EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:071:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 71, 11 maart 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 71
43e jaargang
11 maart 2000
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2000/C 71/01Wisselkoersen van de euro 1
2000/C 71/02Overzicht van de in 1999 overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad door de Commissie ontvangen kennisgevingen 2
2000/C 71/03Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersenVoor de EER relevante tekst (1) 3
2000/C 71/04Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 (voorheen artikelen 92 en 93) van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 6
2000/C 71/05Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 (voorheen artikelen 92 en 93) van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)Voor de EER relevante tekst (1) 7
2000/C 71/06Steunmaatregelen van de staten — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken betreffende steunmaatregel C 48/99 (ex NN 129/98) — Spanje (Provincie Álava) — Fiscale steunmaatregel in de vorm van een belastingkrediet van 45 %Voor de EER relevante tekst (1) 8
2000/C 71/07Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties 14
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Commissie
2000/C 71/08Lijst van de in 1999 verleende subsidies ingevolge de uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor het verkrijgen van subsidies voor initiatieven in de vervoerssector (PB C 41 van 16 februari 1999) 19
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top