ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2011.040.slv

Uradni list

Evropske unije

C 40

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
9. februar 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 040/01

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

1

2011/C 040/02

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

5

2011/C 040/03

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

9

2011/C 040/04

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6107 – Platinum Equity/Nampak Paper Holdings) ( 1 )

11

2011/C 040/05

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6055 – Strabag SE/EW4E Group/BMG JV) ( 1 )

11

2011/C 040/06

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.5986 – Schindler/Droege/ALSO/Actebis) ( 1 )

12

2011/C 040/07

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6099 – Apax/Takko) ( 1 )

12

 

Evropska centralna banka

2011/C 040/08

Del 0 pravil za zaposlene v ECB, ki vsebuje okvir poklicne etike (To besedilo razveljavlja in nadomešča besedilo, objavljeno v Uradnem listu C 104, 23.4.2010, str. 3)

13

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 040/09

Menjalni tečaji eura

18

2011/C 040/10

Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka Svetovalnega odbora dne 12. junija 2008 o osnutku odločbe v zadevi COMP/39.180 – Aluminijev fluorid – Država poročevalka: Avstrija

19

2011/C 040/11

Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka Svetovalnega odbora dne 20. junija 2008 o osnutku odločbe v zadevi COMP/39.180 – Aluminijev fluorid (2) – Država poročevalka: Avstrija

19

2011/C 040/12

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje v zadevi Aluminijev fluorid (Zadeva COMP/39.180)

20

2011/C 040/13

Povzetek odločbe Komisije z dne 25. junija 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/39.180 – Aluminijev fluorid) (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3043 konč.)  ( 1 )

22

 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2011/C 040/14

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo) ( 1 )

24

2011/C 040/15

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6137 – Citigroup Inc/Maltby Acquisitions Limited) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

25

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/1


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 40/01

Datum sprejetja odločitve

5.10.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 159/10

Država članica

Francija

Regija

Départements d'outre-mer

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Régime d’aides à caractère social au bénéfice de certaines catégories de personnes ayant leur résidence habituelle dans l'une des collectivités suivantes: la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna

Pravna podlaga

Loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (article 50); Projets de décret et d'arrêtés d'application

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Socialna pomoč posameznim potrošnikom

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Načrtovani letni izdatki 52 mio. EUR

Intenzivnost

100 %

Trajanje

1.7.2010 – Neomejeno

Gospodarski sektorji

Zračni promet

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministère de l'Outre-mer (DéGéOM)

27 rue Oudinot

75007 Paris

FRANCE

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

26.10.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 299/10

Država članica

Nemčija

Regija

Freistaat Bayern

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Richtlinie zur Förderung der Breitbanderschließung in ländlichen Gebieten (Breitbandrichtlinie)

Pravna podlaga

Art. 23, 44 Bayerische Haushaltsordnung Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK-Gesetz)

Grundsätze zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) — Teil B im GAK-Rahmenplan 2008-2011

Breitbandrichtlinie des Freistaats Bayern

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

 

Načrtovani letni izdatki 57 mio. EUR

 

Skupni znesek načrtovane pomoči 57 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2011

Gospodarski sektorji

Pošta in telekomunikacije

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regierung von Mittelfranken

Promenade 27

91522 Ansbach

DEUTSCHLAND

Regierung von Niederbayern

Regierungsplatz 540

84028 Landshut

DEUTSCHLAND

Regierung von Oberbayern

Maximilianstraße 39

80538 München

DEUTSCHLAND

Regierung von Oberfranken

Ludwigstraße 20

95444 Bayreuth

DEUTSCHLAND

Regierung der Oberpfalz

Emmeramsplatz 8

93039 Regensburg

DEUTSCHLAND

Regierung von Schwaben

Fronhof 10

86152 Augsburg

DEUTSCHLAND

Regierung von Unterfranken

Peterplatz 9

97070 Würzburg

DEUTSCHLAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

12.10.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 391/10

Država članica

Nemčija

Regija

Hessen

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Broadband development in Hessen

Pravna podlaga

1.

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK-Gesetz);

2.

Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE)

3.

Teil B im GAK-Rahmenplan 2008-2011

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

 

Načrtovani letni izdatki 0,7 milijona EUR;

 

Skupni znesek načrtovane pomoči 2,1 milijona EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2012

Gospodarski sektorji

Pošta in telekomunikacije

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Kommunen in Hessen

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

21.10.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 425/10

Država članica

Italija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Rinnovo del regime di ricapitalizzazione a favore del settore finanziario in Italia introdotto con l'art. 12 del DL 28.11.2008 convertito nella L 29.1.2009 n. 2 e successivo DM attuativo del 25.2.2009

Pravna podlaga

DL 5 agosto 2010 n. 125 art. 2 comma 1

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Drugi načini kapitalskega vlaganja

Proračun

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2010

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministero dell'Economia e Finanze

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm


9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/5


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 40/02

Datum sprejetja odločitve

18.12.2009

Referenčna številka državne pomoči

N 599/09

Država članica

Danska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Aid scheme for the production and broadcasting of Danish TV drama and TV documentary programmes

Pravna podlaga

Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen, jf. § 11a I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. Lovbekendtgørelse nr. 388 af 11. april 2007

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Promocija kulture

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

 

Načrtovani letni izdatki: 20 mio. DKK

 

Skupni znesek načrtovane pomoči: 20 mio. DKK

Intenzivnost

80 %

Trajanje

1.1.2010–31.12.2010

Gospodarski sektorji

Mediji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Kulturministeriet

Nybrogade 2

1203 København K

DANMARK

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

24.1.2011

Referenčna številka državne pomoči

N 451/10

Država članica

Nemčija

Regija

Rotenburg Wümme

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Aufbau einer Next Generation Access Infrastruktur im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Pravna podlaga

Landeshaushaltsordnung Niedersachsen, Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung und ihre Nebenbestimmungen

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 15 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.3.2016

Gospodarski sektorji

Pošta in telekomunikacije

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Verschiedene Städte und Landratsämter

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

29.11.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 529/10

Država članica

Irska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Transfer of the second tranche of assets to NAMA

Pravna podlaga

National Asset Management Agency Act 2009

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Drugi načini kapitalskega vlaganja

Proračun

[…] (1)

