EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:070:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 70, 09. marts 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 70

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
9. marts 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 398/2006 af 8. marts 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 399/2006 af 7. marts 2006 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 400/2006 af 8. marts 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 af 23. februar 2006 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af mykotoksiner i fødevarer ( 1 )

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 402/2006 af 8. marts 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks ( 1 )

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 403/2006 af 8. marts 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for oksekødssektoren

40

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 404/2006 af 8. marts 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for svinekød

44

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 405/2006 af 8. marts 2006 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

46

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 406/2006 af 8. marts 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

48

 

*

Kommissionens direktiv 2006/29/EF af 8. marts 2006 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF med hensyn til at inddrage eller fjerne visse institutter fra direktivets anvendelsesområde

50

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Afgørelse nr. 5/2004 truffet af AVS-EF-Ambassadørudvalget den 17. december 2004 om finansforordningen for Centret for Virksomhedsudvikling

52

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 1. marts 2006 om regler i overensstemmelse med Europa-Parlaments og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 for ekstraordinær anvendelse af EMAS-logoet på transportemballage og tertiær emballage (meddelt under nummer K(2006) 306)  ( 1 )

63

 

*

Kommissionens beslutning af 2. marts 2006 om opstilling af et spørgeskema i tilknytning til Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC) (meddelt under nummer K(2006) 598)  ( 1 )

65

 

*

Kommissionens beslutning af 2. marts 2006 om EF-tilskud i 2006 til visse EF-referencelaboratorier på veterinær- og sundhedsområdet (restkoncentrationer) (meddelt under nummer K(2006) 604)

78

 

*

Kommissionens beslutning af 3. marts 2006 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og for mælk og mejeriprodukter i Polen (meddelt under nummer K(2006) 609)  ( 1 )

80

 

*

Kommissionens afgørelse af 3. marts 2006 om tilladelse til markedsføring af fødevarer, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret 1507-majs (DAS-Ø15Ø7-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003

82

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top