EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:449:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 449, 23 decembrie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 449

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 63
23 decembrie 2020


Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2018-2019
Ședințele dintre 11 și 14 februarie 2019
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 396, 20.11.2020 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Marți, 12 februarie 2019

2020/C 449/01

Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la necesitatea de a consolida cadrul strategic al UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor post-2020 și de a intensifica lupta împotriva atitudinilor negative față de romi (2019/2509(RSP))

2

2020/C 449/02

Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor Tratatului referitoare la cetățenia UE (2018/2111(INI))

6

2020/C 449/03

Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată (2018/2112(INI))

16

2020/C 449/04

Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei (2018/2113(INI))

22

2020/C 449/05

Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE (2017/2089(INI))

28

2020/C 449/06

Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la o politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii (2018/2088(INI))

37

2020/C 449/07

Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor (2017/2284(INI))

59

2020/C 449/08

Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (2018/2108(INI))

71

 

Miercuri, 13 februarie 2019

2020/C 449/09

Rezoluția Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la Raportul Comisiei pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina (2018/2148(INI))

80

2020/C 449/10

Rezoluția Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (2018/2094(INI))

90

2020/C 449/11

Rezoluția Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE (2018/2684(RSP))

102

2020/C 449/12

Rezoluția Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la problemele de politică și strategiile de combatere a cancerului și a bolilor asociate la femei (2018/2782(RSP))

109

2020/C 449/13

Rezoluția Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la utilizarea canabisului în scopuri medicale (2018/2775(RSP))

115

2020/C 449/14

Rezoluția Parlamentului European din 13 februarie 2019 privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018 (2018/2280(INI))

119

 

Joi, 14 februarie 2019

2020/C 449/15

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la situația din Cecenia și cazul lui Oyub Titiev (2019/2562(RSP))

125

2020/C 449/16

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la Zimbabwe (2019/2563(RSP))

128

2020/C 449/17

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (2019/2564(RSP))

133

2020/C 449/18

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la dreptul de a protesta pașnic și la folosirea proporțională a forței (2019/2569(RSP))

139

2020/C 449/19

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la drepturile persoanelor intersexuale (2018/2878(RSP))

142

2020/C 449/20

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP))

146

2020/C 449/21

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra Uniunii Europene (2019/2574(RSP))

149

2020/C 449/22

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la NAIADES II – Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare (2018/2882(RSP))

154

2020/C 449/23

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE (2018/2110(INI))

157

2020/C 449/24

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia (2018/2109(INI))

170

2020/C 449/25

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate (2018/2114(INI))

176


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Marți, 12 februarie 2019

2020/C 449/26

Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))

182


 

III   Acte pregătitoare

 

Parlamentul European

 

Marți, 12 februarie 2019

2020/C 449/27

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

191

2020/C 449/28

Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

192

2020/C 449/29

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a schimbului de scrisori care însoțește acordul (14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

195

2020/C 449/30

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic (10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

196

2020/C 449/31

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a unui al treilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))

197

2020/C 449/32

P8_TA(2019)0068
Programul UE de luptă antifraudă ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))
P8_TC1-COD(2018)0211
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă

198

2020/C 449/33

P8_TA(2019)0069
Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)
P8_TC1-COD(2018)0074
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile pescuite în apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/1139 și (UE) 2018/973 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 ale Consiliului

213

2020/C 449/34

P8_TA(2019)0070
Mecanismul de protecție civilă al Uniunii ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))
P8_TC1-COD(2017)0309
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 februarie 2019 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

216

2020/C 449/35

P8_TA(2019)0071
Cerințele minime pentru reutilizarea apei ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))
P8_TC1-COD(2018)0169
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei
(Text cu relevanță pentru SEE)

219

2020/C 449/36

P8_TA(2019)0072
Omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare și corectare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))
P8_TC1-COD(2018)0142
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere

246

2020/C 449/37

P8_TA(2019)0073
Programul privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor și statisticile europene ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))
P8_TC1-COD(2018)0231
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826
(Text cu relevanță pentru SEE)

247

2020/C 449/38

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcționarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

295

 

Miercuri, 13 februarie 2019

2020/C 449/39

P8_TA(2019)0084
Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (text codificat) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))
P8_TC1-COD(2018)0263
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (text codificat)

316

2020/C 449/40

Decizia Parlamentului European din 13 februarie 2019 de retrimitere a chestiunii pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în baza propunerii nemodificate de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

317

2020/C 449/41

P8_TA(2019)0086
Legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))
P8_TC1-COD(2018)0044
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe

318

2020/C 449/42

P8_TA(2019)0087
Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (programul „Pericles IV”) ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
P8_TC1-COD(2018)0194
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”)

329

2020/C 449/43

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

340

2020/C 449/44

Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

341

2020/C 449/45

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

346

2020/C 449/46

Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

347

2020/C 449/47

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403(NLE))

351

2020/C 449/48

Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

352

2020/C 449/49

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

357

2020/C 449/50

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

358

2020/C 449/51

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție” (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

491

2020/C 449/52

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelurile de defalcare geografică (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))

530

2020/C 449/53

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare în vederea decalării datelor de aplicare amânată a obligației de compensare pentru anumite tipuri de contracte derivate extrabursiere (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

531

2020/C 449/54

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

533

2020/C 449/55

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

535

2020/C 449/56

P8_TA(2019)0103
Cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))
P8_TC1-COD(2018)0203
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială

537

2020/C 449/57

P8_TA(2019)0104
Notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))
P8_TC1-COD(2018)0204
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)

545

2020/C 449/58

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

560

2020/C 449/59

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

564

2020/C 449/60

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

571

2020/C 449/61

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordurilor în domeniu în temeiul articolului XXI din Acordul General privind Comerțul cu Servicii cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Teritoriul vamal distinct Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu (Taipeiul chinez), Columbia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japonia, Republica Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveția și Statele Unite, cu privire la ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Cehiei, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Austriei, a Poloniei, a Sloveniei, a Slovaciei, a Finlandei și a Suediei (14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

575

2020/C 449/62

P8_TA(2019)0109
Măsuri de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))
P8_TC1-COD(2018)0138
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport

576

2020/C 449/63

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

586

 

Joi, 14 februarie 2019

2020/C 449/64

P8_TA(2019)0118
Un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))
P8_TC1-COD(2018)0198
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier

619

2020/C 449/65

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Georgia (13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

637

2020/C 449/66

P8_TA(2019)0120
Evaluarea tehnologiilor medicale ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD))
P8_TC1-COD(2018)0018
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE
(Text cu relevanță pentru SEE)

638

2020/C 449/67

P8_TA(2019)0121
Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))
P8_TC1-COD(2017)0224
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune

673

2020/C 449/68

P8_TA(2019)0122
Interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))
P8_TC1-COD(2017)0128
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 februarie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/… a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare)

676

2020/C 449/69

P8_TA(2019)0123
Recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))
P8_TC1-COD(2017)0354
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008

678

2020/C 449/70

P8_TA(2019)0124
Comisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))
P8_TC1-COD(2018)0076
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară

679

2020/C 449/71

P8_TA(2019)0125
Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))
P8_TC1-COD(2017)0288
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul
(Text cu relevanță pentru SEE)

680

2020/C 449/72

P8_TA(2019)0126
Modificarea Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică și a Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de adaptare a Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] și a Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [guvernanța uniunii energetice], având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))
P8_TC1-COD(2018)0385
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 februarie 2019 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2019/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică și a Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

694


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top