EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:083:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 83, 01. apríl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 83

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
1. apríla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 496/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 497/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 1. apríla 2005

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 498/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 499/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 500/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 22. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 501/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 30. apríla 2005

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 502/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1362/2000, pokiaľ ide o otvorenie a správu colných kvót pre určité produkty s pôvodom v Mexiku

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 503/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 747/2001, pokiaľ ide o colné kvóty a referenčné množstvo Spoločenstva na určité produkty s pôvodom v Maroku

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 504/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2793/1999, pokiaľ ide o úpravu colných kvót pre všeobecné upravené ovocie a pre všeobecné zmiešané upravené ovocie

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 505/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 506/2005 z 31. marca 2005, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 508/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 509/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 510/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 511/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 512/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 513/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. apríla 2005

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 514/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 515/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy

40

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 516/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú jednotkové čiastky zálohových platieb na produkčné odvody v sektore cukru na hospodársky rok 2004/2005

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 517/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2277/2004

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 518/2005 z 31. marca 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 519/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 115/2005

47

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. marca 2005 o zriadení bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov

48

 

 

Komisia

 

*

Odporúčanie Komisie z 29. marca 2005 o poskytovaní prenajatých liniek v Európskej únii – Časť 2 – Cenové aspekty čiastkových veľkoobchodných prenajatých okruhov [oznámené pod číslom K(2005) 951]  ( 1 )

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top