ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.040.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 40

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
9. helmikuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2011/C 040/01

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

1

2011/C 040/02

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

5

2011/C 040/03

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

9

2011/C 040/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6107 – Platinum Equity/Nampak Paper Holdings) ( 1 )

11

2011/C 040/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6055 – Strabag SE/EW4E Group/BMG JV) ( 1 )

11

2011/C 040/06

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5986 – Schindler/Droege/ALSO/Actebis) ( 1 )

12

2011/C 040/07

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6099 – Apax/Takko) ( 1 )

12

 

Euroopan keskuspankki

2011/C 040/08

EKP:n henkilöstösääntöjen 0 osa, joka sisältää eettiset säännöt (Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 104, 23 päivänä huhtikuuta 2010, s. 3 julkaistun tekstin)

13

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2011/C 040/09

Euron kurssi

18

2011/C 040/10

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 12 päivänä kesäkuuta 2008 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.180 – Alumiinifluoridi – Esittelijä: Itävalta

19

2011/C 040/11

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 20 päivänä kesäkuuta 2008 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.180 – Alumiinifluoridi (2) – Esittelijä: Itävalta

19

2011/C 040/12

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus Alumiinifluoridia koskevassa asiassa (COMP/39.180)

20

2011/C 040/13

Tiivistelmä komission päätöksestä, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2008, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/39.180 – Alumiinifluoridi) (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3043 lopullinen)  ( 1 )

22

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2011/C 040/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo) ( 1 )

24

2011/C 040/15

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6137 – Citigroup Inc/Maltby Acquisitions Limited) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

25

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/1


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 40/01

Päätöksen tekopäivä

5.10.2010

Valtion tuen viitenumero

N 159/10

Jäsenvaltio

Ranska

Alue

Départements d'outre-mer

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Régime d’aides à caractère social au bénéfice de certaines catégories de personnes ayant leur résidence habituelle dans l'une des collectivités suivantes: la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna

Oikeusperusta

Loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (article 50); Projets de décret et d'arrêtés d'application

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Sosiaalinen tuki yksittäisille kuluttajille

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 52 milj. EUR

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

1.7.2010 – Rajoittamaton

Toimiala

Lentoliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministère de l'Outre-mer (DéGéOM)

27 rue Oudinot

75007 Paris

FRANCE

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

26.10.2010

Valtion tuen viitenumero

N 299/10

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Freistaat Bayern

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Richtlinie zur Förderung der Breitbanderschließung in ländlichen Gebieten (Breitbandrichtlinie)

Oikeusperusta

Art. 23, 44 Bayerische Haushaltsordnung Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK-Gesetz)

Grundsätze zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) — Teil B im GAK-Rahmenplan 2008-2011

Breitbandrichtlinie des Freistaats Bayern

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Aluekehitys

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 57 milj. EUR

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 57 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

31.12.2011 saakka

Toimiala

Posti- ja teleliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Regierung von Mittelfranken

Promenade 27

91522 Ansbach

DEUTSCHLAND

Regierung von Niederbayern

Regierungsplatz 540

84028 Landshut

DEUTSCHLAND

Regierung von Oberbayern

Maximilianstraße 39

80538 München

DEUTSCHLAND

Regierung von Oberfranken

Ludwigstraße 20

95444 Bayreuth

DEUTSCHLAND

Regierung der Oberpfalz

Emmeramsplatz 8

93039 Regensburg

DEUTSCHLAND

Regierung von Schwaben

Fronhof 10

86152 Augsburg

DEUTSCHLAND

Regierung von Unterfranken

Peterplatz 9

97070 Würzburg

DEUTSCHLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

12.10.2010

Valtion tuen viitenumero

N 391/10

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Hessen

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Broadband development in Hessen

Oikeusperusta

1.

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK-Gesetz);

2.

Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE)

3.

Teil B im GAK-Rahmenplan 2008-2011

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Aluekehitys

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 0,7 milj. EUR

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 2,1 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

31.12.2012 saakka

Toimiala

Posti- ja teleliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Kommunen in Hessen

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

21.10.2010

Valtion tuen viitenumero

N 425/10

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Rinnovo del regime di ricapitalizzazione a favore del settore finanziario in Italia introdotto con l'art. 12 del DL 28.11.2008 convertito nella L 29.1.2009 n. 2 e successivo DM attuativo del 25.2.2009

Oikeusperusta

DL 5 agosto 2010 n. 125 art. 2 comma 1

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Muut pääomatuen muodot

Talousarvio

Tuen intensiteetti

Kesto

31.12.2010 saakka

Toimiala

Rahoituksen välitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministero dell’Economia e Finanze

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/5


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 40/02

Päätöksen tekopäivä

18.12.2009

Valtion tuen viitenumero

N 599/09

Jäsenvaltio

Tanska

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Aid scheme for the production and broadcasting of Danish TV drama and TV documentary programmes

Oikeusperusta

Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen, jf. § 11a I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. Lovbekendtgørelse nr. 388 af 11. april 2007

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Kulttuuri

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 20 milj. DKK

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 20 milj. DKK

Tuen intensiteetti

80 %

Kesto

1.1.2010–31.12.2010

Toimiala

Tiedonvälitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Kulturministeriet

Nybrogade 2

1203 København K

DANMARK

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

24.1.2011

Valtion tuen viitenumero

N 451/10

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Rotenburg Wümme

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Aufbau einer Next Generation Access Infrastruktur im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Oikeusperusta

Landeshaushaltsordnung Niedersachsen, Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung und ihre Nebenbestimmungen

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Aluekehitys

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 15 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

31.3.2016 saakka

Toimiala

Posti- ja teleliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Verschiedene Städte und Landratsämter

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

29.11.2010

Valtion tuen viitenumero

N 529/10

Jäsenvaltio

Irlanti

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Transfer of the second tranche of assets to NAMA

Oikeusperusta

National Asset Management Agency Act 2009

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Muut pääomatuen muodot

Talousarvio

[…] (1)

Tuen intensiteetti

Kesto

26.2.2010–26.2.2011

Toimiala

Rahoituksen välitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Department of Finance

Government Buildings

Upper Merrion Street

Dublin 2

IRELAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

13.1.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.32104 (2010/N)

Jäsenvaltio

Viro

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Prolongation of aid scheme N 387/09 Compatible limited amount of aid

Oikeusperusta

Draft Decree of the Minister for Economic Affaire and Communications

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Avustus, Korkotuki, Takaus

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 13 milj. EUR

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 13 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

31.12.2011 saakka

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministry of Finance

Foundation Enterprise Estonia (”Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus”)

Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Credit and Export Guarantee Fund (”Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise SA KredEx”)

Pärnu mnt 67b

10134 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

26.1.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.32156 (2010/N)

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Änderung ”Bundesbürgschaften unter Einbindung paralleler Landesbürgschaften für Vorhaben in den neuen Ländern und im Regionalfördergebiet Berlin” (N 439/07) — Auslaufregelung statistische Effekt-Regionen

Oikeusperusta

Bundeshaushaltsgesetz in der jährlichen Fassung, insbes. § 3(1) Nr. 5. Bundeshaushaltsordnung. Titel: Bundeshaushaltsplan

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Aluekehitys

Tuen muoto

Takaus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 1 020 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

1.1.2011–31.12.2012

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Scharnhorststr. 34-37

10115 Berlin

DEUTSCHLAND

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstr. 97

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


(1)  Luottamuksellisia tietoja.


