EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:075:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 75, 26 februarie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 75

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
26 februarie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2013-2014
Ședințele dintre 1 și 4 iulie 2013
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 319 E, 5.11.2013 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Marți, 2 iulie 2013

2016/C 75/01

Rezoluţia Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la politica externă a UE în domeniul aviației – abordarea provocărilor viitoare (2012/2299(INI))

2

2016/C 75/02

Rezoluţia Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la primul raport anual al Comisiei adresat Parlamentului European cu privire la activitățile agențiilor de credit la export ale statelor membre (2012/2320(INI))

7

2016/C 75/03

Rezoluţia Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind statutul unei fundații europene (FE) (COM(2012)0035 – 2012/0022(APP))

11

2016/C 75/04

Rezoluţia Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la Creșterea albastră: – consolidarea creșterii durabile în sectoarele de transport marin, maritim și de turism ale UE (2012/2297(INI))

24

2016/C 75/05

Rezoluţia Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la contribuția cooperativelor la depășirea crizei (2012/2321(INI))

34

2016/C 75/06

Rezoluţia Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la inovarea în scopul creșterii durabile: o bioeconomie pentru Europa (2012/2295(INI))

41

 

Miercuri, 3 iulie 2013

2016/C 75/07

Rezoluția Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la acordul politic privind cadrul financiar multianual 2014-2020 (2012/2799(RSP))

47

2016/C 75/08

Rezoluția Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la siguranța rutieră 2011-2020 – primii pași către o strategie în privința vătămărilor (2013/2670(RSP))

49

2016/C 75/09

Rezoluţia Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la situația drepturilor fundamentale: standardele și practicile din Ungaria (ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 16 februarie 2012) (2012/2130(INI))

52

2016/C 75/10

Rezoluţia Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la inundațiile din Europa (2013/2683(RSP))

78

2016/C 75/11

Rezoluţia Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitor la reformarea structurii sectorului bancar din UE (2013/2021(INI))

80

2016/C 75/12

Rezoluţia Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la Raportul anual pe 2011 privind protejarea intereselor financiare ale UE– combaterea fraudei (2012/2285(INI))

88

2016/C 75/13

Rezoluţia Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la cadrul de control intern integrat (2012/2291(INI))

100

 

Joi, 4 iulie 2013

2016/C 75/14

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, la organismele de supraveghere din diferitele state membre și la impactul acestora asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP))

105

2016/C 75/15

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la îmbunătățirea modalităților practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 2014 (2013/2102(INI))

109

2016/C 75/16

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (2013/2657(RSP))

111

2016/C 75/17

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la deschiderea negocierilor pentru un acord multilateral privind serviciile (2013/2583(RSP))

114

2016/C 75/18

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la creșterea taxelor vamale norvegiene aplicate produselor agricole (2013/2547(RSP))

118

2016/C 75/19

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la finalizarea pieței unice digitale (2013/2655(RSP))

120

2016/C 75/20

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la impactul crizei asupra accesului grupurilor vulnerabile la îngrijire (2013/2044(INI))

130

2016/C 75/21

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 privind televiziunea conectată („Connected TV”) (2012/2300(INI))

141

2016/C 75/22

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar multianual, pentru a ține seama de cerințele în materie de cheltuieli care rezultă din aderarea Croației la Uniunea Europeană (COM(2013)0157 – C7-0074/2013 – 2013/2055(ACI))

148

2016/C 75/23

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la prioritățile Parlamentului European privind programul de lucru al Comisiei pentru 2014 (2013/2679(RSP))

150

2016/C 75/24

Rezoluția Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la criza din Egipt (2013/2697(RSP))

159

2016/C 75/25

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la situația din Djibouti (2013/2690(RSP))

160

2016/C 75/26

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la situația din Nigeria (2013/2691(RSP))

163


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Marți, 2 iulie 2013

2016/C 75/27

Decizia Parlamentului European din 2 iulie 2013 privind cererea de ridicare a imunității lui Marine Le Pen (2012/2325(IMM))

