EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:317:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 317, 23 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2009.317.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 317

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
23 december 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

455e plenaire zitting op 15 en 16 juli 2009

2009/C 317/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over beleidsintegratie op het gebied van vervoer en ruimtelijke ordening ten behoeve van een duurzamer stadsvervoer (verkennend advies)

1

2009/C 317/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de concurrentiepositie van de Europese glas- en keramieksector, met name in het licht van het klimaat- en energiepakket van de Unie (verkennend advies op verzoek van het Tsjechische voorzitterschap)

7

2009/C 317/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de rol van het maatschappelijk middenveld in de betrekkingen tussen de EU en Bosnië en Herzegovina (verkennend advies)

15

2009/C 317/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over concrete maatregelen om de nog altijd hoge emissies van het wegvervoer aan te pakken (initiatiefadvies)

22

2009/C 317/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de aftermarket van de autosector (initiatiefadvies)

29

2009/C 317/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over jongerengeweld in steden (initiatiefadvies)

37

2009/C 317/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over bescherming van kinderen tegen reizende seksuele delinquenten (initiatiefadvies)

43

2009/C 317/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de toekomst van niet-stedelijke gebieden in de kennismaatschappij (initiatiefadvies)

49


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

455e plenaire zitting op 15 en 16 juli 2009

2009/C 317/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten (COM(2008) 614 definitief — 2008/0196 (COD))

54

2009/C 317/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG om te verhinderen dat geneesmiddelen die qua identiteit, geschiedenis of oorsprong vervalst zijn, in de legale distributieketen belanden (COM(2008) 668 definitief — 2008/0261 (COD))

62

2009/C 317/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft (COM(2009) 83 definitief/2 — 2009/0035 (COD))

67

2009/C 317/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft — Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing — Vijfde deel (COM(2009) 142 definitief — 2009/0048 (COD))

72

2009/C 317/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een middenbeoordeling van de uitvoering van het biodiversiteitsactieplan van de EG (COM(2008) 864 definitief)

75

2009/C 317/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Strategie voor de internalisering van de externe kosten van vervoer (COM(2008) 435 definitief/2)

80

2009/C 317/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Telegeneeskunde ten bate van de patiënten, de gezondheidszorgstelsels en de maatschappij (COM(2008) 689 definitief)

84

2009/C 317/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (COM(2008) 816 definitief — 2008/0246 (COD))

89

2009/C 317/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer (COM(2008) 852 definitief — 2008/0247 (COD))

94

2009/C 317/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (COM(2008) 817 definitief — 2008/0237 (COD))

99

2009/C 317/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1321/2004 inzake de beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet (COM(2009) 139 definitief — 2009/0047 (COD))

103

2009/C 317/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het groenboek Gezondheidswerkers in Europa (COM(2008) 725 definitief)

105

2009/C 317/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (herschikking) (COM(2008) 815 definitief — 2008/0244 (COD))

110

2009/C 317/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (COM(2008) 820 definitief — 2008/0243 (COD))

115

2009/C 317/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen (COM(2009) 28 definitief — 2009/0007 (CNS)) en over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (COM(2009) 29 definitief — 2009/0004 (CNS))

120

2009/C 317/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Regionale integratie voor ontwikkeling in ACS-landen (COM(2008) 604 definitief)

126

2009/C 317/25

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende raszuivere fokrunderen (gecodificeerde versie) (COM(2009) 235 definitief — 2006/0250 (CNS))

132


NL

 

Top