EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:055:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 55, 01 maart 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 0378-7087

L 55
46e jaargang
1 maart 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 374/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 375/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 114e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 3
Verordening (EG) nr. 376/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 67e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 5
Verordening (EG) nr. 377/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 286e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 6
Verordening (EG) nr. 378/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 7
Verordening (EG) nr. 379/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 8
Verordening (EG) nr. 380/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 10
Verordening (EG) nr. 381/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 12
*Verordening (EG) nr. 382/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 houdende afwijking, voor het jaar 2003, van de Verordeningen (EG) nr. 1371/95 en (EG) nr. 1372/95 wat betreft de data van afgifte van uitvoercertificaten in de sectoren eieren en slachtpluimvee 13
*Verordening (EG) nr. 383/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 houdende afwijking, voor 2003, van Verordening (EG) nr. 1370/95 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees 14
*Verordening (EG) nr. 384/2003 van de Commissie van 26 februari 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad teneinde rekening te houden met Verordening (EG) nr. 1832/2002 van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief 15
Verordening (EG) nr. 385/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002 36
Verordening (EG) nr. 386/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002 37
Verordening (EG) nr. 387/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002 38
Verordening (EG) nr. 388/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002 39
Verordening (EG) nr. 389/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 40
Verordening (EG) nr. 390/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 42
Verordening (EG) nr. 391/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 44
Verordening (EG) nr. 392/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 46
Verordening (EG) nr. 393/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 49
Verordening (EG) nr. 394/2003 van de Commissie van 28 februari 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 51

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/142/EC
*Besluit van de Raad van 18 februari 2003 houdende benoeming van een lid in het Comité van de Regio's 52
2003/143/EC
*Besluit van de Raad van 18 februari 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 53
2003/144/EC
*Besluit van de Raad van 18 februari 2003 houdende benoeming van een lid in het Comité van de Regio's 54
2003/145/EC
*Besluit van de Raad van 18 februari 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 55
Commissie
2003/146/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 augustus 2002 betreffende de fiscale maatregelen voor bancaire stichtingen die Italië ten uitvoer heeft gelegd C 54/B/2000 (ex NN 70/2000) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3118) (1) 56
2003/147/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 oktober 2002 betreffende de staatssteun van Portugal aan Opel Portugal Comércio e Indústria de Veículos (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3742) (1) 65
2003/148/EC
*Besluit nr. 185 van 27 juni 2002 tot wijziging van Besluit nr. 153 van 7 oktober 1993 (formulier E 108) en Besluit nr. 170 van 11 juni 1998 (samenstelling van de lijsten bedoeld in artikel 94, lid 4, en artikel 95, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972) (1) 74
2003/149/EC
*Besluit nr. 186 van 27 juni 2002 betreffende de modelformulieren ten behoeve van de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 van de Raad (E 101) (1) 80
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top