Intenzivnost

Trajanje

26.2.2010–26.2.2011

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Department of Finance

Government Buildings

Upper Merrion Street

Dublin 2

IRELAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

13.1.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.32104 (2010/N)

Država članica

Estonija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Prolongation of aid scheme N 387/09 Compatible limited amount of aid

Pravna podlaga

Draft Decree of the Minister for Economic Affaire and Communications

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva, Subvencioniranje obresti, Jamstvo

Proračun

 

Načrtovani letni izdatki: 13 mio. EUR

 

Skupni znesek načrtovane pomoči: 13 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2011

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministry of Finance

Foundation Enterprise Estonia („Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus”)

Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Credit and Export Guarantee Fund („Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise SA KredEx”)

Pärnu mnt 67b

10134 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

26.1.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.32156 (2010/N)

Država članica

Nemčija

Regija

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Änderung „Bundesbürgschaften unter Einbindung paralleler Landesbürgschaften für Vorhaben in den neuen Ländern und im Regionalfördergebiet Berlin“ (N 439/07) — Auslaufregelung statistische Effekt-Regionen

Pravna podlaga

Bundeshaushaltsgesetz in der jährlichen Fassung, insbes. § 3(1) Nr. 5. Bundeshaushaltsordnung. Titel: Bundeshaushaltsplan

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Jamstvo

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 1 020 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

1.1.2011–31.12.2012

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Scharnhorststr. 34-37

10115 Berlin

DEUTSCHLAND

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstr. 97

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm


(1)  Zaupne informacije.


9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/9


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 40/03

Datum sprejetja odločitve

15.7.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 546/09

Država članica

Irska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Restructuring of Bank of Ireland

Pravna podlaga

CIFD Act 2008

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Drugi načini kapitalskega vlaganja

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 4 600 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Irish Minister for Finance

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

5.1.2011

Referenčna številka državne pomoči

N 517/10

Država članica

Združeno kraljestvo

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

WRAP — Capital Grants and Lease Guarantee Fund Scheme (prolongation and modification)

Pravna podlaga

Section 153 of the Environmental Protection Act 1990 and the Financial Assistance for Environmental Purposes (No 2) Order 2000 (S1 2000/2211)

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Varstvo okolja

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva, subvencioniranje obresti, jamstvo

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 50 mio. GBP

Intenzivnost

50 %

Trajanje

Do 31.3.2015

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

WRAP

The Old Academy

21 Horse Fair

Banbury

OX16 0AH

UNITED KINGDOM

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

26.1.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.32121 (2010/N)

Država članica

Nemčija

Regija

Brandenburg

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Landesbürgschaftsprogramm des Landes Brandenburg für Betriebsmittelkredite

Pravna podlaga

Bürgschaftsrichtlinie des Landes Brandenburg für die Wirtschaft und die freien Berufe, Runderlass des Ministeriums der Finanzen von 2007; Landeshaushaltsordnung und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften; Haushaltsgesetz des Landes Brandenburg in der jährlichen Fassung

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Jamstvo

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 340 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

1.1.2011–31.12.2012

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg

Steinstr. 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm


9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/11


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6107 – Platinum Equity/Nampak Paper Holdings)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 40/04

Komisija se je 2. februarja 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6107. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/11


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6055 – Strabag SE/EW4E Group/BMG JV)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 40/05

Komisija se je 2. februarja 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v nemščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6055. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/12


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.5986 – Schindler/Droege/ALSO/Actebis)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 40/06

Komisija se je 10. decembra 2010 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v nemščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32010M5986. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/12


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6099 – Apax/Takko)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 40/07

Komisija se je 1. februarja 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6099. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


Evropska centralna banka

9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/13


Del 0 pravil za zaposlene v ECB, ki vsebuje okvir poklicne etike

(To besedilo razveljavlja in nadomešča besedilo, objavljeno v Uradnem listu C 104 z dne 23. aprila 2010, str. 3)

2011/C 40/08

0.1   Splošne določbe

0.1.1

Ravnanje zaposlenih ne sme ogrožati njihove neodvisnosti in nepristranskosti niti škoditi ugledu ECB. Zaposleni morajo:

(a)

spoštovati skupne vrednote ECB ter v svojem poklicnem in zasebnem življenju ravnati na način, primeren značaju ECB kot evropske institucije;

(b)

opravljati svoje dolžnosti vestno, pošteno in ne glede na lastne ali nacionalne interese, se držati visokih standardov poklicne etike in biti pri svojem delovanju lojalni ECB;

(c)

biti previdni in skrbni pri svojih zasebnih finančnih poslih ter se vzdržati udeležbe v kakršnih koli ekonomskih ali finančnih transakcijah, ki bi lahko ogrozile njihovo neodvisnost ali nepristranskost.

0.1.2

Privilegiji in imunitete, ki jih zaposleni uživajo po Protokolu o privilegijih in imunitetah Evropske unije, se priznajo samo v interesu ECB. Zaradi teh privilegijev in imunitet zaposleni nikakor niso oproščeni izpolnjevanja zasebnih obveznosti ali spoštovanja veljavnih zakonov in policijskih predpisov. Kadar koli so privilegiji in imunitete predmet spora, morajo prizadeti zaposleni o tem nemudoma obvestiti Izvršilni odbor ECB.

0.1.3

Zaposleni, ki so začasno dodeljeni iz druge organizacije ali institucije ali jim je bila tam odobrena odsotnost z dela, se vključijo med zaposlene v ECB, imajo enake obveznosti in pravice kot drugi zaposleni ter opravljajo svoje dolžnosti izključno v korist ECB.

0.2   Pooblaščenec za poklicno etiko

Zaposleni lahko zaprosijo pooblaščenca za poklicno etiko v ECB za usmeritev v vsaki zadevi v zvezi z njihovim spoštovanjem okvira poklicne etike ECB. Ravnanje, ki je v celoti skladno z nasveti pooblaščenca za poklicno etiko, se šteje za skladno z okvirom poklicne etike in ne more biti razlog za uvedbo disciplinskega postopka zoper zaposlene zaradi kršitve njihovih obveznosti. Ti nasveti pa zaposlenih ne razbremenjujejo nobenih zunanjih obveznosti.

