EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:265:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 265, 11 październik 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.265.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 265

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
11 października 2011


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r. dotycząca zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 999/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1000/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi

8

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1001/2011 z dnia 10 października 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

15

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2011/666/WPZiB z dnia 10 października 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi

17

 

 

2011/667/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobów skoordynowanego stosowania zasad dotyczących egzekwowania odnośnie do satelitarnych usług komunikacji ruchomej (MSS) zgodnie z art. 9 ust. 3 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 626/2008/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7001)  (1)

25

 

 

ZALECENIA

 

 

2011/668/UE

 

*

Zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2009

28

 

 

2011/669/UE

 

*

Zalecenie Rady z dnia 4 października 2011 r. w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego

29

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji 2010/703/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu (Dz.U. L 306 z 23.11.2010)

30

 

*

Sprostowanie do decyzji 2010/762/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia siedziby Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dz.U. L 324 z 9.12.2010)

30

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top