EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:071:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 71, 9. maaliskuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.071.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 71

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
9. maaliskuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 071/01

Komission lausunto, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2012, Ranskassa sijaitsevasta SPIRAL-2-laitoksesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen loppusijoitussuunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 071/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) (1)

2

2012/C 071/03

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

3


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2012/C 071/04

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin Norsunluurannikolla kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2010/656/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 560/2005

6

 

Euroopan komissio

2012/C 071/05

Euron kurssi

7


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

2012/C 071/06

Avoin ehdotuspyyntö – Viite: GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Cedefopin Euroopan ammatillisen koulutuksen (VET) verkosto

8

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 071/07

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuontiin sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan välivaiheen tarkastelun vireillepanosta

10

2012/C 071/08

Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

23

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 071/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

32

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2012/C 071/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

33


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top