0.3   Varovanje poslovne skrivnosti

0.3.1

Zaposleni se morajo vzdržati nepooblaščenega razkrivanja kakršnih koli zaupnih informacij, ki so jih prejeli pri svojem delu v ECB, kateri koli osebi zunaj ECB, vključno z svojimi družinskimi člani, in sodelavcem v ECB, ki teh informacij ne potrebujejo pri opravljanju svojih dolžnosti, razen če so bile te informacije že objavljene ali so dostopne javnosti.

0.3.2

Dovoljenje za razkritje informacij znotraj in zunaj ECB se pridobi v skladu s pravili o ravnanju z dokumenti in zaupnosti dokumentov v Priročniku o poslovnih praksah.

0.3.3

Dovoljenje za razkritje se izda zaposlenemu, kadar mora predložiti dokaze, kot priča v sodnem postopku ali drugače, in bi se z zavrnitvijo predložitve dokazov lahko izpostavil kazenski odgovornosti. Kot izjema dovoljenje za razkritje ni potrebno, če je zaposleni povabljen k pričanju pred Sodiščem Evropske unije v zadevi med ECB in sedanjim ali nekdanjim zaposlenim.

0.4   Notranji odnosi

0.4.1

Zaposleni morajo spoštovati navodila nadrejenih in veljavne linije poročanja.

0.4.2

Zaposleni od drugih zaposlenih ne smejo zahtevati, da zanje ali za druge opravljajo zasebne naloge.

0.4.3

Zaposleni morajo ravnati pošteno do svojih sodelavcev. Zaposleni zlasti ne smejo drugim zaposlenim prikrivati informacij, ki bi lahko vplivale na poslovanje, še posebej za pridobitev osebne koristi, niti dajati napačnih, netočnih ali pretiranih informacij. Poleg tega ne smejo onemogočati ali zavračati sodelovanja s sodelavci.

0.5   Uporaba virov ECB

Zaposleni morajo spoštovati in varovati lastnino ECB. ECB zagotavlja vso opremo in zmogljivosti, ne glede na njihove značilnosti, samo za službeno uporabo, razen če je zasebna uporaba dovoljena v skladu z ustreznimi notranjimi pravili v Priročniku o poslovnih praksah ali na podlagi posebnega dovoljenja. Zaposleni morajo izvesti vse razumne in ustrezne ukrepe, da omejijo stroške ECB, kadar je to mogoče, tako da se razpoložljivi viri lahko uporabijo najbolj učinkovito.

0.6   Dostojanstvo na delovnem mestu

Zaposleni se morajo vzdržati vsakršne diskriminacije drugih in vsakršne oblike psihološkega ali spolnega nadlegovanja ali šikaniranja. Morajo biti razumevajoči in spoštljivi do drugih ter se izogibati obnašanju, ki bi ga druga oseba lahko upravičeno štela za žaljivo. Položaj zaposlenih se ne sme na noben način poslabšati zato, ker preprečujejo ali prijavljajo nadlegovanje ali šikaniranje. Zaposleni morajo spoštovati politiko ECB glede dostojanstva na delovnem mestu.

0.7   Obveznost prijave kršitev poklicnih dolžnosti

0.7.1

Brez poseganja v obveznosti zaposlenih po Sklepu ECB/2004/11 z dne 3. junija 2004 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Evropskih skupnosti, in o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki (1) morajo zaposleni javiti ECB in/ali pooblaščencu za poklicno etiko, če vedo ali utemeljeno sumijo, da gre pri opravljanju poklicnih dolžnosti drugega zaposlenega ali dobavitelja blaga ali storitev ECB za pranje denarja, financiranje terorizma, trgovanje na podlagi notranjih informacij, goljufijo ali korupcijo.

0.7.2

V vseh drugih primerih zaposleni lahko javijo ECB in/ali pooblaščencu za poklicno etiko, če vedo ali utemeljeno sumijo, da drug zaposleni ali dobavitelj blaga ali storitev ECB krši poklicne dolžnosti.

0.7.3

Zaposleni ne smejo biti deležni nikakršne neenake ali diskriminatorne obravnave, ustrahovanja, povračilnih ukrepov ali viktimizacije zaradi tega, ker so javili, da vedo za kršitev poklicnih dolžnosti ali to utemeljeno sumijo.

0.7.4

Identiteta zaposlenih, ki javijo, da vedo za kršitev poklicnih dolžnosti ali to utemeljeno sumijo, se na njihovo zahtevo varuje.

0.8   Navzkrižje interesov – splošno pravilo

Zaposleni se morajo izogibati vsakršni situaciji, ki bi lahko vodila v navzkrižje med njihovimi delovnimi in zasebnimi interesi ali dajala vtis takšnega navzkrižja interesov. Zaposleni, ki morajo pri opravljanju svojih dolžnosti odločati o zadevi, pri kateri imajo glede njene obravnave ali izida osebni interes, morajo o tem nemudoma obvestiti svojega neposredno nadrejenega ali pooblaščenca za poklicno etiko. ECB lahko izvede ustrezne ukrepe v izogib navzkrižju interesov. Zlasti lahko ECB ob odsotnosti drugih ustreznih ukrepov zaposlenemu odvzame odgovornost v takšni zadevi.

0.9   Plačana zaposlitev zakonca ali priznanega partnerja

Zaposleni morajo obvestiti ECB ali pooblaščenca za poklicno etiko o vsakršni plačani zaposlitvi svojega zakonca ali priznanega partnerja, ki bi lahko vodila v navzkrižje interesov. Če se izkaže, da narava te zaposlitve vodi v navzkrižje interesov z odgovornostmi zaposlenega, in če zaposleni ne more zagotoviti, da bo navzkrižje interesov prenehalo v določenem obdobju, ECB po posvetovanju s pooblaščencem za poklicno etiko odloči, ali se zaposlenemu odvzame odgovornost v posamezni zadevi.

0.10   Dajanje in sprejemanje daril

0.10.1

Darilo je vsaka ugodnost ali korist v finančni obliki ali v naravi, ki je kakor koli povezana z zaposlitvijo zaposlenega v ECB in ni dogovorjeno nadomestilo za opravljene storitve ter jo bodisi da zaposleni bodisi je ponujena zaposlenemu ali kateremu koli članu njegove družine, njihovim osebnim znancem ali poslovnim partnerjem.