9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/9


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 40/03

Päätöksen tekopäivä

15.7.2010

Valtion tuen viitenumero

N 546/09

Jäsenvaltio

Irlanti

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Restructuring of Bank of Ireland

Oikeusperusta

CIFD Act 2008

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Muut pääomatuen muodot

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 4 600 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

Toimiala

Rahoituksen välitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Irish Minister for Finance

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

5.1.2011

Valtion tuen viitenumero

N 517/10

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

WRAP — Capital Grants and Lease Guarantee Fund Scheme (prolongation and modification)

Oikeusperusta

Section 153 of the Environmental Protection Act 1990 and the Financial Assistance for Environmental Purposes (No 2) Order 2000 (S1 2000/2211)

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Avustus, Korkotuki, Takaus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 50 milj. GBP

Tuen intensiteetti

50 %

Kesto

31.3.2015 saakka

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

WRAP

The Old Academy

21 Horse Fair

Banbury

OX16 0AH

UNITED KINGDOM

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

26.1.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.32121 (2010/N)

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Brandenburg

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Landesbürgschaftsprogramm des Landes Brandenburg für Betriebsmittelkredite

Oikeusperusta

Bürgschaftsrichtlinie des Landes Brandenburg für die Wirtschaft und die freien Berufe, Runderlass des Ministeriums der Finanzen von 2007; Landeshaushaltsordnung und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften; Haushaltsgesetz des Landes Brandenburg in der jährlichen Fassung

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Aluekehitys

Tuen muoto

Takaus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 340 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

1.1.2011–31.12.2012

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg

Steinstr. 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/11


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6107 – Platinum Equity/Nampak Paper Holdings)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 40/04

Komissio päätti 2 päivänä helmikuuta 2011 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32011M6107. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/11


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6055 – Strabag SE/EW4E Group/BMG JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 40/05

Komissio päätti 2 päivänä helmikuuta 2011 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain saksan kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32011M6055. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/12


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5986 – Schindler/Droege/ALSO/Actebis)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 40/06

Komissio päätti 10 päivänä joulukuuta 2010 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain saksan kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32010M5986. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/12


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6099 – Apax/Takko)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 40/07

Komissio päätti 1 päivänä helmikuuta 2011 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32011M6099. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


Euroopan keskuspankki

9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/13


EKP:n henkilöstösääntöjen 0 osa, joka sisältää eettiset säännöt

(Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 104, 23 päivänä huhtikuuta 2010, s. 3 julkaistun tekstin)

2011/C 40/08

0.1   Yleiset säännökset

0.1.1

EKP:n työntekijöiden toimintatavat eivät saa heikentää heidän riippumattomuuttaan tai puolueettomuuttaan taikka EKP:n mainetta. EKP:n työntekijöillä on velvollisuus

a)

kunnioittaa EKP:n yhteisiä arvoja sekä toimia työssään ja yksityiselämässään tavalla, jota EKP:n asema Euroopan unionin toimielimenä edellyttää;

b)

suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, rehellisesti ja omaa tai kansallista etua tavoittelematta, noudattaa korkeita ammattieettisiä periaatteita ja toimia lojaalisti EKP:tä kohtaan;

c)

toimia varovaisesti ja huolellisesti kaikissa yksityisissä taloudellisissa toimissaan ja pidättyä osallistumasta sellaisiin talous- tai rahoitustoimiin, jotka voivat heikentää heidän riippumattomuuttaan tai puolueettomuuttaan.

0.1.2

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan mukaisesti EKP:n työntekijöiden erioikeudet ja vapaudet myönnetään heille yksinomaan EKP:n etujen edellyttämällä tavalla. Nämä erioikeudet ja vapaudet eivät vapauta EKP:n työntekijöitä millään tavoin yksityisten velvoitteidensa täyttämisestä tai voimassa olevien lakien ja poliisimääräysten noudattamisesta. Mikäli erioikeuksista ja vapauksista aiheutuu ristiriitaa, kyseessä olevien työntekijöiden on saatettava asia välittömästi EKP:n johtokunnan tietoon.

0.1.3

Toisesta organisaatiosta tai toimielimestä lähetetyt tai virkavapaalla olevat työtekijät katsotaan EKP:n työntekijöiksi, heillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla EKP:n työntekijöillä ja heidän tulee suorittaa tehtävänsä yksinomaan EKP:n etujen mukaisesti.

0.2   Eettisten asiain neuvonantaja

EKP:n työntekijät voivat pyytää EKP:n eettisten asiain neuvonantajalta ohjeistusta mihin tahansa asiaan, joka liittyy EKP:n eettisten sääntöjen noudattamiseen. Eettisten asiain neuvonantajan neuvoja vastaavien toimintatapojen katsotaan olevan eettisten sääntöjen mukaisia, eikä tällaisten toimintatapojen noudattaminen voi johtaa EKP:n työntekijöihin kohdistuviin kurinpidollisiin toimiin velvollisuuksien laiminlyönnin vuoksi. Kyseiset ohjeet eivät kuitenkaan vapauta työntekijöitä EKP:n ulkopuolisista vastuista.

0.3   Salassapitovelvollisuus

0.3.1

Työntekijät eivät saa luvattomasti paljastaa EKP:ssä työtehtäviensä yhteydessä saamiaan luokiteltuja tietoja EKP:n ulkopuolisille henkilöille, mukaan lukien perheenjäsenet, eivätkä sellaisille työtovereille EKP:ssä, joiden ei ole tarpeen saada kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi, paitsi jos tiedot on jo julkistettu tai ne ovat julkisesti saatavilla.

0.3.2

Lupa tietojen paljastamiseen EKP:n sisällä tai ulkopuolella on pyydettävä Business Practice Handbook -käsikirjassa olevien asiakirjojen hallintaa ja salassapitoa koskevien sääntöjen mukaisesti.

0.3.3

Työntekijälle annetaan lupa tietojen paljastamiseen, mikäli hänellä on velvollisuus todistaa oikeudenkäynnissä tai esiintyä muutoin todistajana ja mikäli todistamisesta kieltäytyminen voisi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Lupaa ei kuitenkaan tarvita silloin, kun EKP:n työntekijä on kutsuttu todistajaksi Euroopan unionin tuomioistuimeen EKP:n ja EKP:n henkilöstöön kuuluvan tai kuuluneen välisessä asiassa.

0.4   EKP:n sisäiset suhteet

0.4.1

Työntekijöiden tulee noudattaa esimiestensä ohjeita ja käytössä olevia raportointikäytäntöjä.

