EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:003:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 3, 05. tammikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN -

L 3
45. vuosikerta
5. tammikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, yhteisömallista 1
Komission asetus (EY) N:o 7/2002, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 25
Komission asetus (EY) N:o 8/2002, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002, kolmansista maista Espanjaan tuotavan durran tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 9/2002, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002, kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta 29
Komission asetus (EY) N:o 10/2002, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 30
Komission asetus (EY) N:o 11/2002, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 31
Komission asetus (EY) N:o 12/2002, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002, naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta 34
Komission asetus (EY) N:o 13/2002, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaisista naudanlihan ostoista annetun asetuksen (EY) N:o 713/2001 muuttamisesta 36

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/5/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen jäsenvaltioiden vuodeksi 2001 vahvistamien, yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien valvonta-, tarkastus- ja seurantajärjestelmien täytäntöönpanosta aiheutuvien menojen tukikelpoisuudesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4611) 38
2002/6/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen jäsenvaltioiden vuodeksi 2002 vahvistamien, yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien valvonta-, tarkastus- ja seurantajärjestelmien täytäntöönpanoon liittyvien menojen tukikelpoisuudesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4613) 45
2002/7/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä joulukuuta 2001, päätöksen 98/371/EY muuttamisesta tuoreen lihan tuonnissa käytettävän eläinten terveystodistuksen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4666) (1) 50
2002/8/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä joulukuuta 2001, puhdasrotuisten jalostusnautojen geneettisen tunnistamisen menetelmistä ja päätösten 88/124/ETY ja 96/80/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4709) (1) 53
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top