0.10.2

Zaposleni ne smejo niti zahtevati niti sprejemati nobenih daril, razen naslednjih izjem:

(a)

razvedrilo in gostoljubje zasebnega sektorja, v vrednosti do 50 EUR,

(b)

darila, ki ne presegajo tega, kar je običajno in se šteje za primerno v okviru odnosov do drugih centralnih bank, nacionalnih političnih organov in mednarodnih organizacij.

Zaposleni si prizadevajo za to, da viru vrnejo vsa darila, ki so jih prejeli v nasprotju z veljavnimi pravili in ta vir obvestijo o pravilih, ki jih ima v zvezi s tem ECB. Če darila ni mogoče vrniti, ga zaposleni izročijo ECB. Zaposleni morajo prijaviti vsa prejeta ali zavrnjena darila na obrazcu, ki je na intranetni strani, razen daril pod točko (b) in daril v vrednosti do 10 EUR.

0.10.3

Sprejemanje daril v nobenem primeru ne sme škodovati objektivnosti in svobodnemu ravnanju zaposlenega ali vplivati nanju ter ne sme ustvarjati neprimernih obveznosti ali pričakovanj obdarjenca ali darovalca.

0.10.4

Zaposleni ne smejo zahtevati ali sprejemati daril od udeležencev v postopku naročanja.

0.10.5

Sprejemanje pogostih daril iz istega vira je prepovedano.

0.10.6

Zaposleni morajo prijaviti vsa darila, ki jih prejmejo družinski člani iz virov, ki so kakor koli povezani z zaposlitvijo zaposlenega v ECB.

0.11   Zunanje dejavnosti, ki se opravljajo v okviru poklicnih dolžnosti

Zaposleni zase ne smejo sprejemati nikakršnih plačil tretjih oseb v zvezi z zunanjimi dejavnostmi, ki so kakor koli povezane z zaposlitvijo zaposlenega v ECB. Takšna plačila se plačajo ECB.

0.12   Zasebne dejavnosti

0.12.1

Zaposleni ne smejo opravljati zasebnih dejavnosti, ki bi lahko kakor koli škodovale opravljanju njihovih dolžnosti do ECB, in zlasti tistih, ki bi lahko bile vir navzkrižja interesov.

0.12.2

Brez poseganja v predhodni odstavek zaposleni lahko opravljajo neplačane zasebne dejavnosti, kot je preprosto konzervativno upravljanje družinskega premoženja, in dejavnosti na področjih, kot so kultura, znanost, izobraževanje, šport, dobrodelnost, religija, socialno ali drugo prostovoljno delo, ki ne vplivajo negativno na obveznosti zaposlenega do ECB in/ali niso verjeten vir navzkrižja interesov.

0.12.3

Zaposleni morajo pridobiti dovoljenje ECB za vse druge zasebne dejavnosti. Te vključujejo:

(a)

raziskovanje, predavanje, pisanje člankov ali knjig ali katero koli podobno neplačano zasebno dejavnost o temah v zvezi z ECB ali njenimi dejavnostmi;

(b)

katero koli drugo neplačano zasebno dejavnost zunaj okvira člena 0.12.2;

(c)

plačane zasebne dejavnosti.

Pri odločanju o izdaji dovoljenja za opravljanje teh zasebnih dejavnosti ECB upošteva, ali dejavnost negativno vpliva na opravljanje dolžnosti zaposlenega do ECB, in zlasti, ali je verjeten vir navzkrižja interesov.

0.12.4

Ne glede na predhodne odstavke lahko zaposleni opravljajo politične dejavnosti. Zaposleni se morajo pri opravljanju političnih dejavnosti vzdržati izkoriščanja svoje funkcije in položaja v ECB ter se morajo izogibati temu, da bi se njihova osebna stališča razumela kot odraz stališč ECB.

0.12.5

Zaposleni, ki nameravajo kandidirati za javno funkcijo, morajo o tem obvestiti ECB, ki ob upoštevanju interesa službe odloči, ali bi bilo treba zadevnemu zaposlenemu:

(a)

naložiti, da zaprosi za odsotnost z dela iz osebnih razlogov;

(b)

odobriti letni dopust;

(c)

dovoliti, da opravlja svoje dolžnosti s krajšim delovnim časom, ali

(d)

dovoliti, da nespremenjeno nadaljuje opravljanje svojih dolžnosti.

0.12.6

Zaposleni, ki so izvoljeni ali imenovani za javno funkcijo, morajo o tem takoj obvestiti ECB, ki ob upoštevanju interesa službe, pomembnosti funkcije, dolžnosti, ki jih vključuje, ter plačila in nadomestila stroškov pri opravljanju funkcije sprejme eno od odločitev iz predhodnega odstavka. Če se od zaposlenega zahteva, da izbere odsotnost z dela iz osebnih razlogov, ali se mu dovoli opravljanje dolžnosti s krajšim delovnim časom, obdobje takšne odsotnosti ali dela s krajšim delovnim časom ustreza trajanju funkcije zaposlenega.

0.12.7

Zasebne dejavnosti se opravljajo zunaj delovnega časa. ECB lahko izjemoma odobri odstopanje od tega pravila.

0.12.8

ECB lahko kadar koli zahteva prenehanje zasebnih dejavnosti, ki niso ali niso več skladne z določbami predhodnih odstavkov.

0.13   Naročanje

Zaposleni morajo zagotavljati pravilno izvajanje postopkov naročanja, tako da ohranjajo objektivnost, nevtralnost in poštenost ter zagotavljajo preglednost svojih dejanj. V okviru postopkov naročanja morajo zaposleni spoštovati vsa splošna in posebna pravila v zvezi z izogibanjem in prijavljanjem navzkrižja interesov, sprejemanjem daril in varovanjem poslovne skrivnosti. Zaposleni lahko komunicirajo z udeleženci v postopku naročanja samo po uradni poti in se morajo izogibati dajanja ustnih informacij.

0.14   Pogajanje o prihodnji zaposlitvi

Zaposleni morajo pri kakršnih koli pogajanjih v zvezi s prihodnjo zaposlitvijo in sprejemanjem takšne zaposlitve ravnati pošteno in diskretno. Zaposleni morajo obvestiti svojega neposredno nadrejenega o vsaki prihodnji zaposlitvi, ki bi lahko povzročila navzkrižje interesov ali zlorabo njihovega položaja v ECB ali dajala vtis, da vodi v takšno navzkrižje interesov ali zlorabo položaja. Od zaposlenih se lahko zahteva, da se vzdržijo ukvarjanja z kakršnimi koli zadevami, ki bi lahko bile povezane s prihodnjim delodajalcem.

