EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:371:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 371, 18. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 371

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
18. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2164/2004 af 17. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2165/2004 af 17. december 2004 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2166/2004 af 17. december 2004 om åbning for 2005 af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Schweiz

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2167/2004 af 17. december 2004 om tilpasning af forordning (EØF) nr. 1848/93 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2168/2004 af 17. december 2004 om tilpasning af forordning (EØF) nr. 2037/93 på grund af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2169/2004 af 17. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1535/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår støtteordningen for forarbejdede frugter og grøntsager

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2170/2004 af 17. december 2004 om fordeling for produktionsåret 2004/05 af 5 000 tons korte hørfibre og hampefibre på nationale garantimængder mellem Danmark, Grækenland, Irland, Italien og Luxembourg

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2171/2004 af 17. december 2004 om regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2005 i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 517/94

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2172/2004 af 17. december 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog ( 1 )

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2173/2004 af 17. december 2004 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2174/2004 af 17. december 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 154. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2175/2004 af 17. december 2004 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 154. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2176/2004 af 17. december 2004 om den særlige 73. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2799/1999 omhandlede løbende licitation

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2177/2004 af 17. december 2004 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 10. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

36

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2178/2004 af 17. december 2004 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 9. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2179/2004 af 17. december 2004 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 326. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2180/2004 af 17. december 2004 om ændring af importtold for korn, som er gældende fra den 18. december 2004

39

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 2181/2004 af 16. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) og forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2004/21)

42

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/865/EF:
Rådets afgørelse af 6. december 2004 om beskikkelse af to luxembourgske medlemmer af og fire luxembourgske suppleanter til Regionsudvalget

46

 

*

2004/866/EF:
Rådets beslutning af 13. december 2004 om bemyndigelse af Republikken Østrig til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 17 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

47

 

*

2004/867/EF:
Rådets beslutning af 13. december 2004 om ændring af beslutning 2002/463/EF om vedtagelse af et handlingsprogram for administrativt samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring (ARGO-programmet)

48

 

 

Kommissionen

 

*

2004/868/EF:
Afgørelse nr. 29/2004 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater af 5. november 2004 om opførelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet

50

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2129/2004 af 14. december 2004 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 ( EUT L 368 af 15.12.2004 )

52

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top