EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0039

2013/39/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 ianuarie 2013 de acordare a unei derogări de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale pentru activitățile de explorare a petrolului și a gazelor din Cipru [notificată cu numărul C(2013) 60] Text cu relevanță pentru SEE

JO L 18, 22.1.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/39/oj

22.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 18/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 18 ianuarie 2013

de acordare a unei derogări de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale pentru activitățile de explorare a petrolului și a gazelor din Cipru

[notificată cu numărul C(2013) 60]

(Numai versiunea în limba greacă este autentică)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/39/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (1), în special articolul 30 alineatele (4) și (6),

având în vedere cererea depusă de Noble Energy International Ltd prin e-mailul din 17 august 2012,

întrucât:

I.   FAPTE

(1)

La 17 august 2012, Comisia a primit o cerere în temeiul articolului 30 alineatul (4) din Directiva 2004/17/CE, transmisă Comisiei prin e-mail.

(2)

Cererea formulată de Noble Energy International Ltd se referă la explorarea petrolului și a gazelor în Cipru. În conformitate cu articolul 30 alineatul (5) primul paragraf din Directiva 2004/17/CE, Comisia a informat Ciprul, prin scrisoarea din 26 septembrie 2012, în legătură cu cererea respectivă și a solicitat informații suplimentare. Autoritățile cipriote au răspuns la 24 octombrie 2012.

II.   CADRU JURIDIC

(3)

Articolul 30 din Directiva 2004/17/CE prevede că acele contracte destinate să permită desfășurarea unei activități căreia i se aplică dispozițiile Directivei 2004/17/CE nu fac obiectul respectivei directive dacă, în statul membru în care se desfășoară activitatea, ea este expusă direct concurenței pe piețe la care accesul nu este restricționat. Expunerea directă la concurență este evaluată pe baza unor criterii obiective, ținând seama de caracteristicile specifice ale sectorului în cauză. Accesul la piață se consideră nerestricționat în cazul în care statul membru a implementat și a aplicat dispozițiile legislației UE în domeniu referitoare la deschiderea unui anumit sector sau a unei părți a acestuia.

(4)

Întrucât Ciprul a implementat și aplicat Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor (2), accesul pe piață trebuie considerat nerestricționat, în conformitate cu articolul 30 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2004/17/CE. Expunerea directă la concurență pe o anumită piață trebuie evaluată pe baza mai multor criterii, dintre care niciunul nu este, în mod necesar, decisiv.

(5)

Pentru a evalua măsura în care operatorii în cauză sunt supuși concurenței directe pe piețele care fac obiectul prezentei decizii, trebuie să se țină seama de cota de piață a principalilor operatori și de gradul de concentrare al piețelor respective.

(6)

Prezenta decizie nu aduce atingere aplicării normelor în materie de concurență.

III.   EVALUARE

(7)

Conform practicii consacrate a Comisiei (3), explorarea petrolului și a gazelor naturale constituie o piață de produs relevantă, deoarece nu este posibil să se determine de la început dacă în urma explorării vor fi descoperite zăcăminte de petrol sau de gaze naturale. De asemenea, pe baza aceleiași practici îndelungate a Comisiei, s-a stabilit că piața respectivă acoperă, din punct de vedere geografic, întregul glob. Având în vedere că nu există nicio indicație conform căreia definiția acoperirii geografice a pieței ar putea fi diferită în acest caz, ea va fi păstrată ca atare în sensul prezentei decizii.

(8)

Cotele de piață ale operatorilor care desfășoară activități de explorare pot fi măsurate cu ajutorul a trei variabile: cheltuielile de capital, rezervele demonstrate și producția estimată. S-a constatat că nu este adecvată utilizarea cheltuielilor de capital pentru măsurarea cotelor de piață ale operatorilor de pe piața explorării, printre altele din cauza diferențelor mari dintre nivelurile de investiții necesare în diferite zone geografice.

(9)

Ceilalți doi parametri au fost utilizați în mod obișnuit pentru evaluarea cotelor de piață ale operatorilor economici din acest sector, și anume a cotelor de rezerve demonstrate deținute de aceștia și a producției estimate (4).

