EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0053

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 53/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Dz.U. L 20 z 23.1.2013, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/53/oj

23.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/46


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 53/2013

z dnia 22 stycznia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 zawiera wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych zgodnie z rozporządzeniem.

(2)

W dniu 31 grudnia 2012 r. Komitet Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ dodał dwie osoby fizyczne i dwa podmioty do wykazu osób i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie aktywów.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005.

(4)

W celu zapewnienia skuteczności środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tytule „A. OSOBY FIZYCZNE” dodaje się następujące wpisy:

a)

„Eric Badege. Data urodzenia: 1971. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 31.12.2012.”

b)

„Jean-Marie Lugerero Runiga. Data urodzenia: Około 1960 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 31.12.2012.”

2)

w tytule „B. OSOBY PRAWNE, PODMIOTY I ORGANY” dodaje się następujące wpisy:

a)

„Forces Democratiques De Liberation Du Rwanda (alias a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) FOCA, d) Combatant Force for the Liberation of Rwanda). Adresy e-mail: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net. Lokalizacja: Północna i południowa prowincja Kivu, Demokratyczna Republika Konga. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 31.12.2012.”

b)

„M23 (alias Mouvement Du 23 Mars). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 31.12.2012.”


Top