EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:360:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 360, 10. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.360.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 360

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
10. decembra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 360/01

Oznámenie Komisie o predĺžení uplatňovania rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie

1

2013/C 360/02

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

2

2013/C 360/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.7065 – Triton/Bosch Rexroth Pneumatics Holding) (1)

6

2013/C 360/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.7045 – AP/Pastor Vida) (1)

6

2013/C 360/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.7084 – Medtronic Vascular/Backston/JV) (1)

7

2013/C 360/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.7086 – Fondo Strategico Italiano/Ansaldo Energia) (1)

7


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2013/C 360/07

Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2013, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

8

 

Európska komisia

2013/C 360/08

Výmenný kurz eura

12

2013/C 360/09

Rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2010/206/EÚ, ktorým sa vymenúvajú členovia skupiny pre technické poradenstvo v oblasti ekologickej výroby a zostavuje zoznam úspešných kandidátov

13

2013/C 360/10

Vymenovanie úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach

15

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2013/C 360/11

Oznámenie Českej republiky o vízovej reciprocite

16

2013/C 360/12

Aktualizovaný zoznam vnútroštátnych útvarov zodpovedných za kontrolu hraníc podľa článku 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 17; Ú. v. EÚ C 77, 5.4.2007, s. 11; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 21; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 15; Ú. v. EÚ C 87, 1.4.2010, s. 15; Ú. v. EÚ C 180, 21.6.2012, s. 2; Ú. v. EÚ C 98, 5.4.2013, s. 2; Ú. v. EÚ C 256, 5.9.2013, s. 14)

17


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top