EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:371:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 371, 2004. gada 18. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 371

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 18. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2164/2004 (2004. gada 17. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2165/2004 (2004. gada 17. decembris) par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni un āboli)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2166/2004 (2004. gada 17. decembris), ar ko atklāj tarifu kvotas 2005. gadam, kas piemērojamas dažu Šveices izcelsmes apstrādātu lauksaimniecības produktu importam Eiropas Kopienā

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2167/2004 (2004. gada 17. decembris), ar kuru pielāgo Regulu (EEK) Nr. 1848/93, ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2168/2004 (2004. gada 17. decembris), ar ko pielāgo Regulu (EEK) Nr. 2037/93 sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2169/2004 (2004. gada 17. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1535/2003, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/96 attiecībā uz atbalsta programmu augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem

18

 

*

Komisijas Lēmums (EK) Nr. 2170/2004 (2004. gada 17. decembris), ar ko 2004./2005. tirdzniecības gadam sadala 5 000 tonnu īsās linšķiedras un kaņepju šķiedru kā valsts garantētos daudzumus starp Dāniju, Grieķiju, Īriju, Itāliju un Luksemburgu

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2171/2004 (2004. gada 17. decembris), ar ko paredz tekstila kvotu pārvaldības un sadales noteikumus 2005. gadam saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 517/94

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2172/2004 (2004. gada 17. decembris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 417/2002, ar ko paredz paātrināti pakāpeniski ieviest prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecībā uz vienkārša korpusa naftas tankkuģiem ( 1 )

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2173/2004 (2004. gada 17. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas cūkgaļas nozarē

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2174/2004 (2004. gada 17. decembris), ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 154. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2175/2004 (2004. gada 17. decembris), ar kuru attiecībā uz 154. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2176/2004 (2004. gada 17. decembris) par 73. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2177/2004 (2004. gada 17. decembris), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 10. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2178/2004 (2004. gada 17. decembris), ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 9. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

37

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2179/2004 (2004. gada 17. decembris), ar kuru nosaka attiecībā uz iebiezinātu sviestu paredzētā atbalsta maksimālo summu 326. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2180/2004 (2004. gada 17. decembris), ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2004. gada 18. decembrī

39

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 2181/2004 (2004. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci un Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu korporāciju noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2004/21)

42

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/865/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 6. decembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas divus locekļus un četrus locekļa aizstājējus no Luksemburgas

46

 

*

2004/866/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 13. decembris), ar ko Austrijas Republikai atļauj ieviest pasākumu, ar kuru atkāpjas no 17. panta noteikumiem Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem

47

 

*

2004/867/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 13. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2002/463/EK, ar ko pieņem rīcības programmu administratīvai sadarbībai ārējo robežu, vīzu, patvēruma un imigrācijas jomā (ARGO programma)

48

 

 

Komisija

 

*

2004/868/EK:
Lēmums Nr. 29/2004, kuru pieņēmusi Apvienotā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu Savstarpējas atzīšanas nolīgumu, (2004. gada 5. novembris) attiecībā uz Atbilstības novērtēšanas iestādes iekļaušanu nozaru pielikumā par elektromagnētisko savietojamību

50

 

 

Labojums

 

 

Labojums Komisijas Regulai (EK) Nr. 2129/2004 (2004. gada 14. decembris), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95 ( OV L 368, 15.12.2004 .)

52

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top