EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:371:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 371, 18 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 371

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
18 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2164/2004 av den 17 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2165/2004 av den 17 december 2004 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2166/2004 av den 17 december 2004 om öppnande av tullkvoter för år 2005 för import till Europeiska gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2167/2004 av den 17 december 2004 om anpassning av förordning (EEG) nr 1848/93 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2168/2004 av den 17 december 2004 om anpassning av förordning (EEG) nr 2037/93 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2169/2004 av den 17 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1535/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stödordningen för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2170/2004 av den 17 december 2004 om fastställande för regleringsåret 2004/05 av fördelningen av 5 000 ton korta linfibrer och hampfibrer i nationella garanterade kvantiteter mellan Danmark, Grekland, Irland, Italien och Luxemburg

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 2171/2004 av den 17 december 2004 om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för 2005 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2172/2004 av den 17 december 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov ( 1 )

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2173/2004 av den 17 december 2004 om fastställande av exportbidrag för griskött

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2174/2004 av den 17 december 2004 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 154:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2175/2004 av den 17 december 2004 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 154:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2176/2004 av den 17 december 2004 om den 73:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2177/2004 av den 17 december 2004 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 10:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

36

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2178/2004 av den 17 december 2004 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 9:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2179/2004 av den 17 december 2004 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 326:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2180/2004 av den 17 december 2004 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 18 december 2004

39

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2181/2004 av den 16 december 2004, om ändring av förordning (EG) nr 2423/2004 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut och förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (ECB/2004/21)

42

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/865/EG:
Rådets beslut av den 6 december 2004 om utnämning av två luxemburgska ordinarie ledamöter och fyra luxemburgska suppleanter i Regionkommittén

46

 

*

2004/866/EG:
Rådets beslut av den 13 december 2004 om bemyndigande för Republiken Österrike att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 17 i sjätte direktivet 77/388/EEG rörande harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

47

 

*

2004/867/EG:
Rådets beslut av den 13 december 2004 om ändring av beslut 2002/463/EG om antagande av ett handlingsprogram för administrativt samarbete om yttre gränser, visering, asyl och invandring (Argoprogrammet)

48

 

 

Kommissionen

 

*

2004/868/EG:
Beslut nr 29/2004 av den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater av den 5 november 2004 om listning av ett organ för bedömning av överensstämmelse i den sektoriella bilagan om elektromagnetisk kompatibilitet

50

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2129/2004 av den 14 december 2004 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 ( EUT L 368 av den 15.12.2004 )

52

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top