EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CA0679

Sprawa C-679/22: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 29 lutego 2024 r. – Komisja Europejska / Irlandia

Dz.U. C, C/2024/2576, 22.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2576/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2576/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria C


C/2024/2576

22.4.2024

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 29 lutego 2024 r. – Komisja Europejska / Irlandia

(Sprawa C-679/22)  (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuł 258 TFUE - Dyrektywa (UE) 2018/1808 - Świadczenie audiowizualnych usług medialnych - Brak transpozycji lub poinformowania o przepisach transponujących - Artykuł 260 ust. 3 TFUE - Żądanie zasądzenia zapłaty w formie ryczałtu i okresowej kary pieniężnej)

(C/2024/2576)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Armati, U. Małecka, L. Malferrari i E. Manhaeve, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: M. Browne, Chief State Solicitor, A. Joyce i D. O’Reilly, pełnomocnicy, których wspierał B. Doherty, BL)

Sentencja

1)

Nie przyjmując do dnia upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku, a tym samym nie informując o nich Komisji Europejskiej, Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 2 dyrektywy 2018/1808.

2)

Nie przyjmując do dnia badania okoliczności faktycznych przez Trybunał przepisów niezbędnych do transpozycji do swojego prawa krajowego przepisów dyrektywy 2018/1808, a tym samym nie informując o nich Komisji Europejskiej, Irlandia trwała w swoim uchybieniu.

3)

Od Irlandii zasądza się zapłatę na rzecz Komisji Europejskiej:

kary ryczałtowej w wysokości 2 500 000 EUR;

w przypadku gdyby uchybienie stwierdzone w pkt 1 sentencji utrzymywało się w dniu ogłoszenia niniejszego wyroku, licząc od tego dnia do chwili usunięcia przez to państwo członkowskie tego uchybienia, okresowej kary pieniężnej w wysokości 10 000 EUR dziennie.

4)

Irlandia pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.


(1)   Dz.U. C 45 z 6.2.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2576/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)


Top