EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:003:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 3, 05 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN -

L 3
45e jaargang
5 januari 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen 1
Verordening (EG) nr. 7/2002 van de Commissie van 4 januari 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 25
Verordening (EG) nr. 8/2002 van de Commissie van 4 januari 2002 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van sorgho, van herkomst uit derde landen, in Spanje 27
Verordening (EG) nr. 9/2002 van de Commissie van 4 januari 2002 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Spanje 29
Verordening (EG) nr. 10/2002 van de Commissie van 4 januari 2002 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 30
Verordening (EG) nr. 11/2002 van de Commissie van 4 januari 2002 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 31
Verordening (EG) nr. 12/2002 van de Commissie van 4 januari 2002 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving 34
Verordening (EG) nr. 13/2002 van de Commissie van 4 januari 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 713/2001 betreffende de aankoop van rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 36

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/5/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 december 2001 inzake de subsidiabiliteit van de door sommige lidstaten voor 2001 geplande uitgaven voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende controle-, inspectie- en toezichtregelingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4611) 38
2002/6/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 december 2001 inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven voor bepaalde, door sommige lidstaten voor 2002 geplande acties voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende controle-, inspectie- en toezichtregelingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4613) 45
2002/7/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 december 2001 houdende wijziging van Beschikking 98/371/EG met betrekking tot het diergezondheidscertificaat voor de invoer van bepaalde soorten vers vlees (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4666) (1) 50
2002/8/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 december 2001 houdende vaststelling van de methoden voor de genetische identificatie van raszuivere fokrunderen en tot wijziging van Beschikkingen 88/124/EEG en 96/80/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4709) (1) 53
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top