0.15   Priznanja, častni nazivi in odlikovanja

Zaposleni morajo pridobiti dovoljenje, preden sprejemejo priznanje, častni naziv ali odlikovanje v povezavi s svojim delom za ECB.

0.16   Odnosi z zunanjimi subjekti

0.16.1

Zaposleni morajo pri odnosih s katerim koli zunanjim subjektom paziti na neodvisnost in ugled ECB ter potrebo po varovanju poslovne skrivnosti. Zaposleni pri opravljanju svojih zadolžitev ne smejo zahtevati ali sprejemati navodil od nobene vlade, organa, organizacije ali osebe zunaj ECB. Zaposleni morajo obvestiti svoje vodstvo o vsakem neprimernem poskusu vplivanja tretje osebe na ECB pri opravljanju njenih nalog.

0.16.2

Zaposleni morajo v odnosih z javnostjo spoštovati pravila ECB glede dostopa javnosti do informacij in upoštevati Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev.

0.16.3

Zaposleni morajo v odnosih z zaposlenimi v NCB Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ravnati v duhu tesnega vzajemnega sodelovanja. Vodilo takšnega sodelovanja so načela nediskriminacije, enake obravnave in izogibanja pristranskosti na nacionalni osnovi. V vseh razmerjih z NCB morajo zaposleni upoštevati svoje obveznosti do ECB in nepristransko vlogo ECB znotraj ESCB.

0.16.4

Zaposleni morajo biti previdni v svojih odnosih z interesnimi skupinami in mediji, zlasti pri vprašanjih v zvezi z njihovo poklicno dejavnostjo, in paziti na interese ECB. Zaposleni morajo vse prošnje predstavnikov medijev za informacije v zvezi s svojo poklicno dejavnostjo usmeriti v direktorat Stiki z javnostjo in spoštovati ustrezne določbe Priročnika o poslovnih praksah.

0.17   Trgovanje na podlagi notranjih informacij

0.17.1

Zaposleni se morajo izogibati uporabe ali poskusov uporabe informacij, ki so povezane z dejavnostjo ECB in niso objavljene ali dostopne javnosti, v korist svojih osebnih interesov ali osebnih interesov drugega. Zaposlenim je zlasti prepovedano, da na podlagi takšnih informacij pridobivajo koristi v kakršnih koli finančnih transakcijah ali tako, da takšne transakcije priporočajo ali odsvetujejo. Ta obveznost velja tudi po prenehanju zaposlitve v ECB.

0.17.2

Zaposleni lahko trgujejo s premoženjem ali pravicami na kratki rok samo pod pogojem, da se pred izvedbo takšnih transakcij pooblaščenec za poklicno etiko prepriča o nešpekulativni naravi in utemeljenosti takšnih transakcij.

0.17.3

Zaposleni morajo za predhodno in tekoče koledarsko leto voditi vse spodaj navedene evidence:

(a)

svojih bančnih računov, vključno s skupnimi računi, skrbniškimi računi in računi pri borznih posrednikih;

(b)

vseh pooblastil, ki so jim jih podelile tretje osebe v zvezi z njihovimi bančnimi računi, vključno s skrbniškimi računi;

(c)

vseh splošnih navodil ali usmeritev tretjim osebam, na katere so prenesli odgovornost za upravljanje s svojim naložbenim portfeljem;

(d)

vseh prodaj ali nakupov premoženja ali pravic na svoje tveganje in za svoj račun ali tistih, ki so jih opravili na tveganje in za račun drugih;

(e)

izpiskov z zgoraj navedenih računov;

(f)

sklepanja ali spreminjanja hipotekarnih ali drugih posojil na svoje tveganje in za svoj račun ali na tveganje in za račun drugih;

(g)

svojih poslov v zvezi s pokojninskimi načrti, vključno s pokojninsko shemo in pokojninskim načrtom ECB.

Za spremljanje spoštovanja členov 0.17.1 in 0.17.2 morajo zaposleni na zahtevo generalnega direktorata Kadrovska služba, proračun in organizacija predložiti zgoraj navedeno dokumentacijo za šest zaporednih mesecev, kot je določeno v zahtevi.

Obveznosti zaposlenih po tem členu veljajo še eno leto po prenehanju njihove zaposlitve v ECB.

0.17.4

Zaposleni, za katere se zaradi njihovih zadolžitev šteje, da imajo dostop do notranjih informacij o denarni politiki, zadevah v zvezi z deviznim tečajem, finančnih operacijah ESCB, analizah ESCB o finančni stabilnosti, še neobjavljenih statistikah, dejavnostih ESCB ali katerih koli drugih tržno občutljivih informacij, se morajo vzdržati vsakršne transakcije v zvezi s finančnimi naložbami glede vsega naslednjega:

delnice in z njimi povezani izvedeni finančni instrumenti, povezani z denarnimi finančnimi institucijami v Uniji, vključno s podružnicami denarnih finančnih institucij iz tretjih držav v Uniji, pokojninskimi skladi in zavarovalnicami;

druge kolektivne naložbene sheme in izvedeni finančni instrumenti, pri katerih lahko vplivajo na naložbeno politiko;

izvedeni finančni instrumenti, ki temeljijo na indeksih, na katere lahko vplivajo.

Naložbe, ki jih zaposleni že ima v času, ko zanj začne veljati ta določba, se lahko obdržijo ali spremenijo, če zaposleni:

poroča pooblaščencu za poklicno etiko o vsaki spremembi v zvezi z naložbenimi instrumenti in

na lastno pobudo in brez odlašanja sporoči podrobnosti o vseh spremembah v zvezi z informacijami iz člena 0.17.3(a) do (c).

Obveznosti zaposlenih, določene v tem členu, veljajo še eno leto po tem, ko zaposleni ne spada več v kategorijo zaposlenih, za katere se šteje, da imajo dostop do notranjih informacij iz odstavka 1.

0.17.5

Zaposleni, za katere se zaradi njihovih zadolžitev šteje, da imajo dostop do notranjih informacij o denarni politiki ECB ali zadevah v zvezi z menjalnim tečajem, se morajo vzdržati vsakršne transakcije v zvezi s finančnimi naložbami v sedmih dneh pred prvo sejo Sveta ECB v koledarskem mesecu.


