EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:071:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 71, 9 marzec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.071.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 71

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
9 marca 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Komisja Europejska

2012/C 071/01

Opinia Komisji z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie planu usuwania odpadów promieniotwórczych z obiektu SPIRAL-2 we Francji zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 071/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) (1)

2

2012/C 071/03

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

3


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2012/C 071/04

Zawiadomienie skierowane do osób, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/656/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 560/2005 dotyczących środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

6

 

Komisja Europejska

2012/C 071/05

Kursy walutowe euro

7


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

2012/C 071/06

Otwarte zaproszenie do składania ofert – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Europejska sieć na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

8

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 071/07

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

10

2012/C 071/08

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

23

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 071/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

32

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2012/C 071/10

Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

33


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top