EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:070:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 70, 09. marec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 70

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
9. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 398/2006 z 8. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 399/2006 zo 7. marca 2006 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 400/2006 z 8. marca 2006 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách ( 1 )

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 402/2006 z 8. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa stanovujú ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ( 1 )

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 403/2006 z 8. marca 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 404/2006 z 8. marca 2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za bravčové mäso

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 405/2006 z 8. marca 2006, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 406/2006 z 8. marca 2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za hydinové mäso

48

 

*

Smernica Komisie 2006/29/ES z 8. marca 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES, pokiaľ ide o vyňatie určitých inštitúcií z rozsahu jej pôsobnosti alebo ich začlenenie do nej

50

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT–ES č. 5/2004 zo 17. decembra 2004 o rozpočtových pravidlách Centra pre rozvoj podnikania

52

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. marca 2006, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 stanovujú pravidlá používania loga EMAS vo výnimočných prípadoch na prepravných a terciárnych obaloch [oznámené pod číslom K(2006) 306]  ( 1 )

63

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2006, ktorým sa zavádza dotazník vyplývajúci zo smernice Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (integrated pollution prevention and control, IPPC) [oznámené pod číslom K(2006) 598]  ( 1 )

65

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2006, pokiaľ ide o finančnú podporu Spoločenstva na rok 2006 určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a verejnosti (rezíduá) [oznámené pod číslom K(2006) 604]

78

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o niektoré prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Poľsku [oznámené pod číslom K(2006) 609]  ( 1 )

80

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. marca 2006, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh potraviny obsahujúce geneticky modifikovanú kukuricu línie 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), z nej pozostávajúce alebo vyrobené, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

82

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top