0.4.2

EKP:n työntekijät eivät saa pyytää muita työntekijöitä suorittamaan yksityisiä tehtäviä itselleen tai muille.

0.4.3

EKP:n työntekijöiden on käyttäydyttävä lojaalisti työtovereitaan kohtaan. EKP:n työntekijät eivät – etenkään oman edun tavoittelemista varten – saa salata toisilta työntekijöiltä tietoja, jotka voivat vaikuttaa EKP:n tehtävien hoitamiseen, eivätkä he saa antaa virheellisiä, epätarkkoja tai liioiteltuja tietoja. He eivät myöskään saa vaikeuttaa yhteistyötä työtovereiden kanssa tai kieltäytyä siitä.

0.5   EKP:n resurssien käyttö

Työntekijöiden tulee kunnioittaa ja suojella EKP:n omaisuutta. EKP:n työntekijöilleen tarjoamat välineet ja tilat on tarkoitettu ainoastaan työkäyttöön, ellei yksityinen käyttö ole sallittu joko Business Practice Handbook -käsikirjassa olevien asiaan sovellettavien sääntöjen tai tapauskohtaisen luvan perusteella. Työntekijöiden tulee kaikin asianmukaisin ja kohtuullisin toimenpitein pyrkiä vähentämään EKP:lle aiheutuvia kustannuksia aina kun se on mahdollista, niin että saatavilla olevia resursseja voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

0.6   Arvokkuus työpaikalla

EKP:n työntekijät pidättyvät kaikenlaisesta syrjivästä kohtelusta muita kohtaan sekä kaikenlaisesta henkisestä tai sukupuolisesta häirinnästä ja kiusaamisesta. Heidän tulee käyttäytyä hienotunteisesti ja kunnioittavasti muita kohtaan ja välttää käytöstä, jota toiset henkilöt voisivat kohtuudella pitää loukkaavana. EKP:n työntekijöiden asemalle ei saa koitua minkäänlaista haittaa siitä, että he estävät häirinnän tai kiusaamisen tai ilmoittavat siitä. Työntekijät noudattavat EKP:n politiikkaa ihmisarvon kunnioittamisesta työpaikalla.

0.7   Velvollisuus ilmoittaa ammatillisten velvollisuuksien rikkomisesta

0.7.1

Mikäli EKP:n työntekijä saa työtehtäviensä hoitamisen yhteydessä tietää toisen työntekijän tai EKP:lle tavaroita tai palveluja toimittavan tahon sekaantumisesta rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen, sisäpiirin kauppaan, petokseen tai lahjontaan tai mikäli tällaista on perusteltua epäillä, työntekijän tulee ilmoittaa asiasta EKP:lle ja/tai eettisten asiain neuvonantajalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta petosten, lahjonnan ja Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien Euroopan petostentorjuntaviraston Euroopan keskuspankkia koskevien tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 3 päivänä kesäkuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/11 (1) mukaisia työntekijöiden velvollisuuksia.

0.7.2

Kaikissa muissa tapauksissa EKP:n työntekijät voivat ilmoittaa EKP:lle ja/tai eettisten asiain neuvonantajalle, mikäli heillä on tietoa tai perusteltu epäilys siitä, että toinen työntekijä tai EKP:lle tavaroita tai palveluja toimittava taho rikkoo ammatillisia velvollisuuksiaan.

0.7.3

Työntekijää ei saa kohdella millään tavalla epäoikeudenmukaisesti tai syrjivästi, eikä työntekijä saa joutua uhkailun, koston tai sorron kohteeksi sen johdosta, että hän on ilmoittanut tiedossaan olevasta ammatillisten velvollisuuksien rikkomisesta tai sitä koskevasta perustellusta epäilyksestä.

0.7.4

Kun EKP:n työntekijä ilmoittaa ammatillisten velvollisuuksien rikkomisesta tai sitä koskevasta perustellusta epäilyksestä, työntekijän henkilöllisyyttä tulee suojata, mikäli hän sitä pyytää.

0.8   Eturistiriidat – yleissääntö

Työntekijöiden tulee välttää kaikkia sellaisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa tai joiden voidaan ymmärtää aiheuttavan eturistiriitatilanteen heidän työnsä ja yksityisten etujensa kesken. Työntekijän tulee välittömästi ilmoittaa asiasta lähimmälle esimiehelleen tai eettisten asiain neuvonantajalle, jos häntä pyydetään osana työtehtävien hoitamista päättämään asiasta, jonka käsittelyyn tai lopputulokseen liittyy hänen yksityinen etunsa. EKP voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin eturistiriitojen välttämiseksi. EKP voi vapauttaa työntekijän kyseessä olevaa asiaa koskevasta vastuusta, erityisesti jos mihinkään muuhun sopivaan toimenpiteeseen ei voida ryhtyä.

0.9   Puolison tai tunnustetun avopuolison ansiotyö

Työntekijän on ilmoitettava EKP:lle tai eettisten asiain neuvonantajalle aviopuolisonsa tai tunnustetun avopuolisonsa ansiotyöstä, josta voisi aiheutua eturistiriita. Mikäli ilmenee, että työn luonteesta aiheutuu EKP:n työntekijän velvollisuuksiin liittyvä eturistiriita, ja mikäli EKP:n työntekijä ei pysty vakuuttamaan, että eturistiriita päättyy tietyn ajanjakson jälkeen, EKP päättää eettisten asiain neuvonantajaa kuultuaan, vapautetaanko EKP:n työntekijä kyseistä asiaa koskevista velvollisuuksistaan.

0.10   Lahjojen antaminen ja vastaanottaminen

0.10.1

’Lahjalla’ tarkoitetaan mitä tahansa rahallista tai ei-rahallista etua tai etuisuutta, joka liittyy jollakin tavoin työntekijän työsuhteeseen EKP:ssä ja joka ei ole toimitetuista palveluista sovittu korvaus, riippumatta siitä, onko työntekijä antanut sen tai onko sitä tarjottu hänelle tai hänen perheenjäsenelleen, läheiselle henkilökohtaiselle tuttavalleen taikka työtoverilleen.

0.10.2

EKP:n työntekijät eivät saa pyytää eivätkä vastaanottaa lahjoja seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

a)

yksityisen sektorin edustajien tarjoama vieraanvaraisuus tai kestitys, jonka arvo on korkeintaan 50 EUR,

b)

muiden keskuspankkien sekä kansallisten viranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen antamat lahjat, jotka eivät ylitä sitä, mikä on tavanomaista ja sopivaksi katsottua tällaisissa suhteissa.

Jos EKP:n työntekijä on saanut lahjan, joka ei ole sovellettavien sääntöjen mukainen, hänen on pyrittävä palauttamaan se lahjanantajalle ja kertomaan lahjanantajalle asiaa koskevista EKP:n säännöistä. Jos lahjan palauttaminen ei ole mahdollista, EKP:n työntekijän on luovutettava lahja EKP:lle. EKP:n työntekijöiden on ilmoitettava kaikista vastaanotetuista tai torjutuista lahjoista intranetissä olevaa lomaketta käyttäen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske b kohdassa tarkoitettuja lahjoja eikä lahjoja, joiden arvo on korkeintaan 10 EUR.

