EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:071:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 71, 11 mars 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 71
43. årgången
11 mars 2000
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2000/C 71/01Eurons växelkurs 1
2000/C 71/02Sammanfattning av de anmälningar som kommissionen erhållit under 1999 i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 2
2000/C 71/03Meddelande från kommissionen inom ramen för implementeringen av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningarText av betydelse för EES (1) 3
2000/C 71/04Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 (f.d. artiklarna 92 och 93) i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar 6
2000/C 71/05Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 (f.d. artiklarna 92 och 93) i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningarText av betydelse för EES (1) 7
2000/C 71/06Statligt stöd - Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter på stöd C 48/99 (ex NN 129/98) - Spanien (Provinsen Álava) - Skattemässigt stöd i form av en skattekredit på 45 %Text av betydelse för EES (1) 8
2000/C 71/07Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier 14
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Kommissionen
2000/C 71/08Förteckning över stöd som beviljats under 1999 med anledning av ansökningsomgången avseende stöd inom transportområdet (EGT C 41 av den 16 februari 1999) 19
SV(1) Text av betydelse för EES
Top