EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:317:TOC

Uradni list Evropske unije, C 317, 23. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2009.317.slv

Uradni list

Evropske unije

C 317

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
23. december 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

455. plenarno zasedanje 15. in 16. julija 2009

2009/C 317/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o povezovanju politik prometa in rabe zemljišč za učinkovitejši mestni promet

1

2009/C 317/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o konkurenčnosti evropske steklarske in keramične industrije s posebnim poudarkom na podnebno-energetskem paketu (raziskovalno mnenje na zaprosilo češkega predsedstva)

7

2009/C 317/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odnosih EU-Bosna in Hercegovina: vloga civilne družbe (raziskovalno mnenje)

15

2009/C 317/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o emisijah v cestnem prometu: konkretni ukrepi za odpravo stagnacije (mnenje na lastno pobudo)

22

2009/C 317/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o dobaviteljih avtomobilske industrije in trgih na koncu prodajne verige (mnenje na lastno pobudo)

29

2009/C 317/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o urbanih območjih in mladostniškem nasilju

37

2009/C 317/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zaščiti otrok, ki jih ogrožajo potujoči storilci kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost

43

2009/C 317/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prihodnosti zunajmestnih območij v družbi znanja (mnenje na lastno pobudo)

49


 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

455. plenarno zasedanje 15. in 16. julija 2009

2009/C 317/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov (COM(2008) 614 konč. – 2008/0196 (COD))

54

2009/C 317/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES glede preprečevanja vstopa zdravil, ki so ponarejena, kar zadeva njihovo istovetnost, zgodovino ali vir, v zakonito dobavno verigo (COM(2008) 668 konč. – 2008/0261 (COD))

62

2009/C 317/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 78/660/ES o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb v zvezi z mikro subjekti (COM(2009) 83 konč./2 – 2009/0035 (COD))

67

2009/C 317/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Peti del (COM(2009) 142 konč. – 2009/0048 (COD))

72

2009/C 317/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o srednjeročni oceni izvajanja akcijskega načrta ES za biotsko raznovrstnost (COM(2008) 864 konč.)

75

2009/C 317/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Strategija za izvajanje interiorizacije zunanjih stroškov (COM(2008) 435 konč./2)

80

2009/C 317/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o koristih telemedicine za paciente, zdravstvene sisteme in družbo (COM(2008) 689 konč.)

84

2009/C 317/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (COM(2008) 816 konč. – 2008/0246 (COD))

89

2009/C 317/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (COM(2008) 852 konč. – 2008/0247 (COD))

94

2009/C 317/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (COM(2008) 817 konč. – 2008/0237 (COD))

99

2009/C 317/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (COM(2009) 139 konč. – 2009/0047(COD))

103

2009/C 317/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi o evropskih delavcih na področju zdravja (COM(2008) 725 konč.)

105

2009/C 317/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil (prenovitev) (COM(2008) 815 konč. – 2008/0244 (COD))

110

2009/C 317/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (COM(2008) 820 konč. – 2008/0243 (COD))

115

2009/C 317/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi (COM(2009) 28 konč. – 2009/0007 (CNS)) in predlogu direktive Sveta o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja (COM(2009) 29 konč. – 2009/0004 (CNS))

120

2009/C 317/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Regionalno povezovanje za razvoj v državah AKP (COM(2008) 604 konč.)

126

2009/C 317/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spremenjenem predlogu direktive Sveta o čistopasemskem plemenskem govedu (kodificirana različica)

132


SL

 

Top