma piemērošanai lauksaimniecībā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 874/2007 (2007. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka galīgo atbalsta summu žāvētai rupjajai lopbarībai 2006./2007. tirdzniecības gadam

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 875/2007 (2007. gada 24. jūlijs) par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr. 1860/2004 grozīšanu

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 876/2007 (2007. gada 24. jūlijs), ar kuru tiek izdarīti grozījumi Regulā (EK) Nr. 2245/2002, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem, pēc Eiropas Kopienas pievienošanās Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktam (1)

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 877/2007 (2007. gada 24. jūlijs), ar kuru tiek izdarīti grozījumi Regulā (EK) Nr. 2246/2002 par maksām, kas maksājamas Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi) pēc Eiropas Kopienas pievienošanās Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktam

16

 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 878/2007/EK (2007. gada 23. jūlijs), ar kuru groza un pagarina Lēmumu Nr. 804/2004/EK, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu, lai veicinātu darbības Kopienas finansiālo interešu aizsardzības jomā (Hercule II programma)

18

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/522/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 18. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2006/802/EK attiecībā uz cūkgaļu, kas Rumānijā iegūta no cūkām, kuras vakcinētas ar dzīvu novājinātu standarta vakcīnu (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3418)  (1)

23

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top