Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:338:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 338, 17. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.338.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 338

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
17. decembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1342/2013 z 12. decembra 2013, ktorým sa na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 zrušujú antidumpingové opatrenia na dovoz určitých železných alebo oceľových lán a káblov s pôvodom v Ruskej federácii

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1343/2013 z 12. decembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz peroxysíranov (persíranov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1344/2013 z 12. decembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva zakazuje lov makrely atlantickej v zóne IVa

23

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1345/2013 z 12. decembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva zakazuje lov platesy veľkej v zónach VIIf a VIIg

25

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1346/2013 z 12. decembra 2013, ktorým sa stanovuje zákaz lovu marlína mozaikového v Atlantickom oceáne plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

27

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1347/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva zakazuje lov makrely atlantickej v zónach IIIa a IVbc

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach

31

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1349/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

68

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/762/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2013 o dodatočnom finančnom príspevku členským štátom na programy kontroly v oblasti rybolovu na rok 2013 [oznámené pod číslom C(2013) 8576]

70

 

 

2013/763/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2013, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2013) 8743]

81

 

 

2013/764/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2013 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2013) 8667]  ( 1 )

102

 

 

2013/765/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2013 o zmene uznania spoločnosti Det Norske Veritas podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí [oznámené pod číslom C(2013) 8876]  ( 1 )

107

 

 

2013/766/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2013, ktorým sa schvaľujú určité zmeny v programoch eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz na rok 2013, mení rozhodnutie 2008/897/ES, ktorým sa schvaľujú ročné a viacročné programy na rok 2009 a nasledujúce roky a mení vykonávacie rozhodnutie 2012/761/EÚ, pokiaľ ide o finančný príspevok Únie na určité programy schválené uvedeným rozhodnutím [oznámené pod číslom C(2013) 8891]

109

 

 

2013/767/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2013, ktorým sa stanovuje rámec pre občiansky dialóg v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje spoločná poľnohospodárska politika a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/391/ES

115

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top