Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:083:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 83, 01. huhtikuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 83

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
1. huhtikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 496/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 497/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, melassin 1 päivästä huhtikuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 498/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 499/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 500/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 22. osittaista tarjouskilpailua varten

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 501/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän huhtikuuta 2005 väliseksi ajaksi

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 502/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1362/2000 muuttamisesta tiettyjen Meksikosta peräisin olevien tuotteiden tariffikiintiöiden avaamisen ja hallinnoinnin osalta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 503/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhteisön tariffikiintiöistä ja viitepaljoudesta tietyille Marokosta peräisin oleville tuotteille

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 504/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2793/1999 muuttamisesta valmistettujen hedelmien ja valmistettujen hedelmäsekoitusten tariffikiintiöiden tarkistamisen osalta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 505/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 506/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 507/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 508/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 509/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 510/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 511/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 512/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 513/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, 1 päivästä huhtikuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 514/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 515/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

40

 

*

Komission asetus (EY) N:o 516/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, sokerialan tuotantomaksuista markkinointivuonna 2004/2005 ennakkoon maksettavien yksikkömäärien vahvistamisesta

44

 

 

Komission asetus (EY) N:o 517/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2277/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 518/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1757/2004 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

46

 

 

Komission asetus (EY) N:o 519/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 115/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

47

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2005, verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tieto- ja koordinointiverkoston perustamisesta maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten

48

 

 

Komissio

 

*

Komission suositus, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2005, kiinteiden yhteyksien vuokratarjonnasta Euroopan unionissa – Osa 2 – Tukkutason vuokrajohtojen tilaajaosien hinnoitteluun liittyviä näkökohtia (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 951)  ( 1 )

52

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top