EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:313:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 313, 30. oktober 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 313
35. årgang
30. oktober 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3124/92 af 26. oktober 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 1696/71 om den fælles markedsordning for humle

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3125/92 af 26. oktober 1992 om ordningen for indførsel til Fællesskabet af fåre- og gedekød med oprindelse i Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien, Montenegro og Serbien samt i den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3126/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3127/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3128/92 af 29. oktober 1992 om suspension af forudfastsættelsen af eksportrestitutioner for visse korn- og risprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3129/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3130/92 af 29. oktober 1992 om beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår ansøgninger om SMS-licenser indgivet fra 19. til 23. oktober 1992 i sektoren for mælk og mejeriprodukter indført til Spanien fra De Ti

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3131/92 af 29. oktober 1992 om opkrævning af en udligningsafgift og om suspension af præferencetoldsatsen ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Tyrkiet

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3132/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3133/92 af 29. oktober 1992 om regulering af indgangsprisen for visse frugter og grønsager med oprindelse i tredjelande i Middelhavsområdet

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3134/92 af 29. oktober 1992 om visse yderligere gennemførelsesbestemmelser for den supplerende mekanisme for samhandelen (SMS) mellem Spanien og Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 1985 i sektoren for frugt og grønsager, for så vidt angår tomater, salat, bredbladet endivie, gulerødder, artiskokker, druer til spisebrug og meloner

21

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3135/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse af referencepriser for artiskokker for produktionsåret 1992/93

23

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3136/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse af referencepriser for bredbladet endivie for produktionsåret 1992/92

25

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3137/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse af referenceprisen for mandariner (herunder tangeriner og satsumas), wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, bortset fra clementiner, for høståret 1992/93

27

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3138/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse af referencepriser for hovedsalat for produktionsåret 1992/93

29

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3139/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse for høståret 1992/93 af Fællesskabets tilbudspris for artiskokker gældende over for Spanien og Portugal

31

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3140/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse for høståret 1992/93 af Fællesskabets tilbudspris for bredbladet endivie gældende over for Spanien og Portugal

33

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3141/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse for høståret 1992/93 af Fællesskabets tilbudspris for hovedsalat gældende over for Spanien og Portugal

35

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3142/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse for høståret 1992/93 af Fællesskabets tilbudspris for mandariner, herunder tangeriner og satsumas, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, bortset fra klementiner, gældende over for Spanien og Portugal

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3143/92 af 29. oktober 1992 om åbning af en løbende licitation med henblik på fastsættelsen af eksportrestitutioner for olivenolie for perioden fra 1. november 1992 til 31. oktober 1993

39

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3144/92 af 29. oktober 1992 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori nr. 16 og 74 (løbenummer 40.0160 og 40.0740), som har oprindelse i Indien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

42

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3145/92 af 29. oktober 1992 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori nr. 18, 58 og 59 (løbenummer 40.0180, 40.0580 og 40.0590), som har oprindelse i Indien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

44

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3146/92 af 29. oktober 1992 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori nr. 22 (løbenummer 40.0220), som har oprindelse i Indonesien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

46

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3147/92 af 29. oktober 1992 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori nr. 20 (løbenummer 40.0200), som har oprindelse i Malaysia og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

48

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3148/92 af 29. oktober 1992 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori nr. 9 (løbenummer 40.0090), som har oprindelse i Sri Lanka og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

49

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3149/92 af 29. oktober 1992 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

50

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3150/92 af 29. oktober 1992 om beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår ansøgninger om SMS-licenser indgivet fra 19. til 23. oktober 1992 for mælk og mejeriprodukter med henblik på indførsel til Portugal fra De Ti og Spanien

56

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3151/92 af 29. oktober 1992 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af agurker med oprindelse i Rumænien

57

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3152/92 af 29. oktober 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3053/92 om anden forlængelse af suspensionen af forudfastsættelsen af importafgiften for visse kornsorter

58

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3153/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

59

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3154/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

63

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3155/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

66

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

92/509/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 19. oktober 1992 om indgåelse af rammeaftalen om samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Paraguay

71

  

Rammeaftale om samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Paraguay

72

 

*

Underretning om ikrafttrædelsesdatoen for rammeaftalen om samarbejde mellem Republikken Paraguay og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, undertegnet den 3. februar 1992 i Bruxelles

82

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3004/92 af 16. oktober 1992 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention ved den 78. dellicitation, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 (EFT nr. L 301 af 17.10.1992)

83
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top