EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:125:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 125, 22 май 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 125

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
22 май 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/746 на Комисията от 18 май 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 809/2014 във връзка с изменение на единните заявления, исканията за плащане и проверките

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/747 на Съвета от 14 май 2018 година за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид (AB-CHMINACA)

8

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/748 на Съвета от 14 май 2018 година за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество 1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид (CUMYL-4CN-BINACA)

10

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/749 на Комисията от 18 май 2018 година за признаване на доклада на Хърватия, съдържащ данни за типичните стойности на емисиите на парникови газове, дължащи се на отглеждането на селскостопански суровини, в съответствие с Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

12

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2017/2454 на Съвета от 5 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност ( ОВ L 348, 29.12.2017 г. )

15

 

*

Поправка на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки ( ОВ L 348, 29.12.2017 г. )

15

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top