169


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Marți, 2 iulie 2013

2016/C 75/28

P7_TA(2013)0287
Statutul funcționarilor şi regimul aplicabil celorlalți agenți ai UE ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))
P7_TC1-COD(2011)0455
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 iulie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene

171

2016/C 75/29

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a anumitor state membre să ratifice sau să adere la Protocolul de amendare a Convenției de la Viena din 21 mai 1963 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, în interesul Uniunii Europene, și să facă o declarație privind aplicarea normelor interne relevante din dreptul Uniunii (06206/2013 – C7-0063/2013 – 2012/0262(NLE))

172

2016/C 75/30

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (COM(2012)0725 – C7-0004/2013 – 2012/0342(NLE))

172

2016/C 75/31

P7_TA(2013)0294
Controlul statului portului ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului (COM(2012)0129 – C7-0081/2012 – 2012/0062(COD))
P7_TC1-COD(2012)0062
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 iulie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului

186

2016/C 75/32

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 2 iulie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

187

2016/C 75/33

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 2 iulie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune și de abrogare a Directivei 2000/30/CE (COM(2012)0382 – C7-0188/2012– 2012/0186(COD))

192

2016/C 75/34

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 2 iulie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor şi remorcilor şi de abrogare a Directivei 2009/40/CE (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

214

2016/C 75/35

P7_TA(2013)0298
Substanţele prioritare din domeniul politicii apei ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2000/60/CE și 2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare din domeniul politicii apei (COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))
P7_TC1-COD(2011)0429
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 iulie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2000/60/CE și 2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare din domeniul politicii apei

261

2016/C 75/36

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale și a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători (COM(2012)0730 – C7-0005/2013 – 2012/0344(NLE))

262

 

Miercuri, 3 iulie 2013

2016/C 75/37

Decizia Parlamentului European din 3 iulie 2013 privind alegerea Ombudsmanului European

274

2016/C 75/38

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la proiectula de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 97/836/CE în vederea aderării Comunității Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul revizuit din 1958”) (05978/2013 – C7-0069/2013 – 2012/0099(NLE))

275

2016/C 75/39

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2000/125/CE din 31 ianuarie 2000 referitoare la încheierea Acordului privind stabilirea de norme tehnice mondiale aplicabile vehiculelor cu roți, echipamentelor și componentelor care pot fi montate și/sau utilizate la vehiculele cu roți („acord paralel”) (05975/2013 – C7-0071/2013 – 2012/0098(NLE))

275

2016/C 75/40

Rezoluţia Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (EGF/2013/000 TA 2013 – asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2013)0291 – C7-0126/2013 – 2013/2087(BUD))

276

2016/C 75/41

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD))

279

2016/C 75/42

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 3 iulie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

280

2016/C 75/43

Amendamentul adoptat de Parlamentul European la 3 iulie 2013 referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

300

2016/C 75/44

P7_TA(2013)0311
Ameninţări transfrontaliere grave pentru sănătate ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (COM(2011)0866 – C7-0488/2011 – 2011/0421(COD))
P7_TC1-COD(2011)0421
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 3 iulie 2013 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE

300

2016/C 75/45

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare (COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))

301

2016/C 75/46

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind adoptarea de către Letonia a monedei euro la 1 ianuarie 2014 (COM(2013)0345 – C7-0183/2013 – 2013/0190(NLE))

322

 

Joi, 4 iulie 2013

2016/C 75/47

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la textul comun aprobat de Comitetul de Conciliere privind decizia Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (PE-CONS 00038/2013 – C7-0168/2013 – 2010/0390(COD))

325

2016/C 75/48

P7_TA(2013)0321
Atacuri împotriva sistemelor informatice ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de abrogare a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului (COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))
P7_TC1-COD(2010)0273
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 iulie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului

331

2016/C 75/49

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2013 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, secțiunea III – Comisia (11607/2013 – C7-0199/2013 – 2013/2054(BUD))

332


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top