EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0749

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/749 a Comisiei din 18 mai 2018 privind recunoașterea raportului Croației, care include emisiile tipice de gaze cu efect de seră provenite din cultivarea materiilor prime agricole în temeiul Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului

C/2018/2878

OJ L 125, 22.5.2018, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/749/oj

22.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/12


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/749 A COMISIEI

din 18 mai 2018

privind recunoașterea raportului Croației, care include emisiile tipice de gaze cu efect de seră provenite din cultivarea materiilor prime agricole în temeiul Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (1), în special articolul 19 alineatul (4),

întrucât:

(1)

La 1 aprilie 2016, Croația a transmis un raport care prezintă rezultatele calculelor emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din cultivarea de rapiță. Calculele au fost efectuate pentru Croația continentală, regiune de nivel NUTS 2, unde se cultivă rapiță.

(2)

În urma examinării, Comisia consideră că raportul transmis de Croația respectă condițiile prevăzute în Directiva 2009/28/CE, care permit unui stat membru al UE să utilizeze valori tipice unei arii geografice mai restrânse decât cea folosită la calculul valorilor implicite: datele din acest raport se referă la emisiile provenite din cultivarea materiilor prime agricole (rapiță); se preconizează că emisiile tipice de gaze cu efect de seră provenite din cultivarea de rapiță vor fi mai mici sau egale cu emisiile presupuse la calcul valorilor implicite relevante; și aceste emisii de gaze tipice cu efect de seră au fost raportate Comisiei.

(3)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului privind durabilitatea biocarburanților și a biolichidelor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Comisia consideră că raportul transmis spre recunoaștere de către Croația la 1 aprilie 2016 conține date precise pentru măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră asociate cultivării de rapiță produse în Croația continentală, regiune de nivel NUTS 2, în sensul articolului 17 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE. În anexă figurează un rezumat al informațiilor cuprinse în raport.

Articolul 2

Prezenta decizie este valabilă timp de cinci ani. În cazul în care conținutul sau circumstanțele raportului, astfel cum a fost transmis Comisiei spre recunoaștere la 1 aprilie 2016, suferă modificări care ar putea afecta condițiile necesare pentru recunoașterea acordată la articolul 1, modificările respective trebuie notificate Comisiei fără întârziere. Comisia evaluează modificările notificate pentru a stabili dacă raportul mai furnizează date exacte.

Articolul 3

Comisia poate abroga prezenta decizie dacă se demonstrează clar că raportul nu mai conține date exacte în scopul măsurării emisiilor de gaze cu efect de seră asociate cultivării de rapiță produse în Croația.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 18 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140, 5.6.2009, p. 16.


ANEXĂ

Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din cultivarea de rapiță în Croația:

Factori de producție

Emisii de gaze cu efect de seră în

kg CO2 eq/ha

Emisii de gaze cu efect de seră în

kg CO2 eq/trapiță

Emisii de gaze cu efect de seră în

g CO2 eq/MJFAME

Îngrășământ N

245,7

87,75

3,702

Îngrășământ P2O5

25,28

9,028

0,381

Îngrășământ K2O

46,08

16,45

0,694

Sămânță

2,2

0,785

0,033

Produse de protecție a plantelor

13,5

4,82

0,203

Motorină

219,5

78,39

3,307

Emisii de câmp (N2O)

787,4

281,21

11,86

TOTAL

1 339,66

478,45

20,18


Top