0.10.3

Lahjan vastaanottaminen ei saa missään tapauksessa heikentää työntekijän puolueettomuutta tai mahdollisuuksia toimia riippumattomasti eikä vaikuttaa puolueettomuuteen tai riippumattomuuteen, eikä siitä saa aiheutua lahjan saajaan tai antajaan kohdistuvia epäasianmukaisia velvoitteita.

0.10.4

EKP:n työntekijät eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan lahjoja hankintamenettelyyn osallistuvilta tahoilta.

0.10.5

Lahjojen hyväksyminen toistuvasti samalta taholta on kiellettyä.

0.10.6

Työntekijöiden on ilmoitettava kaikista lahjoista, joita heidän perheenjäsenensä vastaanottavat tahoilta, jotka ovat jollakin tavalla kytköksissä työntekijän työsuhteeseen EKP:ssä.

0.11   Työn ulkopuolinen toiminta työtehtävien hoitamisen yhteydessä

EKP:n työntekijät eivät saa hyväksyä kolmansilta osapuolilta mitään korvausta sellaisesta työn ulkopuolisesta toiminnasta, joka liittyy jollakin tavalla työntekijän työsuhteeseen EKP:ssä. Tällaiset korvaukset maksetaan EKP:lle.

0.12   Yksityinen toiminta

0.12.1

EKP:n työntekijät eivät saa harjoittaa sellaista yksityistä toimintaa, joka saattaisi jollakin tavalla haitata heidän velvollisuuksiensa hoitamista EKP:tä kohtaan tai joka erityisesti saattaisi aiheuttaa eturistiriitoja.

0.12.2

EKP:n työntekijät voivat kuitenkin harjoittaa yksityistä toimintaa, josta ei makseta korvausta, kuten yksinkertaista varainhallintaa perheen varallisuuden ylläpitämiseksi sekä kulttuuriin, tieteeseen, koulutukseen, urheiluun, hyväntekeväisyyteen ja uskontoon liittyvää tai sosiaalista tai muuta yleishyödyllistä toimintaa, jolla ei ole kielteistä vaikutusta työntekijän velvoitteisiin EKP:tä kohtaan ja/tai joka ei ole omiaan aiheuttamaan eturistiriitoja.

0.12.3

EKP:n työntekijöiden tulee pyytää EKP:ltä lupa kaikkeen muuhun yksityiseen toimintaan. Tämä kattaa

a)

tutkimuksen, opetuksen, artikkeleiden tai kirjojen kirjoittamisen tai muun vastaavan korvauksetta harjoitettavan yksityisen toiminnan, joka liittyy EKP:n toimintaan;

b)

minkä tahansa muun korvauksetta harjoitettavan yksityisen toiminnan, joka ei kuulu 0.12.2 artiklan piiriin;

c)

yksityisen toiminnan, josta maksetaan korvaus.

Harkitessaan luvan myöntämistä yksityistä toimintaa varten EKP arvioi, onko toiminnalla kielteisiä vaikutuksia työntekijän velvollisuuksien hoitamiseen EKP:tä kohtaan ja erityisesti onko toiminta omiaan aiheuttamaan eturistiriitoja.

0.12.4

Työntekijät voivat harjoittaa poliittista toimintaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä olevien kohtien soveltamista. Työntekijöiden tulee pidättyä käyttämästä hyväkseen työtehtäväänsä ja asemaansa EKP:ssä poliittisen toiminnan yhteydessä sekä välttää tilanteita, jossa heidän yksityisten näkemystensä saatettaisiin ymmärtää heijastavan EKP:n kantaa.

0.12.5

Julkiseen toimeen pyrkivien työntekijöiden on ilmoitettava EKP:lle aikeistaan, ja EKP päättää EKP:n työtehtävän hoitamiseen liittyvän edun huomioon ottaen

a)

onko kyseiseltä työntekijältä edellytettävä, että hän pyytää lomaa henkilökohtaisten syiden vuoksi;

b)

onko kyseiselle työntekijälle myönnettävä vuosilomaa;

c)

onko kyseinen työntekijä vapautettava tehtäviensä hoitamisesta osa-aikaisesti; tai

d)

voiko kyseinen työntekijä jatkaa tehtäviensä suorittamista entiseen tapaan.

0.12.6

Työntekijöiden, jotka on valittu tai nimitetty julkiseen toimeen, on ilmoitettava asiasta välittömästi EKP:lle, joka tekee jonkin edellä olevassa kohdassa mainituista päätöksistä ottaen huomioon EKP:n työtehtävien hoitamiseen liittyvän edun, toimen tärkeyden, sen sisältämät velvollisuudet sekä palkkion ja toimen hoitamisesta aiheutuvista kuluista maksettavat korvaukset. Mikäli työntekijältä edellytetään loman pyytämistä henkilökohtaisten syiden vuoksi tai työntekijälle annetaan lupa tehtäviensä hoitamiseen osa-aikaisesti, loman tai osa-aikaisen työskentelyn keston tulee vastata työntekijän toimen pituutta.

0.12.7

Yksityinen toiminta on hoidettava työajan ulkopuolella. Poikkeustapauksissa EKP voi myöntää poikkeuksen tästä säännöstä.

0.12.8

EKP voi milloin tahansa vaatia sellaisen yksityisen toiminnan lopettamista, joka ei enää vastaa edellä olevissa kohdissa mainittuja edellytyksiä.

0.13   Hankinnat

Työntekijöiden on varmistettava hankintamenettelyjen asianmukainen toteutus noudattamalla tasapuolisuuden, puolueettomuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita ja toimimalla avoimesti. Työntekijöiden on noudatettava hankintamenettelyjen yhteydessä kaikkia sellaisia yleisiä ja erityisiä sääntöjä, jotka liittyvät eturistiriitojen välttämiseen ja niistä ilmoittamiseen, lahjojen vastaanottamiseen ja salassapitovelvollisuuteen. Työntekijät saavat olla yhteydessä hankintamenettelyyn osallistuviin tahoihin ainoastaan virallisten kanavien välityksellä, ja heidän tulee välttää tietojen antamista suullisesti.

0.14   Uutta työpaikkaa koskevat neuvottelut

EKP:n työntekijöiden tulee käyttäytyä rehellisesti ja tahdikkaasti neuvotteluissa, jotka koskevat mahdollista uutta työpaikkaa tai tällaisen työpaikan vastaanottamista. EKP:n työntekijöiden on ilmoitettava lähimmälle esimiehelleen mahdollisesta työpaikasta, mikäli se saattaa aiheuttaa tai sen voidaan käsittää aiheuttavan eturistiriidan tai aseman väärinkäytön EKP:ssä. Työntekijöiltä voidaan vaatia, että he pidättyvät käsittelemästä asioita, jotka saattavat liittyä mahdolliseen uuteen työnantajaan.