(1)  UL L 230, 30.6.2004, str. 56.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/18


Menjalni tečaji eura (1)

8. februarja 2011

2011/C 40/09

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3635

JPY

japonski jen

112,09

DKK

danska krona

7,4546

GBP

funt šterling

0,84860

SEK

švedska krona

8,7715

CHF

švicarski frank

1,3030

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,8590

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

24,018

HUF

madžarski forint

269,23

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,7022

PLN

poljski zlot

3,8856

RON

romunski leu

4,2550

TRY

turška lira

2,1509

AUD

avstralski dolar

1,3457

CAD

kanadski dolar

1,3502

HKD

hongkonški dolar

10,6097

NZD

novozelandski dolar

1,7587

SGD

singapurski dolar

1,7349

KRW

južnokorejski won

1 504,34

ZAR

južnoafriški rand

9,8957

CNY

kitajski juan

8,9786

HRK

hrvaška kuna

7,4148

IDR

indonezijska rupija

12 155,40

MYR

malezijski ringit

4,1335

PHP

filipinski peso

59,052

RUB

ruski rubelj

39,9615

THB

tajski bat

41,887

BRL

brazilski real

2,2850

MXN

mehiški peso

16,3859

INR

indijska rupija

61,7630


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/19


Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka Svetovalnega odbora dne 12. junija 2008 o osnutku odločbe v zadevi COMP/39.180 – Aluminijev fluorid

Država poročevalka: Avstrija

2011/C 40/10

1.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Evropske komisije, da ugotovljena dejstva pomenijo dogovor in/ali usklajeno delovanje v smislu člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP.

2.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Evropske komisije glede proizvoda in geografskega območja, na katera vpliva kartel.

3.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Evropske komisije, da kartel pomeni enkratno in dolgotrajno kršitev.

4.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Evropske komisije glede naslovnikov osnutka odločbe, zlasti glede prenosa odgovornosti na matična podjetja zadevnih koncernov.

5.

Svetovalni odbor se strinja z Evropsko komisijo, da bi morali naslovnikom osnutka odločbe naložiti globo.

6.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Evropske komisije glede vlog, vloženih na podlagi obvestila o prizanesljivosti iz leta 2002.

7.

Svetovalni odbor priporoča objavo tega mnenja v Uradnem listu Evropske unije.


9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/19


Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka Svetovalnega odbora dne 20. junija 2008 o osnutku odločbe v zadevi COMP/39.180 – Aluminijev fluorid (2)

Država poročevalka: Avstrija

2011/C 40/11

1.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede osnovnega zneska glob.

2.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede predlagane odločitve, kar zadeva imuniteto, in zavrnitve vsakega znižanja glob na podlagi obvestila o prizanesljivosti iz leta 2002.

3.

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede končnih zneskov glob.

4.

Svetovalni odbor priporoča objavo tega mnenja v Uradnem listu Evropske unije.


9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/20


Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (1) v zadevi Aluminijev fluorid

(Zadeva COMP/39.180)

2011/C 40/12

Osnutek odločbe v tej zadevi je podlaga za naslednje ugotovitve:

Ozadje

Podjetje Boliden Odda A/S je marca 2005 vložilo prošnjo za imuniteto v skladu z obvestilom o prizanesljivosti iz leta 2002. Komisija je podjetju Boliden odobrila pogojno imuniteto 28. aprila 2005.

Na podlagi preiskave Komisije, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da so proizvajalci aluminijevega fluorida, kemijske spojine v obliki belega prahu, ki se uporablja pri proizvodnji aluminija, usklajeno ravnali pri izmenjevanju občutljivih informacij ter dogovarjanju o cenah, povišanju cen in delitvi trga.

Komisija je izvedla preiskave v prostorih podjetij Alufluor AB, Derivados del Fluor SA, Fluorsid SpA in C.E. Guilini & C. Srl. Opravila je tudi razgovore z nekdanjim uslužbencem vlagatelja prošnje za prizanesljivost. Poleg tega so bile poslane zahteve po informacijah iz člena 18 v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2003.

Podjetje Fluorsid SpA je neposredno pred izdajo obvestila o nasprotovanju, in sicer 22. aprila 2007, vložilo prošnjo za prizanesljivost, ki jo je Komisija zavrnila 13. julija 2007.

Obvestilo o nasprotovanju

Obvestilo o nasprotovanju je bilo sprejeto 24. aprila 2007 in poslano naslednjim strankam: Boliden Odda A/S, Derivados del Fluor, Fluorsid SpA, Industries Chimiques du Fluor, Industrial Química de Mexico, Minerales y Productos Derivados, Minmet Financing Company, Outokumpu in QB Industrias. Stranke so obvestilo o nasprotovanju in CD-ROM z dokumentacijo prejele med 26. in 30. aprilom 2007. Več strank je zaprosilo za kratko podaljšanje rokov, ki ga je odobril tedanji pooblaščenec za zaslišanje, Serge Durande.

Dostop do dokumentacije

Medtem se je pojavila težava glede dostopa do dokumentacije, čemur je 18. in 19. junija 2007 sledilo pošiljanje novega CR ROM-a, kar je pomenilo, da so bili roki nanovo določeni. Končni roki so bili od 1. do 10. avgusta 2007. Vse stranke so pravočasno odgovorile.

Zvočni zapisi razgovorov z nekdanjim uslužbencem vlagatelja prošnje za prizanesljivost so bili povzeti v dokumentu in vloženi v dokumentacijo. Komisija se zanaša samo na podatke iz podpisanega dokumenta, ampak stranke imajo pravico dostopa do zvočnih zapisov, saj so ti mehanska reprodukcija tistega, kar je bilo izrečeno na razgovorih. V podpisani povzetek je bila vključena tudi potrditev, da se lahko dostop do zvočnih zapisov zagotovi drugim strankam. Ker temu nista nasprotovala niti oseba, s katero je bil opravljen razgovor, niti vlagatelj prošnje za prizanesljivost, so bili zapisi poslani drugim strankam na njihovo zahtevo.

