EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:338:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 338, 17 grudzień 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.338.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 338

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
17 grudnia 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1342/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej w następstwie przeglądu wygaśnięcia przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1343/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1344/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarze IVa przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

23

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1345/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach VIIf i VIIg przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

25

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1346/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów marlina błękitnego w Oceanie Atlantyckim przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

27

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1347/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach IIIa oraz IVbc przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

31

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1349/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

68

 

 

DECYZJE

 

 

2013/762/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego w programy państw członkowskich na 2013 r. w dziedzinie kontroli rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8576)

70

 

 

2013/763/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 grudnia 2013 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8743)

81

 

 

2013/764/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8667)  ( 1 )

102

 

 

2013/765/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie uznania Det Norske Veritas zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8876)  ( 1 )

107

 

 

2013/766/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 grudnia 2013 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2013, zmieniająca decyzję 2008/897/WE zatwierdzającą roczne i wieloletnie programy na 2009 rok i na lata następne i zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/761/UE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na określone programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8891)

109

 

 

2013/767/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2013 r. ustanawiająca ramowe zasady dialogu obywatelskiego w sprawach objętych wspólną polityką rolną i uchylająca decyzję 2004/391/WE

115

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top