0.15   Palkinnot, huomionosoitukset ja kunniamerkit

Työntekijöiden on saatava EKP:n lupa ennen sellaisten palkintojen, huomionosoitusten ja kunniamerkkien vastaanottamista, jotka liittyvät heidän työhönsä EKP:ssä.

0.16   Suhteet ulkopuolisiin tahoihin

0.16.1

Suhteissaan ulkopuolisiin tahoihin EKP:n työntekijöiden tulee ottaa huomioon EKP:n riippumattomuus ja maine sekä tarve noudattaa salassapitovelvollisuutta. Työtehtäviensä hoidossa EKP:n työntekijät eivät saa pyytää tai ottaa ohjeita miltään hallitukselta, viranomaiselta, organisaatiolta tai EKP:n ulkopuoliselta henkilöltä. Työntekijöiden on ilmoitettava esimiehilleen kaikista kolmansien osapuolten sopimattomista yrityksistä vaikuttaa EKP:hen ja sen tehtävien hoitamiseen.

0.16.2

Työntekijöiden on noudatettava EKP:n sääntöjä asiakirjojen julkisuudesta ja otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan hyvän hallintotavan säännöstö suhteissaan yleisöön.

0.16.3

Työntekijöiden on toimittava läheisen ja vastavuoroisen yhteistyön hengessä suhteissaan kollegoihin Euroopan keskuspankkijärjestelmään (EKPJ) kuuluvissa kansallisissa keskuspankeissa. Tässä yhteistyössä on noudatettava syrjintäkiellon ja tasapuolisen kohtelun periaatteita ja kohdeltava kaikkien kansallisuuksien edustajia samalla tavalla. EKP:n työntekijöiden on kaikissa suhteissaan kansallisiin keskuspankkeihin pidettävä mielessä velvollisuutensa EKP:tä kohtaan ja otettava huomioon EKP:n puolueeton asema EKPJ:ssä.

0.16.4

EKP:n työntekijöiden on noudatettava varovaisuutta suhteissaan sidosryhmiin ja tiedotusvälineisiin, erityisesti ammatilliseen toimintaan liittyvissä asioissa, ja toimittava EKP:n etujen mukaisesti. EKP:n työntekijöiden on osoitettava viestintäosastolle kaikki ammatilliseen toimintaan liittyvät, tiedotusvälineiden edustajien esittämät tietopyynnöt ja noudatettava Business Practice Handbook -käsikirjan asiaa koskevia säännöksiä.

0.17   Sisäpiirin kauppa

0.17.1

EKP:n työntekijät eivät saa käyttää tai yrittää käyttää omien etujensa tai muiden henkilöiden yksityisten etujen edistämiseksi sellaisia EKP:n toimintaan liittyviä tietoja, joita ei ole julkistettu tai jotka eivät ole julkisesti saatavilla. Nimenomaisesti on kiellettyä, että EKP:n työntekijät käyttäisivät hyväksi tällaisia tietoja missään taloudellisessa toimessa tai suositellessaan tällaisen toimen toteuttamista tai toteuttamatta jättämistä. Tätä velvollisuutta sovelletaan myös sen jälkeen, kun työsuhde EKP:hen on päättynyt.

0.17.2

EKP:n työntekijät saavat ryhtyä omaisuuseriä tai oikeuksia koskevaan lyhytaikaiseen kaupankäyntiin vain edellyttäen, että eettisten asiain neuvonantaja on ennen näiden toimien toteuttamista vakuuttunut siitä, että toimet ovat perusteltuja eikä niihin liity keinottelutarkoitusta.

0.17.3

EKP:n työntekijöiden on säilytettävä kaikkia seuraavia seikkoja koskevat tiedot kuluvalta ja edelliseltä kalenterivuodelta:

a)

pankkitilit, mukaan lukien yhteistilit, arvopaperien säilytystilit ja pörssivälittäjillä pidettävät tilit,

b)

kolmansien osapuolten antamat valtakirjat, jotka koskevat pankkitilejä, mukaan lukien arvopapereiden säilytystilit,

c)

yleisohjeet tai suositukset kolmansille osapuolille, joille työntekijän sijoitussalkun hoito on uskottu,

d)

omaisuuserien tai oikeuksien myynti tai hankinta omalla riskillä ja omaan lukuun tai toisten riskillä ja toisten lukuun,

e)

edellä mainittuja tilejä koskevat tiliotteet,

f)

kiinnelainojen tai muiden sellaisten lainojen ottaminen tai muuttaminen, jotka otetaan omalla riskillä ja omaan lukuun tai toisten riskillä ja toisten lukuun,

g)

eläkejärjestelmiä, mukaan luettuna EKP:n eläkejärjestelmä, koskevat toimet.

Jotta voitaisiin valvoa 0.17.1 ja 0.17.2 artiklan noudattamista, EKP:n työntekijöiden on henkilöstöhallinnon, budjetoinnin ja organisaatiosuunnittelun pääosaston pyynnöstä annettava edellä mainitut asiakirjat kuuden peräkkäisen kuukauden ajalta siten kuin pyynnössä täsmennetään.

EKP:n työntekijöiden tämän artiklan mukaiset velvollisuudet jatkuvat yhden vuoden ajan sen jälkeen, kun työsuhde EKP:hen on päättynyt.

0.17.4

Sellaiset EKP:n työntekijät, joilla on työtehtäviensä perusteella pääsy EKP:n rahapolitiikkaa, valuuttakursseja, EKPJ:n rahoitusoperaatioita, EKPJ:n suorittamaa rahoitusjärjestelmän vakauden analyysia, julkaisemattomia tilastotietoja tai EJRK:n toimintaa koskevaan sisäpiiritietoon tai muuhun markkinaherkkään tietoon, eivät saa suorittaa mitään sijoitustoimia, jotka kohdistuvat

osakkeisiin ja niihin liittyviin johdannaisinstrumentteihin, jotka liittyvät unionissa oleviin rahalaitoksiin, kolmansien maiden rahalaitosten unionissa olevat sivukonttorit mukaan luettuina, vakuutuslaitoksiin ja eläkerahastoihin,

muihin sijoitusrahastoihin ja johdannaisinstrumentteihin, joiden sijoituspolitiikkaan työntekijä voi vaikuttaa,

johdannaisinstrumentteihin, joiden perustana oleviin indekseihin työntekijä voi vaikuttaa,

Sijoitukset, jotka ovat olemassa EKP:n työntekijän tullessa näiden säännösten soveltamisalan piiriin, voidaan pitää tai niitä voidaan muuttaa, mikäli työntekijä:

ilmoittaa eettisten asiain neuvonantajalle sijoitusinstrumentteja koskevista muutoksista ja

ilmoittaa omasta aloitteestaan ja viivytyksettä kaikki muutokset 0.17.3 artiklan a)-c) kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa.

