EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:071:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 71, 11. marts 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 71
43. årgang
11. marts 2000
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2000/C 71/01Euroens vekselkurs 1
2000/C 71/02Oversigt over anmeldelser, som Kommissionen har modtaget i 1999 i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 2
2000/C 71/03Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfæreEØS-relevant tekst (1) 3
2000/C 71/04Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 (tidligere artikel 92 og 93) i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse 6
2000/C 71/05Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 (tidligere artikel 92 og 93) i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelseEØS-relevant tekst (1) 7
2000/C 71/06Statsstøtte — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, til støtte C 48/99 (ex NN 129/98) — Spanien (Álava-provinsen) — Fiskal støtteforanstaltning i form af en skattegodtgørelse på 45 %EØS-relevant tekst (1) 8
2000/C 71/07Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 angående statsstøtte i form af garantier 14
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Kommissionen
2000/C 71/08Liste over tilskud ydet i 1999 som følge af indkaldelsen af forslag med henblik på opnåelse af tilskud på transportområdet (EFT C 41 af 16. februar 1999) 19
DA(1) EØS-relevant tekst
Top