EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:124:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 124, 20. toukokuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 124
46. vuosikerta
20. toukokuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 859/2003, annettu 14 päivänä toukokuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi 1
Komission asetus (EY) N:o 860/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4
Komission asetus (EY) N:o 861/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 638/2003 mukaisesti vuoden 2003 toukokuun viiden ensimmäisen työpäivän kuluessa jätetyistä hakemuksista AKT-maista sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontitodistusten myöntämisestä 6
Komission asetus (EY) N:o 862/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 8
Komission asetus (EY) N:o 863/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, pysyvien tarjouskilpailujen avaamisesta Kreikan, Italian ja Ranskan interventioelinten hallussa olevan riisin jälleenmyymiseksi yhteisön sisämarkkinoilla rehuna käytettäväksi annettujen asetusten (EY) N:o 1939/2001, (EY) N:o 1940/2001 ja (EY) N:o 346/2003 muuttamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 864/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin vientiä tiettyihin kolmansiin maihin koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 865/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Cítricos Valencianos tai Cítrics Valencians) 17
*Komission asetus (EY) N:o 866/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 18. kerran 19
Komission asetus (EY) N:o 867/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 596/2003 tarkoitetulla kolmannella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 868/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 604/2003 tarkoitetulla kolmannella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 26
Komission asetus (EY) N:o 869/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 28
*Komission direktiivi 2003/39/EY, annettu 15 päivänä toukokuuta 2003, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta propinebin ja propytsamidin sisällyttämiseksi tehoaineiksi (1) 30

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/360/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 2003, petostentorjunnasta jalkineiden kaupassa tehdyn Euroopan yhteisön ja Vietnamin hallituksen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan muuttamista koskevan Euroopan yhteisön ja Vietnamin sosialistisen tasavallan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 33
Petostentorjunnasta jalkineiden kaupassa Euroopan yhteisön ja Vietnamin hallituksen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan muuttamisesta kirjeenvaihtona tehtävä Euroopan yhteisön ja Vietnamin sosialistisen tasavallan sopimus 34
Komissio
2003/361/EC
*Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1422) (1) 36
2003/362/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä toukokuuta 2003, suunnitelman hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista Varesen maakunnassa Italiassa tehdyn päätöksen 98/399/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1527) (1) 42
2003/363/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä toukokuuta 2003, suunnitelman hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista eräillä Belgian alueilla (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1529) (1) 43
2003/364/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä toukokuuta 2003, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1539) (Ainoastaan englannin-, espanjan-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) 45
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/365/CFSP
*Neuvoston yhteinen kanta 2003/365/YUTP, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, Liberiaan kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2001/357/YUTP muuttamisesta 49
2003/366/CFSP
*Neuvoston yhteinen kanta 2003/366/YUTP, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, tiettyjen palestiinalaisten tilapäisestä vastaanottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa hyväksytyn yhteisen kannan 2002/400/YUTP muuttamisesta 51
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top