Domnevno neopravljeno posvetovanje po Evro-sredozemskem sporazumu

Podjetje Industries Chimiques du Fluor je trdilo, da bi morala Komisija upoštevati Evro-sredozemski sporazum, sklenjen med EU in vlado Tunizije, ter se o postopku posvetovati s pridružitvenim odborom. Vendar Komisija v tej zadevi uporablja člen 81 Pogodbe, ne pa Evro-sredozemskega sporazuma. Ta sporazum v vsakem primeru ne daje nobenih posebnih pravic zasebnim podjetjem v tem postopku.

Tretje stranke

V postopek ni bilo vključene nobene tretje stranke.

Ustno zaslišanje

Ustno zaslišanje je potekalo 13. septembra 2007. Vse stranke so bile prisotne na zaslišanju.

Osnutek odločbe

Osnutek odločbe ni bil poslan nekaterim naslovnikom obvestila o nasprotovanju, in sicer: Derivados del Fluor, SA, Minerales y Productos Derivados, SA (matična družba družbe Derivados del Fluor) in Outokumpu Oyj, zlasti zato ker je bilo trajanje kršitev iz osnutka odločbe v primerjavi s tistim iz obvestila o nasprotovanju skrajšano.

Osnutek odločbe, predložen Komisiji, vsebuje samo ugovore, glede katerih so imele stranke možnost izraziti svoje mnenje.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega menim, da so bile pravice strank do zaslišanja v tej zadevi spoštovane.

V Bruslju, 24. junija 2008

Michael ALBERS


(1)  V skladu s členoma 15 in 16 Sklepa Komisije 2001/462/ES, ESPJ z dne 23. maja 2001 o mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci – UL L 162, 19.6.2001, str. 21.


9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/22


Povzetek odločbe Komisije

z dne 25. junija 2008

v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP

(Zadeva COMP/39.180 – Aluminijev fluorid)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3043 konč.)

(Besedilo v angleškem, francoskem in italijanskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 40/13

Komisija je 25. junija 2008 sprejela odločbo v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP. Komisija v skladu z določbami člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003  (1) objavlja imena strank in glavno vsebino odločbe, vključno z vsemi naloženimi sankcijami, ob upoštevanju upravičenega interesa podjetij do varovanja poslovnih skrivnosti. Različica celotne odločbe, ki ni zaupna, je na voljo na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco, na naslednjem naslovu:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

1.   UVOD

(1)

Ta odločba je naslovljena na dobavitelje aluminijevega fluorida, ki so kršili člen 81 Pogodbe ES in člen 53 Sporazuma EGP, ker so se dogovarjali o ciljnem povečanju cen aluminijevega fluorida, pri čemer so, da so lahko določili splošno raven cen, preučili več gospodarskih območij po svetu, vključno z Evropo, v nekaterih primerih pa so se dogovorjali tudi o delitvi trga. Izmenjali so si občutljive poslovne informacije. Kršitev je bila razširjena po vsem svetu. Trajala je od 12. julija 2000 do 31. decembra 2000.

2.   OPIS ZADEVE

2.1   Postopek

(2)

Podjetje Boliden je marca 2005 obvestilo Komisijo o obstoju kartela dobaviteljev aluminijevega fluorida in zaprosilo za imuniteto v skladu z obvestilom o prizanesljivosti iz leta 2002. Podjetje Fluorsid je aprila 2007 vložilo vlogo za priznanje imunitete v skladu z obvestilom o prizanesljivosti.

(3)

Komisija je maja 2005 izvedla nenapovedane preiskave v prostorih več evropskih dobaviteljev aluminijevega fluorida. Avgusta 2006 je zaslišala nekdanjega uslužbenca vlagatelja vloge za prizanesljivost. Med septembrom 2006 in februarjem 2007 je zadevnim podjetjem poslala zahtevke za predložitev informacij. Dne 24. aprila 2007 je začela postopke in sprejela izjavo obvestilo o nasprotovanju. Ustno zaslišanje je bilo 13. septembra 2007. Vse stranke so izkoristile pravico do zaslišanja. Dodatni zahtevki za predložitev informacij so bili poslani 11. in 14. aprila 2008.

(4)

Svetovalni odbor za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje je 12. in 20. junija 2008 izdal pozitivni mnenji. Odločba je bila sprejeta 25. junija 2008.

2.2   Povzetek kršitve

(5)

Aluminijev fluorid je kemijska spojina s formulo AlF3. Dodajanje aluminijevega fluorida pri postopku proizvodnje primarnega aluminija zniža porabo električne energije, potrebne za talilni postopek, kar bistveno prispeva k znižanju stroškov proizvodnje aluminija. Elektrika pomeni tako glavni strošek pri njegovi proizvodnji.

(6)

Dobavitelji aluminijevega fluorida, na katere je odločba naslovljena, so se dobili 12. julija 2000 v Milanu. Na sestanku so se dogovorili o ciljnem povečanju cen aluminijevega fluorida po vsem svetu in naredili raziskavo na več območjih po svetu (v Evropi, Južni in Severni Ameriki, Avstraliji in na „drugih trgih“, vključno s Turčijo), da so določili splošno raven cen, v nekaterih primerih pa tudi delitev trga. Prav tako so si izmenjali občutljive poslovne informacije. Naslovniki odločbe so se v drugi polovici leta 2000 dobivali na bilateralnih sestankih, na katerih so nadzorovali izvajanje kartelnih dogovorov.

(7)

Komisija v odločbi ugotavlja, da so naslovniki 12. julija 2000 dosegli sporazum oziroma sodelovali pri usklajenem ravnanju v nasprotju s členom 81 Pogodbe ES in členom 53 Sporazuma EGP. Kršitev je trajala od 12. julija do 31. decembra 2000. Vsi naslovniki so odgovorni za kršitev za celotno obdobje trajanja. Kršitev je bila razširjena po vsem svetu.

2.3   Naslovniki

(8)

Odločba je naslovljena na podjetje Boliden Odda A/S (Norveška), Fluorsid SpA (Italija), Minmet Financing Company SA (Švica), Société des Industries Chimiques du Fluor (Tunizija), Industrial Quimica de Mexico, SA de C.V. (Mehika) in QB Industrial, S.A.B de C.V. (Mehika).