Tässä artiklassa tarkoitettuja EKP:n työntekijän velvollisuuksia sovelletaan yhden vuoden ajan siitä päivästä lukien, jona työntekijä on lakannut kuulumasta siihen työntekijöiden ryhmään, jolla katsotaan olevan pääsy 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin,

0.17.5

Ne EKP:n työntekijät, joilla katsotaan olevan pääsy EKP:n rahapolitiikkaa tai valuuttakursseja koskevaan sisäpiiritietoon, eivät saa tehdä sijoitustoimia niiden seitsemän päivän aikana, jotka edeltävät kalenterikuukauden ensimmäistä EKP:n neuvoston kokousta.


(1)  EUVL L 230, 30.6.2004, s. 56.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/18


Euron kurssi (1)

8. helmikuuta 2011

2011/C 40/09

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3635

JPY

Japanin jeniä

112,09

DKK

Tanskan kruunua

7,4546

GBP

Englannin puntaa

0,84860

SEK

Ruotsin kruunua

8,7715

CHF

Sveitsin frangia

1,3030

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,8590

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

24,018

HUF

Unkarin forinttia

269,23

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7022

PLN

Puolan zlotya

3,8856

RON

Romanian leuta

4,2550

TRY

Turkin liiraa

2,1509

AUD

Australian dollaria

1,3457

CAD

Kanadan dollaria

1,3502

HKD

Hongkongin dollaria

10,6097

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7587

SGD

Singaporin dollaria

1,7349

KRW

Etelä-Korean wonia

1 504,34

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,8957

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,9786

HRK

Kroatian kunaa

7,4148

IDR

Indonesian rupiaa

12 155,40

MYR

Malesian ringgitiä

4,1335

PHP

Filippiinien pesoa

59,052

RUB

Venäjän ruplaa

39,9615

THB

Thaimaan bahtia

41,887

BRL

Brasilian realia

2,2850

MXN

Meksikon pesoa

16,3859

INR

Intian rupiaa

61,7630


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/19


Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 12 päivänä kesäkuuta 2008 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.180 – Alumiinifluoridi

Esittelijä: Itävalta

2011/C 40/10

1.

Neuvoa-antava komitea yhtyy tosiseikkoja koskevaan Euroopan komission arvioon, jonka mukaan kyseessä on EY:n perustamissopimuksen 81 artiklassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklassa tarkoitettu sopimus ja/tai yhdenmukaistettu menettelytapa.

2.

Neuvoa-antava komitea yhtyy Euroopan komission esittämään arvioon tuotteesta ja maantieteellisestä alueesta, johon kartelli on vaikuttanut.

3.

Neuvoa-antava komitea yhtyy Euroopan komission arvioon, jonka mukaan kartelli muodostaa jatkuvan ja yhtenäisen rikkomisen.

4.

Neuvoa-antava komitea yhtyy Euroopan komission päätösluonnokseen päätöksen osoituksen osalta, erityisesti kyseessä olevien konsernien emoyhtiöille lankeavan vastuun osalta.

5.

Neuvoa-antava komitea on Euroopan komission kanssa samaa mieltä siitä, että yrityksille, joille päätösluonnos on osoitettu, olisi määrättävä sakko.

6.

Neuvoa-antava komitea on Euroopan komission kanssa samaa mieltä hakemuksista, jotka on esitetty sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2002 annetun tiedonannon nojalla.

7.

Neuvoa-antava komitea suosittelee tämän lausunnon julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/19


Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 20 päivänä kesäkuuta 2008 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.180 – Alumiinifluoridi (2)

Esittelijä: Itävalta

2011/C 40/11

1.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen perusmäärästä.

2.

Neuvoa-antava komitea yhtyy komission päätösehdotuksen osiin, jotka koskevat sakoista vapauttamista ja kieltäytymistä sakkojen määrän vähentämisestä sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2002 annetun tiedonannon perusteella.

3.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen lopullisista määristä.

4.

Neuvoa-antava komitea suosittelee tämän lausunnon julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/20


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (1) Alumiinifluoridia koskevassa asiassa

(COMP/39.180)

2011/C 40/12

Esitän päätösluonnoksesta seuraavat huomautukset:

Tausta

Boliden Odda A/S haki maaliskuussa 2005 vapautusta sakoista sakoista vapauttamisesta tai niiden lieventämisestä vuonna 2002 annetun tiedonannon nojalla. Komissio myönsi Bolidenille ehdollisen vapautuksen sakoista 28 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission tutkimuksissa ilmeni, että alumiinituotannossa valkoisena jauheena käytetyn kemiallisen yhdisteen, alumiinifluoridin, tuottajat toimivat yhteistyössä vaihtaakseen arkaluonteisia tietoja ja sopiakseen hinnoista, hintojen korotuksista ja markkinoiden jakamisesta.

Komissio teki tarkastukset Alufluor AB:n, Derivados del Fluor SA:n, Fluorsid SpA:n ja C.E. Guilini & C. Srl:n tiloihin ja haastatteli sakoista vapauttamista hakeneen yrityksen entistä työntekijää. Lisäksi se lähetti asetuksen (EY) N:o 1/2003 18 artiklan mukaiset tietopyynnöt.

Fluorsid SpA haki 22 päivänä huhtikuuta 2007 vapautusta sakoista juuri ennen kuin väitetiedoksianto annettiin. Komissio hylkäsi hakemuksen 13 päivänä heinäkuuta 2007.

Väitetiedoksianto

Väitetiedoksianto annettiin 24 päivänä huhtikuuta 2007 ja toimitettiin seuraaville osapuolille: Boliden Odda A/S, Derivados del Fluor, Fluorsid SpA, Industries Chimiques du Fluor, Industrial Química de Mexico, Minerales y Productos Derivados, Minmet Financing Company, Outokumpu ja QB Industrias. Osapuolet saivat väitetiedoksiannon ja asiakirja-aineiston sisältävän CD-ROMin 26–30 päivänä huhtikuuta 2007. Useat osapuolet pyysivät lyhyitä lykkäyksiä määräaikaan, jotka tuolloinen kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja Serge Durande myönsi.

Asiakirjoihin tutustuminen

Sittemmin ilmeni, että asiakirjoihin tutustumiseen liittyi ongelmia, ja tämä johti uuden CD-ROMin lähettämiseen 18 ja 19 päivänä kesäkuuta 2007. Tämä edellytti myös uusien määräaikojen asettamista. Lopulliset määräajat olivat 1–10 päivänä elokuuta 2007, ja kaikki osapuolet vastasivat ajoissa.

Sakoista vapauttamista hakeneen yrityksen entisen työntekijän haastatteluista tehdyistä äänitteistä laadittiin kirjallinen yhteenveto, ja se liitettiin asiakirja-aineistoon. Komissio hyödyntää ainoastaan kyseiseen allekirjoitettuun asiakirjaan sisältyneitä tietoja, mutta osapuolilla on oikeus tutustua äänitteisiin, koska ne ovat mekaaninen toisinto haastattelujen sisällöstä. Allekirjoitettuun yhteenvetoon sisältyi myös tieto siitä, että muille osapuolille saatettaisiin antaa oikeus tutustua äänitteisiin. Koska haastateltu ja sakoista vapauttamista hakenut yritys eivät vastustaneet asiaa, äänitteet lähetettiin pyynnöstä muille osapuolille.