(10)

În Cipru există doar un singur operator economic care desfășoară activități pe piața explorării petrolului și a gazelor, și anume solicitantul. Acesta a obținut prima licență emisă în 2008, ca urmare a încheierii primei runde de acordare a licențelor în Cipru. Cu toate acestea, toate companiile care desfășoară activități de explorare a petrolului și a gazelor pe piața mondială sunt concurenți potențiali, deoarece au avut acces atât la această primă rundă, cât și la runda a doua care a debutat în februarie 2012. Conform autorităților cipriote, cu ocazia celei de a doua runde au fost depuse 33 de cereri, de către 15 societăți sau consorții.

(11)

La 31 decembrie 2011, rezervele mondiale demonstrate de petrol și gaze atingeau o cantitate totală de 481,4 miliarde de metri cubi standard de echivalent petrol (denumiți în continuare „Sm3 e.p.”) în întreaga lume, conform informațiilor disponibile (5). La aceeași dată, fusese descoperit doar un singur zăcământ de hidrocarburi în Cipru, cel raportat de solicitant. Rezervele de gaze naturale ale acestui zăcământ fuseseră estimate la aproape 200 de milioane Sm3 e.p (6). Dacă aceste rezerve sunt confirmate, ele ar reprezenta puțin peste 0,09 % din totalul rezervelor de gaze demonstrate la nivel mondial și o proporție mult inferioară a rezervelor cumulate de petrol și gaze, ceea ce ar crește cota solicitantului de la 0,0416 % la 0,1367 % din totalul rezervelor de gaze naturale demonstrate la nivel mondial.

(12)

Piața explorării nu este foarte concentrată. În afară de companiile de stat, piața este caracterizată de prezența a trei operatori privați internaționali integrați pe verticală, denumiți super majors („super-mari”) (BP, ExxonMobil și Shell), precum și a unui anumit număr de operatori „mari”, așa-numiții majors. Aceste elemente reprezintă indicatori ai expunerii directe la concurență.

IV.   CONCLUZII

(13)

Având în vedere factorii examinați, condițiile pentru expunerea directă la concurență prevăzute la articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE trebuie considerate ca fiind îndeplinite în cazul Ciprului.

(14)

Condiția de acces nerestricționat pe piață fiind considerată îndeplinită, rezultă că Directiva 2004/17/CE nu trebuie să se aplice nici în momentul când entitățile contractante atribuie contracte destinate să permită explorarea petrolului și a gazelor naturale în Cipru, nici când se organizează concursuri de proiecte în vederea exercitării unei astfel de activități în zona geografică respectivă.

(15)

Prezenta decizie se bazează pe situația de drept și de fapt din perioada august-octombrie 2012, așa cum reiese din informațiile transmise de solicitant și de autoritățile cipriote. Prezenta decizie poate fi revizuită în cazul în care, în urma unor schimbări semnificative ale situației de drept sau de fapt, condițiile de aplicabilitate a articolului 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE nu mai sunt îndeplinite.

(16)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru achiziții publice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Directiva 2004/17/CE nu se aplică în cazul contractelor atribuite de entitățile contractante și destinate să permită explorarea petrolului și a gazelor naturale în Cipru.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Cipru.

Adoptată la Bruxelles, 18 ianuarie 2013.

Pentru Comisie

Michel BARNIER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 164, 30.6.1994, p. 3.

(3)  A se vedea, în special, Decizia Comisiei din 19 noiembrie 2007 de declarare a unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună (Cazul COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (JO L 24, 29.1.2004, p. 1).

(4)  A se vedea, în special, punctele 25 și 27 din Decizia 2004/284/CE a Comisiei din 29 septembrie 1999 de declarare a unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună și Acordul privind SEE (Cazul IV/M.1383 – Exxon/Mobil) (JO L 103, 7.4.2004, p. 1) și deciziile ulterioare, printre care Decizia Comisiei din 3 mai 2007 de declarare a unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună (Cazul COMP/M.4545 – STATOIL/HYDRO) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 139/2004.

(5)  A se vedea punctul 5.2.1 al cererii și sursele citate la punctul respectiv, în special documentul „BP Statistical Review of World Energy, June 2012”, denumit în continuare „BP Statistics” (statisticile BP).

(6)  Conform rezultatelor forajului de explorare, productivitatea se situa între 5 și 8 trilioane de picioare cubice, echivalentul a 0,19824 trilioane m3 de gaze.


Top