EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:313:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 313, 30 oktober 1992


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 313
35e jaargang
30 oktober 1992Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 3124/92 van de Raad van 26 oktober 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 3125/92 van de Raad van 26 oktober 1992 betreffende de regeling die van toepassing is bij invoer in de Gemeenschap van produkten uit de sector schape- en geitevlees van oorsprong uit Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, Montenegro en Servië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

3

  

Verordening (EEG) nr. 3126/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

5

  

Verordening (EEG) nr. 3127/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

7

  

Verordening (EEG) nr. 3128/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de uitvoerrestituties voor bepaalde graan- en rijstprodukten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen

9

  

Verordening (EEG) nr. 3129/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

10

  

Verordening (EEG) nr. 3130/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van conservatoire maatregelen ten aanzien van de in de periode van 19 tot en met 23 oktober 1992 voor Spanje in de Gemeenschap van de Tien aangevraagde ARH-certificaten in de sector melk en zuivelprodukten

13

  

Verordening (EEG) nr. 3131/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot instelling van een compenserende heffing en tot schorsing van het preferentieel douanerecht bij invoer van verse citroenen van oorsprong uit Turkije

14

  

Verordening (EEG) nr. 3132/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

16

 

*

Verordening (EEG) nr. 3133/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 betreffende de aanpassing van de invoerprijs voor een aantal soorten groenten en fruit van oorsprong uit mediterrane derde landen

18

 

*

Verordening (EEG) nr. 3134/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van bijkomende bepalingen voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (ARH) in de sector groenten en fruit tussen Spanje en de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985, ten aanzien van tomaten, sla, andijvie, wortelen, artisjokken, tafeldruiven en meloenen

21

 

*

Verordening (EEG) nr. 3135/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de referentieprijzen voor artisjokken voor het verkoopseizoen 1992/1993

23

 

*

Verordening (EEG) nr. 3136/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de referentieprijzen voor andijvie voor het verkoopseizoen 1992/1993

25

 

*

Verordening (EEG) nr. 3137/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de referentieprijs voor mandarijnen, tangerines en satsuma' s daaronder begrepen, wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten, met uitzondering van clementines, voor het verkoopseizoen 1992/1993

27

 

*

Verordening (EEG) nr. 3138/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de referentieprijzen voor kropsla voor het verkoopseizoen 1992/1993

29

 

*

Verordening (EEG) nr. 3139/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van ten opzichte van Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijzen voor artisjokken

31

 

*

Verordening (EEG) nr. 3140/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van ten opzichte van Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijzen voor andijvie

33

 

*

Verordening (EEG) nr. 3141/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van ten opzichte van Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijzen voor kropsla

35

 

*

Verordening (EEG) nr. 3142/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van ten opzichte van Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijs voor mandarijnen, tangerines en satsuma' s daaronder begrepen, wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten, met uitzondering van clementines

37

  

Verordening (EEG) nr. 3143/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 inzake het openen van een permanente openbare inschrijving voor de vaststelling van de uitvoerrestituties voor olijfolie vanaf 1 november 1992 tot en met 31 oktober 1993

39

 

*

Verordening (EEG) nr. 3144/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van de categorieën 16 en 74 (volgnummers 40.0160 en 40.0740), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

42

 

*

Verordening (EEG) nr. 3145/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van de categorieën 18, 58 en 59 (volgnummers 40.0180, 40.0580 en 40.0590), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

44

 

*

Verordening (EEG) nr. 3146/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 22 (volgnummer 40.0220), van oorsprong uit Indonesië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

46

 

*

Verordening (EEG) nr. 3147/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 20 (volgnummer 40.0200), van oorsprong uit Maleisië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

48

 

*

Verordening (EEG) nr. 3148/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 9 (volgnummer 40.0090), van oorsprong uit Sri Lanka, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

49

 

*

Verordening (EEG) nr. 3149/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap

50

  

Verordening (EEG) nr. 3150/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van conservatoire maatregelen ten aanzien van de in de periode van 19 tot en met 23 oktober 1992 voor Portugal aangevraagde ARH-certificaten voor melk en zuivelprodukten uit de Gemeenschap van Tien en uit Spanje

56

  

Verordening (EEG) nr. 3151/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van komkommers van oorsprong uit Roemenië

57

  

Verordening (EEG) nr. 3152/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3053/92 houdende tweede verlenging van de schorsing van de vaststelling vooraf van de invoerheffing voor bepaalde granen

58

  

Verordening (EEG) nr. 3153/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

59

  

Verordening (EEG) nr. 3154/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

63

  

Verordening (EEG) nr. 3155/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

66

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

92/509/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de sluiting van de Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay

71

  

Raamovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay

72

 

*

Mededeling betreffende de datum van inwerkingtreding van de Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Republiek Paraguay en de Europese Economische Gemeenschap, die op 3 februari 1992 te Brussel is ondertekend

82

 
  

Rectificaties

 
  

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 3004/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 78e deelinschrijving overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 (PB nr. L 301 van 17.10.1992)

83
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top