EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:055:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 55, 01. maaliskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 55
46. vuosikerta
1. maaliskuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 374/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 375/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 114. erityisessä tarjouskilpailussa 3
Komission asetus (EY) N:o 376/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 67. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 377/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 286. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 378/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 7
Komission asetus (EY) N:o 379/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 380/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 381/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 382/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, asetuksista (EY) N:o 1371/95 ja (EY) N:o 1372/95 poikkeamisesta vuonna 2003 vientitodistusten myöntämisajankohtien osalta muna- ja siipikarjanliha-alalla 13
*Komission asetus (EY) N:o 383/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, asetuksesta (EY) N:o 1370/95 poikkeamisesta vuonna 2003 vientitodistusten myöntämisajankohtien osalta sianliha-alalla 14
*Komission asetus (EY) N:o 384/2003, annettu 26 päivänä helmikuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1832/2002 huomioon ottamiseksi 15
Komission asetus (EY) N:o 385/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 36
Komission asetus (EY) N:o 386/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1895/2002 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua B-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 37
Komission asetus (EY) N:o 387/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 38
Komission asetus (EY) N:o 388/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 39
Komission asetus (EY) N:o 389/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 40
Komission asetus (EY) N:o 390/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 42
Komission asetus (EY) N:o 391/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 44
Komission asetus (EY) N:o 392/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 46
Komission asetus (EY) N:o 393/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 49
Komission asetus (EY) N:o 394/2003, annettu 28 päivänä helmikuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 51

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/142/EC
*Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2003, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä 52
2003/143/EC
*Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2003, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä 53
2003/144/EC
*Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2003, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä 54
2003/145/EC
*Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2003, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä 55
Komissio
2003/146/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä elokuuta 2002, pankkisäätiöitä koskevista verotoimenpiteistä, jotka Italia on toteuttanut C 54/B/2000 (ex NN 70/2000) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3118) (1) 56
2003/147/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä lokakuuta 2002, Portugalin valtiontuesta Opel Portugal Comércio e Indústria de Veículosin hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3742) (1) 65
2003/148/EC
*Päätös N:o 185, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2002, 7 päivänä lokakuuta 1993 tehdyn päätöksen N:o 153 (lomake E 108) ja 11 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn päätöksen N:o 170 (21 päivänä maaliskuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 94 artiklan 4 kohdassa ja 95 artiklan 4 kohdassa säädettyjen luetteloiden laatiminen) muuttamisesta (1) 74
2003/149/EC
*Päätös N:o 186, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2002, neuvoston asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 (E 101) soveltamiseksi tarvittavista mallilomakkeista (1) 80
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top