Väitetty Euro–Välimeri-sopimuksen mukaisen kuulemisen puuttuminen

ICF esitti, että komission olisi noudatettava EU:n ja Tunisian hallituksen välistä Euro–Välimeri-sopimusta, jäljempänä ’sopimus’, ja kuultava assosiaatiokomiteaa menettelystä. Komissio soveltaa asiassa kuitenkin perustamissopimuksen 81 artiklan eikä sopimuksen määräyksiä. Sopimuksessa ei edes anneta yksityisyrityksille erityisoikeuksia tässä menettelyssä.

Kolmannet

Menettelyyn ei osallistunut kolmansia.

Suullinen kuuleminen

Suullinen kuuleminen järjestettiin 13 päivänä syyskuuta 2007. Kaikki osapuolet osallistuivat kuulemiseen.

Päätösluonnos

Päätösluonnosta ei ole lähetetty seuraaville väitetiedoksiannon vastaanottajille: Derivados del Fluor, SA, Minerales y Productos Derivados, SA (Derivados del Fluorin emoyritys) ja Outokumpu Oyj. Syynä tähän on pääasiassa se, että päätösluonnoksessa näiden yritysten rikkomisen kesto on lyhentynyt väitetiedoksiantoon verrattuna.

Komissiolle esitetty päätösluonnos sisältää vain sellaisia väitteitä, joista osapuolille on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä.

Edellä esitetyn perusteella katson, että tässä asiassa on noudatettu osapuolten kuulluksi tulemista koskevia oikeuksia.

Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2008.

Michael ALBERS


(1)  Laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 ja 16 artiklan mukaisesti – EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21.


9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/22


Tiivistelmä komission päätöksestä,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2008,

EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä

(Asia COMP/39.180 – Alumiinifluoridi)

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3043 lopullinen)

(Ainoastaan englannin-, ranskan-, ja italiankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 40/13

Komissio teki 25 päivänä kesäkuuta 2008 päätöksen EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä. Komissio julkaisee osapuolten nimet ja päätöksen olennaisen sisällön sekä mahdollisesti määrättävät seuraamukset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003  (1) 30 artiklan säännösten mukaisesti. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta. Päätöksen teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

1.   JOHDANTO

(1)

Kyseinen päätös on osoitettu alumiinifluoridia toimittaville yrityksille, jotka rikkoivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklaa, kun ne sopivat alumiinifluoridin tavoitehinnan korotuksesta ja tarkastelivat tilannetta eri maanosissa, myös Euroopassa, tarkoituksenaan määritellä yleinen hintataso ja joissakin tapauksissa sopia markkinoiden jakamisesta. Lisäksi ne vaihtoivat kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. Rikkominen oli maailmanlaajuista. Kartellikiellon rikkominen alkoi 12 päivänä heinäkuuta 2000 ja päättyi 31 päivänä joulukuuta 2000.

2.   ASIAN KUVAUS

2.1   Menettely

(2)

Boliden ilmoitti komissiolle maaliskuussa 2005 alumiinifluoridin tuottajien kartellista ja haki sakoista vapautusta sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa vuonna 2002 annetun komission tiedonannon perusteella. Fluorsid haki huhtikuussa 2007 sakoista vapautusta kyseisen tiedonannon perusteella.

(3)

Komissio teki toukokuussa 2005 yllätystarkastukset eurooppalaisten alumiinifluoridin tuottajien tiloihin. Komissio haastatteli elokuussa 2006 sakoista vapautusta hakeneen yrityksen entistä työntekijää. Komissio lähetti syyskuun 2006 ja helmikuun 2007 välisenä aikana tietopyynnöt asianomaisille yrityksille. Komissio aloitti menettelyn ja antoi väitetiedoksiannon 24 päivänä huhtikuuta 2007. Suullinen kuuleminen järjestettiin 13 päivänä syyskuuta 2007. Kaikki osapuolet käyttivät oikeuttaan tulla kuulluiksi. Komissio pyysi lisätietoja 11 ja 14 päivänä huhtikuuta 2008.

(4)

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi asiasta myönteiset lausunnot 12 päivänä kesäkuuta 2008 ja 20 päivänä kesäkuuta 2008. Asiaa koskeva päätös tehtiin 25 päivänä kesäkuuta 2008.

2.2   Yhteenveto rikkomisesta

(5)

Alumiinifluoridi on kemiallinen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on AlF3. Alumiinifluoridin lisääminen primaarialumiinin tuotantoprosessiin vähentää sulattamisprosessissa tarvittavan sähkön kulutusta ja alentaa näin huomattavasti alumiinin tuotantokustannuksia. Alumiinintuotannossa energia on merkittävä kustannustekijä.

(6)

Komission päätöksen kohteena olevat alumiinifluoridin tuottajat tapasivat 12 päivänä heinäkuuta 2000 Milanossa. Tuottajat sopivat tässä kokouksessa maailmanlaajuisesta alumiinifluoridin tavoitehinnan korotuksesta ja tarkastelivat tilannetta eri maanosissa (Euroopassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja ”muilla markkinoilla” kuten Turkissa) tarkoituksenaan määritellä yleinen hintataso ja joissakin tapauksissa sopia markkinoiden jakamisesta. Lisäksi ne vaihtoivat kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. Vuoden 2000 jälkipuoliskolla päätöksen kohteena olevien yritysten kahdenvälisessä yhteydenpidossa seurattiin kartellijärjestelyjä niiden täytäntöönpanon valmistelemiseksi.

(7)

Päätöksessä todetaan, että päätöksen kohteena olevat yritykset tekivät sopimuksen tai sitoutuivat yhdenmukaistettuun menettelytapaan 12 päivänä heinäkuuta 2000 ja rikkoivat näin EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklaa. Rikkominen alkoi 12 päivänä heinäkuuta 2000 ja päättyi 31 päivänä joulukuuta 2000. Kaikki päätöksen kohteena olevat yritykset osallistuivat rikkomiseen koko rikkomiskauden ajan. Rikkominen oli maailmanlaajuista.

2.3   Osoitus

(8)

Päätös on osoitettu seuraaville yrityksille: Boliden Odda A/S (Norja), Fluorsid SpA (Italia), Minmet Financing Company SA (Sveitsi), Société des Industries Chimiques du Fluor (Tunisia), Industrial Quimica de Mexico, SA de C.V. (Meksiko) ja QB Industrial, S.A.B de C.V. (Meksiko).

