EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:014:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 14, 19 januari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 14

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
19 januari 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2008/C 014/01

Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 014/02

Mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld

6

2008/C 014/03

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

10

2008/C 014/04

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

14

2008/C 014/05

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

18

2008/C 014/06

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries) (1)

20


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2008/C 014/07

Besluit van de Raad van 15 oktober 2007 houdende benoeming van het Brits lid van de Raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

21

 

Commissie

2008/C 014/08

Wisselkoersen van de euro

22

2008/C 014/09

Taakomschrijving — Deskundigengroep mensenhandel

23


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2008/C 014/10

Oproep tot het indienen van aanmeldingen in verband met Besluit 2007/675/EG van de Commissie tot oprichting van de Deskundigengroep mensenhandel

27

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Commissie

2008/C 014/11

Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad — Verzoek van een lidstaat

34

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2008/C 014/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) (1)

35

2008/C 014/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure (1)

36

2008/C 014/14

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) (1)

37

2008/C 014/15

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

38


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top