EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:014:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 14, 19 styczeń 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 14

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
19 stycznia 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2008/C 014/01

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

1


 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 014/02

Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

6

2008/C 014/03

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

10

2008/C 014/04

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

14

2008/C 014/05

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

18

2008/C 014/06

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries) (1)

20


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2008/C 014/07

Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. w sprawie mianowania brytyjskiego członka Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

21

 

Komisja

2008/C 014/08

Kursy walutowe euro

22

2008/C 014/09

Zakres obowiązków i kompetencji — Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

23


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2008/C 014/10

Zaproszenie do składania wniosków w związku z decyzją Komisji 2007/675/WE ustanawiającą Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

27

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja

2008/C 014/11

Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady — Wniosek państwa członkowskiego

34

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2008/C 014/12

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) (1)

35

2008/C 014/13

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

36

2008/C 014/14

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) (1)

37

2008/C 014/15

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

38


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top