EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:040:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 40, 9 luty 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.040.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 40

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
9 lutego 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 040/01

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

1

2011/C 040/02

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

5

2011/C 040/03

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

9

2011/C 040/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6107 – Platinum Equity/Nampak Paper Holdings) (1)

11

2011/C 040/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6055 – Strabag SE/EW4E Group/BMG JV) (1)

11

2011/C 040/06

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5986 – Schindler/Droege/ALSO/Actebis) (1)

12

2011/C 040/07

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6099 – Apax/Takko) (1)

12

 

Europejski Bank Centralny

2011/C 040/08

Część 0 regulaminu pracowniczego EBC zawierająca zasady etyki zawodowej (Niniejsze brzmienie uchyla i zastępuje brzmienie opublikowane w Dzienniku Urzędowym C 104 z 23.4.2010, s. 3)

13


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 040/09

Kursy walutowe euro

18

2011/C 040/10

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.180 – Fluorek glinu – Sprawozdawca: Austria

19

2011/C 040/11

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2008 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.180 – Fluorek glinu (2) – Sprawozdawca: Austria

19

2011/C 040/12

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie „Fluorek Glinu” (Sprawa COMP/39.180)

20

2011/C 040/13

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.180 – Fluorek Glinu) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3043 wersja ostateczna)  (1)

22


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 040/14

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo) (1)

24

2011/C 040/15

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6137 – Citigroup Inc/Maltby Acquisitions Limited) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

25


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top