Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:338:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 338, 2013. gada 17. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.338.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 338

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 17. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1342/2013 (2013. gada 12. decembris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam atceļ antidempinga maksājumu Krievijas Federācijas izcelsmes dzelzs un tērauda trošu un tauvu importam

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1343/2013 (2013. gada 12. decembris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes peroksisulfātu (persulfātu) importam

11

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1344/2013 (2013. gada 12. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot makreles IVa zonā

23

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1345/2013 (2013. gada 12. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot jūras zeltpleksti VIIf un VIIg zonā

25

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1346/2013 (2013. gada 12. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot Atlantijas zilo marlīnu Atlantijas okeānā

27

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1347/2013 (2013. gada 13. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot makreles IIIa un IVbc zonā

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1348/2013 (2013. gada 16. decembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2568/91 par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm

31

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1349/2013 (2013. gada 16. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

68

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/762/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 9. decembris) par papildu finansiālo ieguldījumu dalībvalstu izstrādātajās zvejas kontroles programmās 2013. gadam (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8576)

70

 

 

2013/763/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 12. decembris), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8743)

81

 

 

2013/764/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 13. decembris) par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8667)  ( 1 )

102

 

 

2013/765/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 13. decembris), ar ko groza Det Norske Veritas atzīšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 391/2009 par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8876)  ( 1 )

107

 

 

2013/766/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 13. decembris), ar ko apstiprina atsevišķas grozītas dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas, kontroles un uzraudzības programmas 2013. gadam, groza Lēmumu 2008/897/EK, ar ko apstiprina gada un daudzgadu programmas 2009. gadam un turpmākajiem gadiem, un groza Īstenošanas lēmumu 2012/761/ES attiecībā uz Savienības finansiālo ieguldījumu atsevišķām ar minēto lēmumu apstiprinātām programmām (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8891)

109

 

 

2013/767/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2013. gada 16. decembris), ar ko reglamentē pilsonisko dialogu kopējās lauksaimniecības politikas jautājumos un atceļ Lēmumu 2004/391/EK

115

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top