EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:083:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 83, 01. april 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 83

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
1. april 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 496/2005 af 31. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 497/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 1. april 2005

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 498/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 499/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 501/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 30. april 2005

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 502/2005 af 31. marts 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1362/2000 for så vidt angår åbning og forvaltning af toldkontingenter for visse varer med oprindelse i Mexico

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 503/2005 af 31. marts 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 hvad angår fællesskabstoldkontingenter og en referencemængde for visse varer med oprindelse i Marokko

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 504/2005 af 31. marts 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2793/1999, hvad angår en justering af toldkontingenterne for tilberedt frugt globalt og for blanding af tilberedt frugt globalt

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 505/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 506/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 508/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 509/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 511/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 512/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 513/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. april 2005

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 514/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 515/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

40

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 516/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af enhedsbeløbene for acontobeløbene på produktionsafgifterne for sukker i produktionsåret 2004/05

44

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 517/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2277/2004 omhandlede licitation

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 518/2005 af 31. marts 2005 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

46

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 519/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 115/2005 omhandlede licitation

47

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 16. marts 2005 om oprettelse af et sikkert, webbaseret informations- og koordineringsnet for medlemsstaternes indvandringsmyndigheder

48

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens henstilling af 29. marts 2005 om udbud af faste kredsløb i Den Europæiske Union — Del 2 — Prissætning ved engrossalg af 1-benede kredsløb (meddelt under nummer K(2005) 951)  ( 1 )

52

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top