EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:124:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 124, 20 mei 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 124
46e jaargang
20 mei 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 859/2003 van de Raad van 14 mei 2003 tot uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 tot de onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen 1
Verordening (EG) nr. 860/2003 van de Commissie van 19 mei 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
Verordening (EG) nr. 861/2003 van de Commissie van 19 mei 2003 betreffende de afgifte van invoercertificaten van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, die in de eerste vijf werkdagen van mei 2003 op grond van Verordening (EG) nr. 638/2003 zijn aangevraagd 6
Verordening (EG) nr. 862/2003 van de Commissie van 19 mei 2003 inzake de levering van granen als voedselhulp 8
Verordening (EG) nr. 863/2003 van de Commissie van 19 mei 2003 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1939/2001, (EG) nr. 1940/2001 en (EG) nr. 346/2003 betreffende de opening van permanente openbare inschrijvingen voor de verkoop, op de markt van de Gemeenschap, van rijst uit Griekse, Italiaanse en Franse interventievoorraden met het oog op verwerking in diervoeder 11
*Verordening (EG) nr. 864/2003 van de Commissie van 19 mei 2003 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge die in het bezit is van het Duitse interventiebureau, naar bepaalde derde landen 12
*Verordening (EG) nr. 865/2003 van de Commissie van 19 mei 2003 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 (Cítricos Valencianos of Cítrics Valencians) 17
*Verordening (EG) nr. 866/2003 van de Commissie van 19 mei 2003 tot achttiende wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad 19
Verordening (EG) nr. 867/2003 van de Commissie van 19 mei 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 596/2003 bedoelde derde openbare inschrijving 23
Verordening (EG) nr. 868/2003 van de Commissie van 19 mei 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 604/2003 bedoelde derde openbare inschrijving 26
Verordening (EG) nr. 869/2003 van de Commissie van 19 mei 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 28
*Richtlijn 2003/39/EG van de Commissie van 15 mei 2003 houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde propineb en propyzamide op te nemen als werkzame stof (1) 30

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/360/EC
*Besluit van de Raad van 17 maart 2003 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam tot wijziging van het Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Vietnam ter bestrijding van fraude bij de handel in schoeisel 33
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam tot wijziging van het Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Vietnam ter bestrijding van fraude bij de handel in schoeisel 34
Commissie
2003/361/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1422) (1) 36
2003/362/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 mei 2003 houdende intrekking van Beschikking 98/399/EG tot goedkeuring van het door Italië ingediende plan voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in de provincie Varese (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1527) (1) 42
2003/363/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 mei 2003 tot goedkeuring van het programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in bepaalde gebieden van België (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1529) (1) 43
2003/364/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 mei 2003 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1539) 45
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/365/CFSP
*Gemeenschappelijk Standpunt 2003/365/GBVB van de Raad van 19 mei 2003 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/357/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia 49
2003/366/CFSP
*Gemeenschappelijk Standpunt 2003/366/GBVB van de Raad van 19 mei 2003 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/400/GBVB betreffende de tijdelijke opvang van een aantal Palestijnen door lidstaten van de Europese Unie 51
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top