2.4   Pravna sredstva

2.4.1   Osnovni znesek globe

(9)

Delovanje kartela je bilo razširjeno po vsem svetu in tržni deleži članov kartela na svetovnem trgu se niso sorazmerno odražali v njihovi prodaji aluminijevega fluorida znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Komisija je tako uporabila točko 18 iz Smernic o globah iz leta 2006, da bi začetni zneski odražali naravo kršitve, njen dejanski vpliv na trg in obseg geografskega trga, ki so ga stranke s svojim skrivnim dogovarjanjem uspele pokriti, ter gospodarsko zmogljivost članov kartela, da škodijo konkurenci znotraj EGP. Sorazmerni deleži vsakega naslovnika od njihove skupne prodaje na geografskem območju, ki ga je pokrival kartel (večjem od EGP), so bili uporabljeni za določitev vrednosti prodaje aluminijevega fluorida za vsakega naslovnika odločbe znotraj EGP.

(10)

Ob upoštevanju okoliščin primera, predvsem narave kršitve in njenega geografskega obsega, se je Komisija odločila, da bo delež vrednosti prodaje, ki se bo uporabil pri določitvi osnovnega zneska, znašal 17 %.

(11)

Kršitev je trajala manj kot šest mesecev, od 12. julija do 31. decembra 2000. Multiplikator, uporabljen pri znesku, ki je bil ugotovljen na podlagi vrednosti prodaje, znaša 0,5. Ta multiplikator se je uporabil za vse naslovnike.

(12)

Da bi podjetja odvrnili od podobnega horizontalnega dogovarjanja o cenah, so osnovni znesek globe še povečali. Komisija je ob upoštevanju okoliščin primera, predvsem naravo kršitve in njenega geografskega obsega, sklenila, da je dodaten znesek v višini 17 % vrednosti prodaje primeren.

2.4.2   Prilagoditve osnovnega zneska

2.4.2.1   Oteževalne in olajševalne okoliščine

(13)

Ni oteževalnih okoliščin.

(14)

Stranke so uveljavljale vrsto olajševalnih okoliščin, kot so odsotnost resne narave kršitve in njeno neizvajanje, odsotnost učinkovitega delovanja kartelnih dogovorov in njihovo omejeno trajanje, pasivna vloga samih strank pri delovanju kartela ter učinkovito sodelovanje zunaj ozira obvestila o prizanesljivosti. V odločbi so bile vse trditve zavrnjene.

2.4.2.2   Posebno povečanje z namenom odvračanja

(15)

Po mnenju Komisije ni bilo potrebno uporabiti multiplikatorja k predpisanim globam, da bi se zagotovil zadosten učinek odvračanja.

2.4.3   Uporaba omejitve v višini 10 % prometa

(16)

Končni posamični zneski glob, izračunani pred uporabo obvestila o prizanesljivosti, so bili pod 10 % svetovnega prometa naslovnikov odločbe.

2.4.4   Uporaba obvestila o prizanesljivosti iz leta 2002: znižanje glob

(17)

Podjetje Boliden je bilo prvo, ki je obvestilo Komisijo o svetovnem skrivnem kartelu aluminijevega fluorida. Podjetje je s Komisijo v celoti sodelovalo pri administrativnem postopku in je izpolnilo vsa merila v zvezi z imuniteto iz obvestila o prizanesljivosti iz leta 2002. Podjetju Boliden se je tako dodelila imuniteta pred globami, ki bi se mu sicer naložile.

(18)

Podjetje Fluorsid je aprila 2007 vložilo vlogo v skladu z obvestilom o prizanesljivosti. Komisija je presodila, da predloženi dokazi ne predstavljajo večje dodane vrednosti v skladu z obvestilom o prizanesljivosti iz leta 2002. Vloga podjetja Fluorid za zmanjšanje glob je bila tako zavržena.

3.   SKLEPNA UGOTOVITEV

(19)

V odločbi se ugotavlja, da so od 12. julija do 31. decembra 2000 sledeča podjetja kršila člen 81 Pogodbe ES in člen 53 Sporazuma EGP s sodelovanjem pri sporazumu in/ali usklajenem ravnanju v panogi proizvodnje aluminijevega fluorida:

(a)

Boliden Odda A/S

(b)

Fluorsid SpA in Minmet Financing Company SA

(c)

Société des Industries Chimiques du Fluor

(d)

Industrial Quimica de Mexico SA de C.V. in Q.B. Industrias S.A.B. de C.V.

(20)

Določene so sledeče globe:

(a)

Boliden Odda A/S: 0 EUR

(b)

Fluorsid SpA in Minmet Financing Company SA – skupno in solidarno: 1 600 000 EUR

(c)

Société des Industries Chimiques du Fluor: 1 700 000 EUR

(d)

Industrial Quimica de Mexico SA de C.V. in Q.B. Industrias S.A.B. de C.V. – skupno in solidarno: 1 670 000 EUR

(21)

Podjetja, našteta v uvodni izjavi (19), so morala takoj prenehati s kršitvijo, na katero se nanaša omenjena uvodna izjava, če tega še niso storila, ter se vzdržati kakršnih koli ponovnih dejanj ali ravnanj opisanih v omenjeni uvodni izjavi in vseh dejanj ali ravnanj, ki bi imela enak ali podoben cilj ali učinek.


(1)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1.


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/24


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 40/14

1.

Komisija je 2. februarja 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Assa Abloy AB (Švedska) z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad celotnim podjetjem Cardo AB (Švedska).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Assa Abloy AB: proizvajalec in dobavitelj sistemov za odpiranje vrat, tj. elektronskih in mehanskih varnostnih izdelkov, ključavnic in s tem povezanih izdelkov, kot so naprave za zasilni izhod in oprema za okna,

za Cardo AB: dobavitelj industrijskih vrat in logističnih sistemov, sistemov za čiščenje odpadne vode, procesne opreme za industrijo celuloze in papirja ter garažnih vrat.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).


9.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/25


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6137 – Citigroup Inc/Maltby Acquisitions Limited)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 40/15

1.

Komisija je 2. februarja 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Citigroup Inc („Citi“, ZDA) z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah izključni nadzor nad podjetjem Maltby Acquisitions Limited („MAL“, Združeno kraljestvo), ki ima v lasti celoten osnovni kapital skupine EMI Group Ltd („EMI“, Združeno kraljestvo).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Citi: finančne storitve,

za EMI: snemanje glasbe, glasbeno založništvo in spletna distribucija glasbe.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6137 – Citigroup Inc/Maltby Acquisitions Limited na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).