EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:265:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 265, 11. október 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.265.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 265

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
11. októbra 2011


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 999/2011 z 10. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach v súvislosti s Bieloruskom

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1000/2011 z 10. októbra 2011, ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1001/2011 z 10. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/666/SZBP z 10. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

17

 

 

2011/667/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. októbra 2011 o spôsoboch koordinovaného uplatňovania pravidiel vynucovania dodržiavania predpisov, pokiaľ ide o mobilné satelitné služby (MSS) podľa článku 9 ods. 3 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 626/2008/ES [oznámené pod číslom K(2011) 7001]  (1)

25

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2011/668/EÚ

 

*

Odporúčanie Rady z 15. februára 2011 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (deviaty ERF) za rozpočtový rok 2009

28

 

 

2011/669/EÚ

 

*

Odporúčanie Rady zo 4. októbra 2011 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

29

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu zástupcov vlád členských štátov 2010/703/EÚ z 18. novembra 2010, ktorým sa vymenúva sudca Všeobecného súdu (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2010)

30

 

*

Korigendum k rozhodnutiu zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady, 2010/762/EÚ z 25. februára 2010, ktorým sa určuje sídlo Európskeho podporného úradu pre azyl (Ú. v. EÚ L 324, 9.12.2010)

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top