EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:327:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 327, 12 noiembrie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.327.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 327

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
12 noiembrie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 491-a sesiune plenară din 10 și 11 iulie 2013

2013/C 327/01

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Potențialul economic nevalorificat al competitivității UE – reforma întreprinderilor publice” (aviz exploratoriu)

1

2013/C 327/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul societății civile în relațiile UE-Serbia

5


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 491-a sesiune plenară din 10 și 11 iulie 2013

2013/C 327/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde „Finanțarea pe termen lung a economiei europene”COM(2013) 150 final

11

2013/C 327/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European privind gestionarea riscurilor în domeniul vamal și siguranța lanțului de aprovizionare COM(2012) 793 final

15

2013/C 327/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Instituirea unui plan european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul COM(2013) 36 final

20

2013/C 327/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde privind practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare între întreprinderi cu produse alimentare și nealimentare în Europa COM(2013) 37 final

26

2013/C 327/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Reglementarea inteligentă – luarea în considerare a nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii COM(2013) 122 final

33

2013/C 327/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială COM(2013) 107 final – 2013/0064 (COD)

38

2013/C 327/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare) COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD)

42

2013/C 327/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari COM(2013) 207 final – 2013/0110 (COD)

47

2013/C 327/11

Proiect de aviz al Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor și întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 COM(2013) 228 final – 2013/119 (COD)

52

2013/C 327/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Regândirea educației – investiții în competențe pentru rezultate socio-economice mai bune COM(2012) 669 final

58

2013/C 327/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente COM(2012) 788 final – 2012/0366 (COD)

65

2013/C 327/14

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei – Actualizare a comunicării privind politica industrială”COM(2012) 582 final

82

2013/C 327/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole COM(2013) 106 final – 2013/0063 (COD)

90

2013/C 327/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei COM(2012) 673 final; Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind implementarea directivei-cadru privind apa (2000/60/CE) – Planuri de management al bazinelor hidrografice COM(2012) 670 final; Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Raport cu privire la revizuirea politicii europene privind deficitul de apă și seceta COM(2012) 672 final

93

2013/C 327/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză COM(2013) 147 final – 2013/0080 (COD)

102

2013/C 327/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere COM(2013) 174 final

108

2013/C 327/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor COM(2013) 296 final – 2013/0157 (COD)

111

2013/C 327/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind normele comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor aerieni (programul continuu) COM(2013) 130 final

115

2013/C 327/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Al patrulea pachet feroviar, compus din următoarele șapte documente: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind „Al patrulea pachet feroviar – finalizarea spațiului feroviar unic european pentru a încuraja competitivitatea europeană și creșterea economică”COM(2013) 25 final; propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare COM(2013) 26 final – 2013/0013 (COD); propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 COM(2013) 27 final – 2013/0014(COD); propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători COM(2013) 28 final – 2013/0028(COD); propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european, în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare COM(2013) 29 final – 2013/0029(COD); propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) COM(2013) 30 final – 2013/0015(COD); propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare) COM(2013) 31 final – 2013/0016(COD)

122

2013/C 327/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional COM(2013) 195 final/2 – 2013/0105 (COD)

133


RO

 

Top