EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:371:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 371, 18 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 371

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
18 december 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 2164/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2165/2004 van de Commissie van 17 december 2004 houdende opening van een inschrijving voor de toekenning van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 2166/2004 van de Commissie van 17 december 2004 betreffende de opening, voor 2005, van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Zwitserland

6

 

*

Verordening (EG) nr. 2167/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 1848/93 in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

8

 

*

Verordening (EG) nr. 2168/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 2037/93 in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

12

 

*

Verordening (EG) nr. 2169/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1535/2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft

18

 

*

Verordening (EG) nr. 2170/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot vaststelling van de verdeling van 5 000 t korte vlasvezels en hennepvezels in gegarandeerde nationale hoeveelheden voor Denemarken, Griekenland, Ierland, Italië en Luxemburg voor het verkoopseizoen 2004/2005

19

 

*

Verordening (EG) nr. 2171/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot vaststelling van bijzondere regels voor het beheer en de verdeling van bepaalde krachtens Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad voor 2005 ingestelde kwantitatieve contingenten voor textielproducten

20

 

*

Verordening (EG) nr. 2172/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 417/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het versneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een gelijkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen ( 1 )

26

 

 

Verordening (EG) nr. 2173/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees

28

 

 

Verordening (EG) nr. 2174/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 154e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

31

 

 

Verordening (EG) nr. 2175/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 154e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

33

 

 

Verordening (EG) nr. 2176/2004 van de Commissie 17 december 2004 betreffende de 73e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

35

 

 

Verordening (EG) nr. 2177/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 10e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

36

 

 

Verordening (EG) nr. 2178/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de 9e deelinschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 214/2001

37

 

 

Verordening (EG) nr. 2179/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 326e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90

38

 

 

Verordening (EG) nr. 2180/2004 van de Commissie van 17 december 2004 tot wijziging van de vanaf 18 december 2004 geldende invoerrechten in de sector granen

39

 

*

Verordening (EG) nr. 2181/2004 van de Europese Centrale Bank van 16 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen en Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito’s en leningen (ECB/2004/21)

42

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2004/865/EG:
Besluit van de Raad van 6 december 2004 houdende benoeming van twee Luxemburgse leden en van vier Luxemburgse plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's

46

 

*

2004/866/EG:
Beschikking van de Raad van 13 december 2004 waarbij Oostenrijk wordt gemachtigd af te wijken van artikel 17 van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting

47

 

*

2004/867/EG:
Beschikking van de Raad van 13 december 2004 tot wijziging van Beschikking 2002/463/EG tot vaststelling van een actieprogramma voor administratieve samenwerking op het gebied van buitengrenzen, visa, asiel en immigratie (ARGO-programma)

48

 

 

Commissie

 

*

2004/868/EG:
Besluit nr. 29/2004 van de Gemengde Commissie die is ingesteld bij de overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika van 5 november 2004 tot opneming van een overeenstemmingsbeoordelingsorgaan in de sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit

50

 

 

Rectificaties

 

 

Retificatie van Verordening (EG) nr. 2129/2004 van de Commissie van 14 december 2004 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 ( PB L 368 van 15.12.2004 )

52

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top