2.4   Korjaustoimenpiteet

2.4.1   Sakon perusmäärä

(9)

Kartelli oli maailmanlaajuinen. Kartellin jäsenten osuudet maailmanmarkkinoista eivät kuvastaneet niiden suhteellista osuutta ETA:n markkinoilla myydystä alumiinifluoridista. Tämän vuoksi komissio sovelsi sakkojen laskennasta vuonna 2006 annettujen suuntaviivojen 18 kohtaa siten, että sakon perusmäärä vastaisi rikkomisen vakavuutta, sen todellista vaikutusta markkinoihin ja osapuolten salaisen yhteistoiminnan kattaman maantieteellisen alueen laajuutta sekä kartellin jäsenten taloudellisia mahdollisuuksia vaikuttaa kielteisesti kilpailuun ETA:ssa. Kunkin päätöksen kohteena olevan yrityksen suhteellista osuutta kyseisten yritysten yhteenlasketusta myynnistä kartellin kattamalla maantieteellisellä alueella (ETA:a laajempi alue) käytettiin lähtökohtana, kun määritettiin kunkin yrityksen alumiinifluoridin myynnin arvoa ETA:ssa.

(10)

Komissio otti huomioon asiaan liittyvät olosuhteet ja erityisesti rikkomisen vakavuuden ja sen maantieteellisen laajuuden ja määritti, että myynnin arvoon perustuva osuus sakon perusmäärän vahvistamisessa on 17 prosenttia.

(11)

Rikkominen alkoi 12 päivänä heinäkuuta 2000 ja päättyi 31 päivänä joulukuuta 2000, eli se kesti alle kuusi kuukautta. Tästä seurasi, että myynnin arvon perusteella määritettyyn määrään sovellettava kerroin oli 0,5. Tätä sovellettiin kaikkiin päätöksen kohteena oleviin yrityksiin.

(12)

Sakon perusmäärää korotettiin ylimääräisellä summalla, jotta voitaisiin estää yrityksiä tekemästä tämänkaltaisia horisontaalisia hintasopimuksia. Otettuaan huomioon asiaan liittyvät olosuhteet ja erityisesti rikkomisen vakavuuden ja sen maantieteellisen laajuuden komissio katsoi asianmukaiseksi korotukseksi summan, joka vastaa 17 prosenttia myynnin arvosta.

2.4.2   Perusmäärään tehtävät mukautukset

2.4.2.1   Raskauttavat tai lieventävät seikat

(13)

Asiaan ei liity raskauttavia seikkoja.

(14)

Osapuolet ovat vedonneet lieventäviin seikkoihin, kuten siihen, että kyseessä ei ollut vakava rikkominen, kartellia ei pantu täytäntöön, vaikutuksia ei aiheutunut ja kartellijärjestelyt olivat voimassa rajoitetun ajan, passiiviseen rooliin kartellissa ja tehokkaaseen yhteistyöhön, jopa sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon ulkopuolella. Nämä vetoomukset hylättiin komission päätöksessä.

2.4.2.2   Perusmäärän korottaminen estävän vaikutuksen aikaansaamiseksi

(15)

komission mielestä sakkoihin ei ollut tarpeen soveltaa kerrointa riittävän estävän vaikutuksen aikaansaamiseksi.

2.4.3   Liikevaihtoon sovellettava 10 prosentin yläraja

(16)

Ennen kuin sovellettiin sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevaa tiedonantoa, yksittäisten lopullisten sakkomäärien suuruus oli alle 10 prosenttia päätöksen kohteena olevien yritysten maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

2.4.4   Vuoden 2002 tiedonannon soveltaminen: sakkojen lieventäminen

(17)

Boliden oli ensimmäinen yritys, joka ilmoitti komissiolle maailmanlaajuisesta salaisesta alumiinifluoridikartellista. Boliden toimi täydessä yhteistyötä komission kanssa koko menettelyn ajan ja täytti myös muut sakoista vapautukselle vuoden 2002 tiedonannossa asetut vaatimukset. Tämän vuoksi Bolidenille myönnettiin vapautus kaikista sakoista, jotka sille muuten olisi määrätty.

(18)

Fluorsid haki huhtikuussa 2007 sakoista vapautusta vuoden 2002 tiedonannon perusteella. Toimitetuilla todisteilla ei komission mielestä kuitenkaan ollut vuoden 2002 tiedonannossa tarkoitettua merkittävää lisäarvoa. Tämän vuoksi Fluorsidin hakemus sakkojen lieventämiseksi hylättiin.

3.   PÄÄTÖS

(19)

Päätöksen mukaan seuraavat yritykset ovat rikkoneet EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklaa osallistumalla 12 päivänä heinäkuuta 2000 – 31 päivänä joulukuuta 2000 sopimukseen ja/tai yhdenmukaistettuun menettelytapaan alumiinifluoridialalla:

a)

Boliden Odda A/S

b)

Fluorsid SpA ja Minmet Financing Company SA

c)

Société des Industries Chimiques du Fluor

d)

Industrial Quimica de Mexico SA de C.V. ja Q.B. Industrias SAB de C.V.

(20)

Määrätään seuraavat sakot:

a)

Boliden Odda A/S: 0 EUR.

b)

Fluorsid SpA ja Minmet Financing Company SA, yhteisvastuullisesti: 1 600 000 EUR.

c)

Société des Industries Chimiques du Fluor: 1 700 000 EUR.

d)

Industrial Quimica de Mexico SA de C.V. ja Q.B. Industrias S.A.B. de C.V., yhteisvastuullisesti: 1 670 000 EUR.

(21)

Edellä 19 kohdassa luetellut yritykset määrättiin lopettamaan kyseisessä kohdassa tarkoitettu rikkominen välittömästi, mikäli näin ei ollut vielä tapahtunut. Yritysten on pidätyttävä vastedes harjoittamasta kyseisessä kohdassa kuvatun kaltaista toimintaa ja toteuttamasta toimenpiteitä, joilla on samanlaisia tai vastaavia tavoitteita tai vaikutuksia.


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/24


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 40/14

1.

Komissio vastaanotti 2 päivänä helmikuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ruotsalainen yritys Assa Abloy AB hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan ruotsalaisessa yrityksessä Cardo AB ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Assa Abloy AB on ovenavausratkaisujen valmistaja ja toimittaja, jonka tuotteita ovat muun muassa elektroniset ja mekaaniset turvallisuustuotteet, lukot ja niihin liittyvät tuotteet kuten hätäpoistumistieratkaisut ja ikkunahelat,

Cardo AB on teollisuusovien ja logistiikkajärjestelmien, jätevedenkäsittelyjärjestelmien, sellu- ja paperiteollisuuden prosessilaitteistojen ja autotallinovien toimittaja.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).


9.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/25


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6137 – Citigroup Inc/Maltby Acquisitions Limited)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 40/15

1.

Komissio vastaanotti 2 päivänä helmikuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalainen yritys Citigroup Inc (Citi) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan brittiläisessä yrityksessä Maltby Acquisitions Limited (MAL), joka omistaa brittiläisen yrityksen EMI Group Ltd (EMI) koko osakekannan, ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Citi: rahoituspalvelut,

EMI: musiikin äänittäminen ja kustantaminen sekä musiikin verkkojakelu.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6137 – Citigroup Inc/Maltby Acquisitions Limited seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).