EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:008:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 8, 12 januari 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.008.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 8

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
12 januari 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2012/22/EU

 

*

Besluit van de Raad van 12 december 2011 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, met uitzondering van de artikelen 10 en 11

1

 

 

2012/23/EU

 

*

Besluit van de Raad van 12 december 2011 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, wat betreft de artikelen 10 en 11

13

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 13/2012 van de Raad van 6 januari 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1292/2007 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op polyethyleentereftalaatfolie (petfolie) van oorsprong uit India

17

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 14/2012 van de Raad van 9 januari 2012 tot uitbreiding van het bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 511/2010 ingestelde definitieve antidumpingrecht op bepaald molybdeendraad van oorsprong uit de Volksrepubliek China tot bepaald molybdeendraad verzonden vanuit Maleisië, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië, en tot beëindiging van het onderzoek betreffende de invoer van molybdeendraad verzonden vanuit Zwitserland

22

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 15/2012 van de Commissie van 10 januari 2012 tot 162e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa‘ida-netwerk

27

 

*

Verordening (EU) nr. 16/2012 van de Commissie van 11 januari 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften betreffende voor menselijke consumptie bestemde bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1)

29

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 17/2012 van de Commissie van 11 januari 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 wat betreft de verlenging van de tariefcontingenten voor jute- en kokosproducten

31

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 18/2012 van de Commissie van 11 januari 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

32

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 19/2012 van de Commissie van 11 januari 2012 tot vaststelling van een aanvaardingspercentage voor de afgifte van uitvoercertificaten, tot afwijzing van uitvoercertificaataanvragen en tot schorsing van de mogelijkheid tot het indienen van uitvoercertificaataanvragen voor buiten het quotum geproduceerde suiker

34

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 20/2012 van de Commissie van 11 januari 2012 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de invoercertificaataanvragen die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 6 januari 2012 zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 2305/2003 geopende tariefcontingent voor de invoer van gerst

35

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/24/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 11 januari 2012 tot beëindiging van de antidumpingprocedure ten aanzien van de invoer van vinylacetaat van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika en tot vrijgeving van de bedragen die als zekerheid zijn gesteld voor de voorlopige antidumpingrechten

36

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

2012/25/EU

 

*

Besluit nr. 1/2011 van het Gemengd Comité dat krachtens de Interbus-overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen is opgericht van 11 november 2011 tot vaststelling van zijn reglement van orde en tot aanpassing van bijlage 1 bij de Overeenkomst betreffende de voorwaarden voor ondernemers van personenvervoer over de weg, bijlage 2 bij de Overeenkomst betreffende de technische normen voor autobussen en touringcars en de sociale bepalingen van artikel 8 van de overeenkomst

38

 

 

Aanbeveling nr. 1/2011 van het Gemengd Comité dat krachtens de Interbus-overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen is opgericht van 11 november 2011 inzake het gebruik van een technisch rapport voor touringcars en autobussen om de controle van de bepalingen van de artikelen 1 en 2 van bijlage 2 van de overeenkomst te vergemakkelijken

46

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top